สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ที่ทุกคนเรียกกันว่า “ตลาดคลองบางหลวง”

พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งชุมชนเก่าแก่ฝั่งธนบุรี อดีตเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ขุนนาง และเหล่าข้าหลวง ที่มาตั้งรกราก ตั้งแต่ครั้งสร้างเมืองธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “คลองบางข้าหลวง” ปัจจุบันเพี้ยนเป็น “คลองบางหลวง” ภายในตลาดประกอบด้วยชุมชน อาคารไม้เก่าแก่สูง 2 ชั้นเรียงรายตลอดริมฝั่งคลองบางหลวง มีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านตัดผมที่เปิดให้บริการ

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์คลองบางหลวง มิวเซียมที่รวบรวมของเก่าเล่าเรื่องไว้หลาย ที่น่าสนใจมีบ้านศิลปิน เป็นบ้านเก่าของ “ตระกูลรักสำรวจ” ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ และเป็นที่รวมตัวของของกลุ่มศิลปิน เยาวชนที่รักงานศิลปะ และเปิดแสดงหุ่นละครเล็กให้รับชมฟรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ รอบเวลา 14.00 น. ให้ผู้มาท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย

รอบๆ ตลาดน้ำ ยังสามารถไปเที่ยววัดกำแพงบางจาก สักการะหลวงพ่อบุษราคัม ณ พระอุโบสถ เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังสุดงดงาม และวัดคูหาสวรรค์ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสองวัดเก่าคู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันตลาดน้ำคลองบางหลวง จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตภาษีเจริญ ได้รับความสนใจ ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ ในคลองบางหลวงก็มีเรือหางยาวนักท่องเที่ยวสัญจรไปมา อีกทั้งสามารถเล่นกิจกรรมทางน้ำพายเรือซับบอร์ดได้ ตลาดเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดพิธีเปิดตลาดบก “ตลาดคลองบางหลวง” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบฯ  พ.ศ. 2566 โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผอ.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วย นายสมชาย พึ่งศิลป์ ประธานชุมชนกำแพงทองพัฒนา และคณะกรรมการชุมชน ผู้ขับเคลื่อนตลาด นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานคึกคัก

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัด วธ. กล่าวว่า วธ.ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างให้ตลาดคลองบางหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้าน นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดี สวธ.  กล่าวว่า จากการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตลาดคลองบางหลวง กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย สวธ.ได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่ายในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

ตลาดคลองบางหลวง เป็นตลาดบกลำดับที่ 4 ต่อจากตลาดจีนโบราณชากแง้ว จ.ชลบุรี  ตลาดสู้ศึกคึกคัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และตลาดเชียงคาน จ.เลย ที่ได้เปิดตัวไป   ตลาดบกที่จะจัดพิธีเปิดลำดับต่อไป ได้แก่  ตลาดริมน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 2566  ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 4 พ.ย. ,ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2566  ,ตลาดเขมราษฎร์ธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 18 พ.ย ,ตลาดตรอกโรงยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. และปิดท้ายตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.66

ใครอยู่ใกล้ที่ไหนชวนไปเที่ยวชม สัมผัสวิถีชุมชน อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกระจายรายได้ให้ท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เชียงใหม่'ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

'แอนโทเนีย'นางมโหธรเทวี เผยแพร่เพลงสงกรานต์ 5 ภาษา

เปิดตัวครั้งแรกบนเวทีหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว เจ้าของมงกุฎรองนางงามจักรวาล อันดับ 1 ปี 2023 ในฐานะเป็น”นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมเปิดตัวบทเพลงสงกรานต์ ฉบับภาษาต่างประเทศ

ยอดสักการะพระบรมสารีริกธาตุกว่าล้านคน

4 มี.ค.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่เปิดให้ประชาชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พรุ่งนี้วันสุดท้าย สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ท้องสนามหลวง

2 มี.ค.2567 - ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมการศาสนา ประกาศขยายเวลาเปิดและปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในช่วงวันที่ 2-3 มี.ค.  ตั้ง

อธิบดี สวธ.ผนึกจังหวัดขอนแก่น-วัด-ชุมชน ส่งเสริมประเพณีตรุษสงกรานต์อีสาน

1 มี.ค.2567 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี

ชม'โขน'ผ่านศิลปะร่วมสมัยระดับสากล

ชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่สนใจศิลปะการแสดงโขน นาฏกรรมชั้นสูงของไทย และอยากชมการแสดงโขนได้อย่างเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ชวนมาเปิดโลกการเรียนรู้ในนิทรรศการงาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 2 มีนาคม 2567