บัตรทอง นำร่องแจกชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง เปิดลงทะเบียนผ่านแอพ"เป๋าตัง"ขอชุดตรวจร้านขายยาใกล้บ้านได้

1 ก.ค.2566- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด เขต 7 ขอนแก่น, นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร /รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการนำร่องดึงร้านยา คลินิกการพยาบาลฯ ร่วมกระจายชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง ดูแลหญิงไทยให้ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก ใน 4 จังหวัด เขต 7 ขอนแก่น ณ โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

นพ.จเด็จ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเอชพีวี รวมถึงมีการคัดกรองโรคและการรักษาที่มีประสิทธิผล แต่กลับยังเป็นโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตของผู้หญิงไทยจำนวนมาก ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ราว 6,000 คนต่อปี และเสียชีวิตกว่า 2,000 รายต่อปี ทั้งนี้เพื่อดูแลหญิงไทยให้ห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูก ที่ผ่านมา สปสช. จึงได้มีการจัดสิทธิประโยชน์ดูแล นอกจากบริการฉีดวัคซีนเอชพีวีในกับเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังได้เพื่อเพิ่มบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพให้กับหญิงไทยอายุ 30-59 ปี หรืออายุ 15-29 ปี ที่มีความเสี่ยง

โดยในปี 2563 บอร์ด สปสช. ได้อนุมัติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing (เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทส) ที่มีความแม่ยำสูง เป็นสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจทุกๆ 5 ปี เพื่อทดแทนการตรวจด้วยวิธีแปปสเมียร์ (Pap smear) หรือ วีไอเอ (VIA) แต่ด้วยความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองที่หน่วยบริการ รวมถึงพฤติกรรมเขินอายที่จะเข้ารับบริการฯ บอร์ด สปสช.จึงได้อนุมัติให้ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง “HPV DNA Self Collection” (เอชพีวี ดีเอ็น เซล คอลเลคชัน) เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้เริ่มให้บริการแล้วการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง self care จะมีผลในการลดความแออัดในการให้บริการของโรงพยาบาล ทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างเสรืมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ประชาชนและชุมชน จะมีส่วนร่วม เป็นต้นแบบในการจัดระบบบริการในโรคมะเร็งอื่น หรือโรคอื่นๆ ต่อไป

ด้าน นพ.ไพบูลย์ กล่าวว่า พื้นที่เขต 7 ขอนแก่น ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเชิงรุก ปี 2565 เป็นพื้นที่มีผลงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด คือ 40,000 ราย โดยมีการกระจายชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เป็นรูปแบบโมเดล 1 และในปี 2566 นี้ ได้มีการเพิ่มจุดการกระจายชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปาดมดลูกด้วยตนเอง ที่นวัตกรรมหน่วยบริการปฐมภูมิด้วย อาทิ ร้านยา -(ชื่อ)ล้านยากองสุข

และคลินิกการพยาบาลมณฑิราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นต้น เป็นรูปแบบโมเดล 2 โดยมีเครือข่ายร้านยา เขต 7 ขอนแก่น เข้าร่วมแล้ว 98 แห่ง และคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 21 แห่ง รวมเป็น 119 แห่ง นอกจากมาร่วมให้บริการแล้ว ยังเป็นเครือข่ายเชิญชวนสตรีกลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรอง พร้อมได้ประสานงานกับไปรษณีย์ไทย เพื่อให้ส่งเก็บสิ่งส่งตรวจมาตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการคัดกรองด้วย

นอกจากนี้ได้จับมือกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้หญิงไทยที่มีสิทธิรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองได้ ทั้งที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลฯ ที่อยู่ใกล้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นพ.วัชระ กล่าวว่า รพ.พนมไพร ให้ความสำคัญต่อบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงการให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจด้วยวิธีแปสเมียร์จนถึงการด้วยด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทส ภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ โดยในส่วนของบริการชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง ปี 2566 รพ.พนมไพร ได้ขยายบริการชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาในจังหวัด จำนวน 22 แห่ง และคลินิกการพยาบาลฯ ในพื้นที่ด้วย ตามโมเดลที่ 2

สำหรับรูปแบบการรับบริการ กรณีการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง เพียงแค่เข้าสู่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค เลือกบริการเฉพาะกลุ่มสตรี และเลือกรับชุดตรวจ HPV Self sampling โดยเลือกหน่วยบริการที่รับชุดตรวจ เมื่อไปรับชุดตรวจฯ ที่หน่วยบริการพร้อมรับคำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว ให้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ ซึ่งนอกจากนำสิ่งส่งตรวจมาคืนที่ร้านยาแล้ว ยังสามารถส่งสิ่งส่งตรวจโดยไปรษณีย์มาที่โรงพยาบาลพนมไพรได้โดยตรง ที่เป็น Center Lab ในการตรวจ

ทั้งนี้ ภายหลังการตรวจทาง รพ.พนมไพร จะดำเนินการแจ้งผลตรวจให้ทราบผู้รับการคัดกรองรับทราบ กรณีที่ไม่พบความผิดปกติก็จะเก็บข้อมูลสู่ระบบและนัดให้ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี แต่ในกรณีพบความผิดปกติ จะมีการติดตามเพื่อนำเข้าสู่ระบบการตรวจและรักษาพยาบาล ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 โรค รักษาคลินิกชุมชนใกล้บ้านฟรี

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน เจ็บป่วยเล็กน้อย 32 โรคเบื้องต้น รักษา “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ใกล้บ้านที่ร่วมโครงการได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายกฯ อ้าง 'ผู้ว่าฯ ธปท.' แนะกู้มาแจก มั่นใจ 320 เสียงพรรคร่วม หนุน พ.ร.บ. ผ่านสภา

นายกฯ เชื่อ 320 เสียงพรรคร่วม หนุน พ.ร.บ.กู้เงิน แจกดิจิทัล 1 หมื่นบาท ผ่านสภาฯ ลั่นหาเงินได้ ใช้เงินเป็น ย้ำจำเป็นประเทศเหตุอยู่ในวิกฤตที่ต้องกระตุ้น อ้างผู้ว่าการแบงก์ชาติแนะเองให้กู้

เพิ่ม 10 สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรอง 'ดาวน์ซินโดรม-ธาลัสซีเมีย'

รัฐบาลเชิญชวนหญิงไทยตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิรักษาพยาบาล รับบริการตรวจคัดกรอง 'ดาวน์ซินโดรม' และ 'ธาลัสซีเมีย' ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฝากครรภ์ กองทุนบัตรทอง