ปลุกสีสันท่องเที่ยวมิติศาสนา หลัง'ลิซ่า'ไหว้พระ 3 วัดดังอยุธยา

7 มิ.ย.2566 – นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า  ตามที่นางสาวลลิษา มโนบาล หรือ“ลิซ่า” ศิลปินน้องร้องชื่อดังระดับโลก แห่งวง BLACKPINK เดินทางไปท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา โดยโพสต์ภาพสวมชุดไทยไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ และ วัดแม่นางปลื้มนั้น ทำให้ปลุกกระแสการท่องเที่ยวในมิติศาสนาตามรอย ลิซ่า เที่ยววัดสวมชุดไทยไหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ ที่เห็นความสำคัญของการสวมใส่ผ้าไทยเข้าวัด อีกทั้งสามารถสื่อสารผ่านสื่อโซเชี่ยลไปยังคนทั่วโลกให้ได้เห็นความงดงามของผ้าไทย  และทำให้รู้จักปักหมุดไฮไลต์วัดสวยและสำคัญของ จ. พระนครศรีอยุธยา  มีส่วนช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความสนใจท่องเที่ยวในมิติศาสนาเพิ่มมากขึ้น

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า จ.พระนครศรีอยุธยา มีวัดกว่า 800 กว่าวัด พระอารามหลวง 15 วัด สำหรับวัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ และ วัดแม่นางปลื้ม ทั้ง 3 วัด ถือเป็นวัดสวยและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สอดรับกับการที่กรมการศาสนากำลังจัดทำ “โครงการมหัศจรรย์วัดไทย” รวบรวมวัดที่เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทั่วไทยที่มีความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปประจำวัด สภาพภูมิทัศน์ เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และได้รับความนิยมจากศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มากกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยว ในรูปแบบหนังสือ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายผ่าน e-book กรมการศาสนา https://e-book.dra.go.th/  คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้นเดือนกันยายน 2566  ทั้งนี้ วัดสวยทั่วไทยภายใต้ โครงการมหัศจรรย์วัดไทย จะเป็นข้อมูลนำเที่ยวช่วยเผยแพร่ และส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ นำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเร่งพัฒนาศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับประวัติ 3 วัดที่ลิซ่า BLACKPINK ใส่ชุดไทยไปไหว้พระ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม หรือวัดพระเมรุ หรือวัดหน้าพระเมรุ เป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี   ตามตำนาน กล่าวว่า พระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรง สร้างขึ้น พระราชทานนามว่า“วัดหน้าพระเมรุ” สันนิษฐานว่าสร้างบริเวณที่เคยปลูกสร้างพระเมรุในการถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้านายมาก่อนมีศาสนวัตถุและศาสนสถานสำคัญที่ ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา เดินทางมาสักการะบูชาและ เยี่ยมชม คือ พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ และพระคันธาวาส หรือ“พระคันธารราฐ” เป็นพระพุทธ ประธานในวิหารน้อยศิลปะทวารวดี

วัดมหาธาตุ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด เมื่อปี พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุได้รับการนําไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่าง คือเศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเศียรพระพุทธรูปนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุม มีความงดงามแปลกตา

ส่วนวัดแม่นางปลื้ม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีความงดงามด้วยโบราณสถานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาภายในวัด อันได้แก่ พระวิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อขาว” พระประธานองค์สีขาวบริสุทธิ์ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงกลมฐานสิงห์ล้อม ศิลปะสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร พร้อมชมพระอุโบสถหลังใหม่ หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลวดลายวิจิตร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศน.เร่งค้นข้อมูล'ครูบาศรีวิชัย' เสนอบุคคลสำคัญของโลก

7 ก.ย.2566 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ศน.หนุนงบบูรณะ 500 ศาสนสถาน 4 ศาสนา

31 ส.ค.2566 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ศาสนสถานของทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ

อธิบดีศน.ยัน'ครูกายแก้ว' ไม่เข้าหลักศาสนา

จากกระแสของครูกายแก้วที่มีผู้นำมาประดิษฐานที่บริเวณลานโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดาภิเษก ที่ผ่านมานั้น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า เสียงวิพากษ์วิจารณ์การนำครูกายแก้วมาประดิษฐานมีทั้งผู้ที่เชื่อและเคารพศรัทธา และผู้ที่ไม่เชื่อและไม่เคารพนับถือ

‘นาค’มุมมองช่างภาพไทย หนุน Soft Power

ในโครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” มีช่างภาพกว่า 228 คน สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จากภาพที่ส่งประชัน 855 ภาพ คณะกรรมการคัดเหลือ 24 ภาพที่ได้รับรางวัล เวทีนี้จัดโดยกรมการศาสนา (ศน.)  กระทรวงวัฒนธรรม

ศน.รวมพลัง 5 ศาสนา จัดพิธีมหามงคลถวายพระพรในหลวง

21 ก.ค.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  กรมการศาสนา (ศน.) กำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาถวายพระพรชัย

'สร ชลนสร' เผยเบื้องลึกความสนิทเด็กไทยกับ 'แบมแบม-ลิซ่า' ในวงการเกาหลี

สร-ชลนสร สัจจกุล หรือ "สร CLC" ไอดอลสาวชาวไทยที่ไปโด่งดังในวงการ K-Pop อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง CLC โดยล่าสุดมาเปิดใจในรายการ WOODY FM ถึงเรื่องราวดราม่าที่ผ่านมาในชีวิต หลังออกจากค่ายเพลงเกาหลี เคว้งถึงขนาดเคยคิดจะเลิกร้องเพลงออกจากวงการ