ตั้ง'พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ'

กรมศิลป์ผนึก 5 องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ นำร่องบูรณะโบราณสถานบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ จัดตั้ง’พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ’ คาดแล้วเสร็จปี 67

16 ส.ค.2566 – กรมศิลปากรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และภาคีองค์กรพิพิธภัณฑ์อีก 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร เขตพระนคร

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กรต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์นี้ได้เริ่มสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ (บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์) และตั้งอยู่ในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคุ้งน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองตลาด ถึงปากคลองผดุงกรุงเกษม

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า กรมศิลปากรให้ความสำคัญต่อการทำความร่วมมือกับภาคส่วนสังคมในการดูแลรักษาโบราณสถานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์จึงมอบหมายสำนักสถาปัตยกรรม เข้าร่วมดำเนินงานบูรณะอาคารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นโบราณสถาน “บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยันต์)” อัครเสนาบดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อการบูรณะอาคารแล้วเสร็จ ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำริจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญในอาคารโบราณสถานนี้ เพื่อสื่อสารภารกิจศาลรัฐธรรมนูญแก่สังคม กรมศิลปากรจึงมอบหมายสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร่วมดำเนินการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ.2567 และเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเปิดให้บริการแล้ว กรมศิลปากรจะยังคงให้ความสนับสนุนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่อง การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ โดยในส่วนกรมศิลปากร ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

อธิบดี ศก. กล่าวอีกว่า ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องของการสนับสนุนกระบวนงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา บูรณาการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ทั้งนี้ กิจกรรมแรกที่จะร่วมมือกัน คือ กิจกรรมเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ 19 กันยายน โดยในปีนี้กรมศิลปากรกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์กับการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่สังคมไทย” หลังจากนี้จะได้มอบสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วางรูปแบบกิจกรรมร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 องค์กรที่ลงนามความร่วมมือในวันนี้ และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ณฐพร' ถามนายกฯและจนท.รัฐ ทำไมยังปล่อยให้พวกขบถลอยนวล คดีล้มล้างการปกครอง

นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผมมีคำถามถึง นายกรัฐมนตรี และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า มี พรรคการเมืองและนักการเมือง “ล้มล้างการปกครอง”แต่ทำไม

อดีตตุลาการศาลรธน. ฟันเปรี้ยง! รู้ทันพวกคิดเปลี่ยนปกครองเป็นปชต.สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตอบคำถามในงานสัมมนาในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร” เรื่องกรรมการองค์กรอิสระชุดนี้ไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชน เพราะได้รับเลือกและแต่งตั้งในยุครัคประหาร

เริ่มแล้ว นวัตกรรม “ปราบโกง” งานวิจัย พระปกเกล้า สู่ ป.ป.ช. ยุคดิจิตอล

สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหัวหน้าโครงการ ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

'ปธ.กกต.' แจงความคืบหน้า คดียุบพรรค 'ก้าวไกล'

'ประธาน กกต.' แจงคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ทำตามกระบวนการไม่สนชื่อพรคการเมือง เผยอยู่ระหว่างศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน. อาจเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลเพิ่ม ยันไม่ชักช้า

ยิ่งใหญ่โขน'สัจจะพาลี' ตระการตาวัดไชยฯ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการแสดงโขนประกอบแสงสีตระการตา เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” ผสมผสานสองมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกอบด้วยโขน  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และวัดไชยวัฒนาราม  โบราณสถานสำคัญที่มีเอกลักษณ์