เปิดที่เที่ยวโบราณสถานยามค่ำ 'Thailand Winter Festival'

เปิดแหล่งโบราณสถานสำคัญและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยามค่ำคืน ภายใต้เทศกาล Thailand Winter Festival  ช่วงส่งท้ายปี  2566  โดยกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครั้งนี้เป็นความตั้งใจของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขานรับรัฐบาลเจ้าภาพจัดเทศกาลตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ แสดงศักยภาพการเป็นฮับแห่งเฟสติวัลโลกและเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม  งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวานนี้ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน

ความงดงามของวัดไชยวัฒนารามยามค่ำคืน

เทศกาลสุดสำคัญนี้ นายพนมบุตร กล่าวว่า กรมศิลปากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกวัฒนธรรม ประกอบด้วย​กิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในยามราตรีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของโบราณสถานในยามค่ำคืน ให้ได้เห็นภาพของโบราณสถานยามที่กระทบแสงไฟสาดส่อง ซึ่งเป็นภาพสวยงามที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะผลักดันให้ไทยเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายปลายทางปลายปี

แต่งไทย ชมวัดไชยวัฒนาราม

สำหรับแหล่งโบราณสถานที่จะเปิดให้เข้าชมยามราตรี เติมเต็มสีสันและเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดไชยวัฒนาราม ผ่าน แสง สี จากการประดับไฟโบราณสถานภายใต้ชื่องาน “ราตรีนี้…ที่วัดไชยวัฒนาราม” ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลสำคัญ ในเวลา 18.00 -22.00  น. ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค.2566  ภายในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี การเสวนา การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยเปิดพื้นที่ให้หน่วยงาน องค์กร ร่วมแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมถึงจัดประกวดภาพถ่าย “แต่งไทย ชมวัดไชยฯ ยามราตรี” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งชุดไทยเที่ยวชมโบราณสถานอีกด้วย 

ชมโบราณสถานยามค่ำคืนที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้เข้าชมโบราณสถานเขตในกำแพงเมือง  วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุ ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. นี้  ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 18.30 -20.00 น. โดยมีวิทยากรบรรยายนำชมโบราณสถานอย่างมีอรรถรสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ครั้งแรกเปิดให้เข้าชมพื้นที่ชั้นในสุดปราสาทพิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทพิมายยามค่ำคืน (Phimai Night : Light Up) ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.2566 ถึง 27  ม.ค.2567  ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น.  ถือเป็นครั้งแรกเปิดให้เข้าชมถึงพื้นที่ชั้นในสุดของโบราณสถานในยามค่ำคืน ได้แก่ ปราสาทพิมาย เมรุพรหมทัต ประตูชัยเมืองพิมาย  ทั้งยังเปิดให้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาสนสถาน “พระกมรเตงชคตวิมาย” พระพุทธรูปนาคปรก และประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  มหาราช รวมถึงเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมวัฒนธรรม 

วัดตระพังเงินยามค่ำ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.30-21.00 น. ระหว่างเดือนธ.ค. 2566  – ม.ค.2567  ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

แอ่วเวียงกุมกาม ยามแลง

โบราณสถานเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษ “แอ่วกุมกามยามแลง” ในวันที่ 1 – 2 ธ.ค.นี้  เวลา  16.00 – 21.00 น.ณ ลานกิจกรรมวัดอีก้าง – วัดหนานช้าง เยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญของเวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาสมัยพญาเม็งรายที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700  ปี ชมกาดกุมกาม @ Night เลือกซื้ออาหารและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง สาธิตการทำโคมล้านนา การแสดงจากสำนักการสังคีต ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมโขนในเวียง” ด้วยการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ทูษณ์ – ขร – ตรีเศียร – ยกรบ โดยมีการออกแบบ แสง สี เสียงประกอบการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษให้เข้ากับฉากหลังที่เป็นโบราณสถานเวียงกุมกาม 

สัมผัสความงามของวังหน้ายามราตรี

กิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน : Night at the Museums เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในบรรยากาศที่แตกต่าง ตลอดจนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมไทย โดยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ร่วมสัมผัสความงดงามของโบราณสถานวังหน้า ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในยามค่ำ พร้อมทั้งชมห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 16.00 -20.00 น. ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  ยกเว้นจันทร์ – อังคาร ระหว่างวันที่  10 พ.ย.- 31 ธ.ค.นี้

พิพิธภัณฑ์ฯ เจ้าสามพระยาขยายเวลาชมเครื่องทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตื่นตากับการจัดแสดงเครื่องทองสมัยอยุธยาที่สวยงามและมีจำนวนมากที่สุดของไทย โดยขยายเวลาการเปิดพิพิธภัณฑ์จนถึงเวลา 18.30 น. ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. ถึงวันที่ 31  ธ.ค. นี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมไฟโบราณสถานยามค่ำคืนที่วัดไชยวัฒนาราม 

นอกจากนี้ ศก.จัดกิจกรรมพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกรมศิลปากร Thailand Winter Festival  ตั้งแต่วันที่ 1  ธ.ค.นี้  สะสมบัตรเข้าชมที่มีตราประทับกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5  สถานที่ นำมารับของที่ระลึก ได้แก่ เหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่นครบรอบ 112 ปีกรมศิลปากร, สมุดภาพ และปฏิทินมรดกเรืองรอง เครื่องทองอยุธยา จำกัด 100  ชุด ได้ที่อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น 3  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2567 เป็นต้นไป   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมศิลป์นำใส่เสื้อม่วงถวายความภักดี'กรมสมเด็จพระเทพ'

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี

ยิ่งใหญ่โขน'สัจจะพาลี' ตระการตาวัดไชยฯ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการแสดงโขนประกอบแสงสีตระการตา เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” ผสมผสานสองมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกอบด้วยโขน  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และวัดไชยวัฒนาราม  โบราณสถานสำคัญที่มีเอกลักษณ์

ซ่อม'คีมภีร์ใบลาน'วัดราชประดิษฐฯ

คัมภีร์ใบลานจดจารพระไตรปิฎกบรรจุไว้ในกล่องพระธรรม ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอพระไตรปิฎกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  นักภาษาโบราณ กรมศิลปากร และเหล่าอาสาสมัคร นำมาสำรวจ อนุรักษ์ ลงทะเบียน จัดเก็บคัมภีร์ใบลานตามหลักวิชาการ เนื่องจากคัมภีร์ใบลานดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

แผนระยะสั้น-กลาง-ยาว พัฒนามรดกโลก'ศรีเทพ'

29 ม.ค.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

'2 นครา มรดกโลก' กระตุ้นเที่ยวโบราณสถาน

หลังจากเปิดโครงการท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน ชูมนต์เสน่ห์ศิลปะสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของโบราณสถานที่สาดด้วยแสงสีจูงใจนักท่องเที่ยวและผู้หลงไหลในศิลปวัฒนธรรมให้มาตื่นตาตื่นใจกับความเป็นที่สุดของประวัติศาสตร์ จนประสบผลสำเร็จมีประชาชนจำนวนมากสนใจ