‘Doi Kham Living Green’ ชูจัดการขยะตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ

ปัญหาขยะไม่ควรมองข้ามและควรให้ความสำคัญจริงจัง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  นำโดยพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ จับมือกรุงเทพมหานคร และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “Doi Kham Living Green” ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square B โดยมี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. และ รัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ จาก บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มในประเทศและต่างประเทศ ร่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการขยะและเส้นทางสู่ Net Zero ภายใต้หัวข้อ “ขยะ ขยับ ขยาย”

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า   กทม.มีปริมาณขยะเกือบหนึ่งหมื่นตันต่อวัน ต้องเสียค่ากำจัดขยะกว่า 8,000 ล้านบาท ดังนั้นหากลดขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยก และนำไปใช้ประโยชน์จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะของกรุงเทพฯ ลงได้ มีเงินนำไปพัฒนากรุงเทพฯ ในมิติต่างๆ เพิ่มขึ้น  ขยะทุกชิ้นมีเจ้าของ ต้องมุ่งเน้นลดการใช้ชยะ นำกลับมาใช้ใหม่ เริ่มจากตัวเองและมาขยายผล แคมเปญแยกขยะที่ทำมา 1 ปี ขยะลดลงวันละ 500 ตัน ประหยัดไดั 400 ล้านบาท ทุกคนคัดแยกขยะได้และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนบริษัทที่ทำธุรกิจดูแลโลก

พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ กล่าวว่า  ขยะคือทรัพยากร หากนำมาใช้ประโยชน์ ถ้าทุกคนมีแนวคิดแบบนี้ เราเริ่มขยับตัว ถ้าบอกเพื่อนก็เท่ากับขยาย กทม.จัดการขยะใน 3 มิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ส่งเสริมแหล่งกำเนิด ลดขยะ กลางน้ำ เก็บขน ปลายน้ำ นำไปกำจัด เดิมการดำเนินการพยายามเปลี่ยนจากฝังกลบไปสู่เทคโนโลยีอื่นๅ ตอนนี้เน้นลดขยะแต่ต้นทาง กทม. เสียค่ากำจัดขยะวันละ 19 ล้าน เราเก็บค่าขยะได้แค่7%  เท่านั้น อนาคตต้องสร้างรายได้จากการจัดการขยะ ไปใช้ประโยชน์ อัพไซคลิ่ง ดีที่สุด คือ แยกขยะ ดีกว่านั้น ไม่มีขยะเลย นอกจากนี้  ขยะอาหารเป็นเรื่องใหญ่ เราจับมือเอกชน ตลาด นำอาหารส่วนเกินมาทำโครงการฟู้ดแบงก์นำร่องกระจายอาหารสู่ผู้ขาดแคลนและกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ มีโครงการ”ไม่เทรวม” เก็บขยะตามบ้านเรือน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กล่าวว่า แนวทางการจัดการขยะประเภทกล่องยูเอชทีของ “ดอยคำ” ผ่านโครงการ แกะ ล้าง เก็บ ด้วยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยดอยคำจะนำกล่องยูเอชทีที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว ส่งให้โรงงานรีไซเคิลเพื่อแปรรูปจากกล่องยูเอชที ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกจากกล่องยูเอชที ก่อนจะนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แทนการใช้เม็ดพลาสติกชนิดบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ ดอยคำติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร เพื่อทำเป็นปุ๋ย เป็นการจัดการขยะเปียก เพราะขยะมีค่าสามารถนำมาใช้ต่อได้

“ จุดเริ่มต้นโครงการ แกะ ล้าง เก็บ มาจากแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 ให้ดอยคำเป็นต้นแบบดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดอยคำ สืบสาน รักษา ต่อยอด เราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากป่าปลูก รีไซเคิลได้ เปลี่ยนกล่องยูเอชทีมาเป็นผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งจากกล่องยูเอชที ทั้งพาเลทดอยคำ กรวยจราจร เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถางต้นไม้รักษ์โลก ปีหน้าโครงการ แกะ ล้าง เก็บ จะขยายผลในวงกว้าง ขณะนี้กล่องดอยคำใช้แล้วเท่ากับส่วนลด 1 บาท  เป็นแนวทางการตลาดสีเขียวหรือ Green Market  เพื่อร่วมลดขยะ นอกจากนี้ เรารับกล่องที่แกะ ล้าง เก็บของผลิตภัณฑ์อื่น  เราแปรสิ่งที่ ร.9 ทรงสอนไว้ให้เป็นรูปธรรมและบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” พิพัฒพงศ์ กล่าว

รัตนศิริ ติลกสกุลชัย  กล่าวว่า ขยะไม่ใช่ขยะต้องขยับเพื่อสร้างคุณค่า และขยายส่งต่อข้อมูลเพื่อนำขยะไปใช้ประโยชน์ เต็ดตรา แพ้ค เคลื่อนนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ทดแทนได้ กระดาษมาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ กระบวนการผลิตลดการใช้พลังงานและน้ำ อีกทั้งมีการส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และสร้างกลไกรีไซเคิลที่ยั่งยืน เราปกป้องอาหาร ผู้คน และโลกของเรา

ภายในงาน“Doi Kham Living Green” ยังมีมุมนิทรรศการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของดอยคำ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งจากกล่องยูเอชทีในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ไม่ว่าจะเป็นพาเลทดอยคำ กรวยจราจร เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถางต้นไม้รักษ์โลกเก๋ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาใช้บริการเซ็นทรัลเวิล์ด

นอกจากนี้ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ร่วมดูแลโลก ยังมีกิจกรรมจากศิลปินไอดอลจาก 789 Debut Group ตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่าง มาร์ค เน็กซ์ ขุนพล อลัน และภูธัชชัย ที่มาเชิญชวนแฟนคลับซึ่งมาร่วมงานคับคั่ง ให้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ในการแยกขยะ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอย่างที่สุด ผ่านกิจกรรมเพ้นท์กระถางรักษ์โลกที่ผลิตจากกล่องยูเอชที  86 กล่อง จากกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บของดอยคำ อีกด้วย

นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างน่าสนใจ เพราะทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบและการแยกขยะไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นง่ายๆ ที่บ้าน ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ ลดภาระภาครัฐ เพื่อสิ่งแวดล้อมและโลกที่น่าอยู่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนเยาวชน'แกะ ล้าง เก็บ' งานวันเด็ก'ทำเนียบรัฐบาล'

13 ม.ค.2566 - บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมี นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต นางสาวอัญกรณ์ มีนะกรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด นำทีมฅนดอยคำร่วมสร้างสีสันในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณตึกบัญชาการ 2

'789SURVIVAL' ประกาศ 12 คนสุดท้าย '789 DEBUT GROUP'

ถือเป็นโมเมนต์ประทับใจในมิชชั่นสุดท้าย หลังจากที่เหล่า 789TRAINNEE ทั้ง 24 คน ได้ผ่านการฝึกฝน พัฒนาสกิลมาอย่างอย่างหนักหน่วง ล่าสุด รายการ 789SURVIVAL ทางช่องวัน 31 ภายใต้การดูแลของ SONRAY MUSIC เปิดเวทีใหญ่ FINAL STAGE จัดเต็มทั้งเเสงสีเสียงสุดอลังการ งานนี้เหล่าเทรนนีได้ออกมาโชว์ความสามารถ ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งเเรป แบบเต็มที่ ทำเอาเวทีสะเทือน เพราะต่างใส่พลังกันเเบบสุดตัว เเถมออร่าเเละคาริสม่าของเเต่ละคน ก็มีเสน่ห์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน

’ดอยคำ’สาขาเอสซีจี นำร่อง’วิถีสีเขียว’

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร จำนวนมากที่กำลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อลดการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน แถมผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างวิถีสีเขียว บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา เผยแพร่แนวคิดร้านสีเขียวผ่านการเปิดร้านดอย

ชวนเที่ยวงาน'เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ปี 65'

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 กลับมาจัดในสถานที่จริงอย่างเต็มรูปแบบที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้และความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ภายใต้แนวคิด“เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”ภายในงานฯ มีการถอดแบบโครงสร้าง “

'ฝายดอยคำ’ ชะลอน้ำ ลดภัยพิบัติชุมชน

ชาวบ้านบ้านยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดอยคำ และเหล่าเยาวชนหัวใจจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ หรือ”ฝายดอยคำ” จากไม้ไผ่เพื่อขวางกั้นทางเดินของน้ำในลำธารบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ เป็นระยะๆ