แผนระยะสั้น-กลาง-ยาว พัฒนามรดกโลก'ศรีเทพ'

จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอแผนพัฒนามรดกโลก’เมืองโบราณศรีเทพ’ ทำแอปเข้าถึงข้อมูล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพิ่มรถรางไฟฟ้า สร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ศรีเทพ เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกอื่น 

29 ม.ค.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนามแต่งตั้ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และวัฒนธรรมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนารองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายติดตามโบราณวัตถุเมืองโบราณศรีเทพคืนสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนและพัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้คนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชม สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะด้านเฟสติวัลและท่องเที่ยวและสนับสนุน Thailand Creative Content Agency (THACCA) และ 1 ครอบครัว 1 Soft Power (One Family One Soft Power (OFOS) รวมทั้งการขับเคลื่อน Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลกตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เบื้องต้นแผนการขับเคลื่อนฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.แผนเร่งด่วน จัดทำป้ายบอกทางแบบถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ำ Smart Toilet และอารยสถาปัตย์ จัดสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพื่อเป็นสถานที่แนะนำข้อมูล อำนวยความสะดวก จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการนำเที่ยว ในเมืองโบราณศรีเทพและเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน้ำ ไฟส่องสว่าง การบำบัดน้ำเสีย เพิ่มจำนวนบุคลากรนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ นักเล่าเรื่อง รวมทั้งการจัดการผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2.แผนระยะกลาง ได้แก่ จัดทำแอพพลิเคชันเอสเอ Directory การเพิ่มรถรางไฟฟ้า สร้างจุดจอดรถ EGV ชาร์จพลังงานรถไฟฟ้า จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลกศรีเทพกับเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งอื่นๆของประเทศไทยประกอบด้วยเมืองมรดกโลกอยุธยา เมืองมรดกโลกศรีเทพ เมืองมรดกโลกสุโขทัย รวมทั้งศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร อาจจะเชื่อมโยงไปยังเมืองมรดกโลกหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขุดสำรวจโบราณสถานที่สำคัญเพิ่มเติม เช่น เขาคลังสระแก้ว เขาคลังหน้า ฯลฯ และต้องการให้มีการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศรีเทพและกระบวนการนำโบราณวัตถุของศรีเทพที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆทั้งที่อยู่กับชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์ในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศ กลับคืนมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศรีเทพ 3.แผนระยะยาว ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบเขาคลังนอกและพื้นที่ต่อเนื่องตำบลศรีเทพและตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และการยกระดับการบันทึกข้อมูลของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทำให้การจัดเก็บและดึงข้อมูลดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ หลังจากยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 มาจนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้ร้านอาหาร โรงแรมและที่พักมีรายได้มากขึ้น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ จึงได้ให้ วธ. โดยกรมศิลปากรไปหารือในรายละเอียดและบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและพัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ รวมทั้งจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย” นายเสริมศักดิ์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วธ.เปิดสงกรานต์ปีใหม่ไทยวัดสุทัศน์ฯ นทท.คึกคัก ทั่วไทยร่วมสืบสานความงามประเพณี

13 เม.ย.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อัญเชิญ12พระพุทธรูปมงคลให้สักการะสงกรานต์

13 เม.ย.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิด “งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โพลสงกรานต์ 67 ไม่เล่นน้ำรุนแรง สืบสานประเพณี

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “ประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 หลังจากได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 18,623 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค

สรงน้ำพระธาตุ-เทวดานพเคราะห์ เทศกาลสงกรานต์

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ กรมศิลปากรขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2567  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วธ.ตั้งรองอธิบดีกรมศิลป์-กรมศาสนา 4 ตำแหน่ง

8 เม.ย.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 58/2567 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์

ประดับตกแต่ง'ขบวนเรือพระราชพิธี' มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศไทย กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตามโบราณราชประเพณี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน