5 บุคคลคุณธรรม 'พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู'

วธ.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 5 บุคคลคุณธรรม แบบอย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

16 ส.ค.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สนับสนุนให้องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ทำความดีในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จนเป็นแบบอย่างได้ สป.วธ. จึงจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง google form

ปลัด วธ. กล่าวว่า ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรมทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านพอเพียง ได้แก่ นายฐนัฎ นามเกษ นักวิชาการวัฒนธรรม กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 2.ด้านวินัย ได้แก่ นางสาวพนิดา คำสำเริง ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ กองกลาง 3.ด้านสุจริต ได้แก่ นางสาวอรชุมา ศิริรัชนีกร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กองกลาง 4.ด้านจิตอาสา ได้แก่ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5.ด้านกตัญญู ได้แก่ นายสมชาย บัวลง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทา นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย อีก 10 รางวัล

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์การทำความดี ส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ร่วมเผยแพร่การทำความดี จนได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการยกย่องบุคคลคุณธรรม เป็น 1 ใน 9 ขั้นตอนในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยจะนำผลการประเมินเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดันเทศกาล'โคมแสนดวงเมืองลำพูน' ไประดับโลก

26 พ.ย.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เปิดผลโพล'วันลอยกระทง' ตั้งใจขอขมาพระแม่คงคา

24 พ.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 17,428 คน

ถอดรหัส Soft Power 'พรหมลิขิต' ผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

สร้างกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองกับความสำเร็จของละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์ “พรหมลิขิต” ถือเป็นอีกรูปธรรมยืนยันถึงศักยภาพในการสร้างซอฟต์เพาเวอร์ของผู้สร้างละครชาวไทย รวมถึงศักยภาพของซอฟต์เพาเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตระการตาคาร์นิวัล โหมโรงเชียงรายเบียนนาเล่

เชียงรายจัดงานคาร์นิวัลครั้งแรกภายใต้ชื่อ “เปิดโลก 18 อำเภอ” Chiang Rai Art Carnival 2023 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการโหมโรงจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ก่อนจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 ธ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567

'ลอยกระทง'ทั่วไทย ดื่มด่ำสายน้ำแห่งวัฒนธรรม

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลลอยกระทง ในปี 2566 นี้ จะตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลยอดนิยมที่คนไทยเดินทางไปร่วมงานเพื่อสืบสานประเพณีและระลึกถึงความสำคัญของเเม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เสมอผ่านการขอขมาพระแม่คงคา

วธ.หนุน Soft Power ผ่านละคร'พรหมลิขิต'

17 พ.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านละคร ภาพยนตร์และซีรี่ส์ อาหารและท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA)