นิทรรศการผลงาน '12ศิลปินแห่งชาติ'

12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565  ร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ และแสดงผลงานทรงคุณค่าในนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 โดย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางนวลพรรณ   ล่ำซำ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วม นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567   ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม  กล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ แล้ว 354  ท่าน โดยนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ 2565  ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นในนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

นิทรรศการมีความน่าสนใจเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ 2565  ทั้ง 12คน  ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์) นายเจตกำจร พรหมโยธี(สถาปัตยกรรมผังเมือง) นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ ศ.เกริกยุ้นพันธ์  นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ)  นายสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง)  นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์) นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) และ นายประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

นายธงไชย แมคอินไตย์  ร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า วันศิลปินแห่งชาติเป็นโอกาสน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 2  ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เบิร์ดรู้สึกดีใจมาก สิ่งที่ทำไม่ได้สูญเปล่า ได้นำเสนอความเป็นไทย การมาร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติครั้งนี้เหมือนได้กลับมาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่เกิดของตน การได้มายืนรวมกับเหล่าศิลปินแห่งชาติ รู้สึกว่าเราตัวเล็กมาก  เพราะศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านเก่งในแต่ละด้าน   ล้วนเป็นศิลปินที่มีความสามารถมากมาย เป็นหัวกะทิของแผ่นดิน  การเป็นศิลปินแห่งชาติต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำ และส่งต่อความรู้  ภาคภูมิใจมากที่ได้รับการยกย่อง ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการดูแล ไม่เคยเหนื่อยกับการทำงาน ไม่หยุดพัฒนาผลงาน  อยากให้ทุกคนมีความสุข  ตลอดปีนี้จะมีคอนเสิร์ต และจะส่งพลังให้กับศิลปินรุ่นใหม่

นายดิเรก สิทธิการ   ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะเป็นมรดกภูมิปัญญาล้านนา เดิมทำเครื่องเงินเพื่อใช้ในหมู่บ้านวัวลาย จ.เชียงใหม่ อย่างขันเงิน คนโท  เป็นศิลปหัตถกรรมที่อยู่คู่ชุมชนมาตลอด ก่อนที่ตนจะพัฒนาเป็นงานสลักดุนที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านและวัด โดยใช้โลหะ พัฒนาเป็นงานนูนต่ำ นูนสูง  สร้างสรรค์จากเรื่องราวในวรรณคดี  พุทธประวัติ วรรณกรรมรามเกียรติ์ มีต้นแบบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว ตนเป็นศิลปินที่ร่วมสร้างโบสถ์เงินวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ ถ่ายทอดความรู้มาตลอด ตลอดชีวิตทุ่มเทสืบสานงานสลักดุน สมัยก่อนครูหวงวิชา แต่ตนพร้อมส่งต่อความรู้นี้ เพราะเป็นศิลปะที่มีคุณค่า

นายประดิษฐ ประสาททอง  ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ปลื้มใจที่ได้ร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติ จะสร้างงานละครร่วมสมัยต่อไป เพราะเป็นศิลปะการละครสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ที่มีชีวิตร่วมกัน แม้ต้นเรื่องเป็นเรื่องโบราณมาพลิกมุมมอง เล่นใหม่  แต่ส่งสารที่มีประโยชน์ เปิดมุมมองสังคมที่แตกต่าง รับความคิดเห็นที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความเป็นปัจเจกและสังคม ตลอดชีวิตจากศิลปินศิลปาธรได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติทำงานอย่างสนุกและมีความสุข   ผลงานไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีผู้ชม หลังละครจบคนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือตั้งคำถาม สะกิดต่อมคิดก็สุขที่สุดแล้ว

“ อยากชวนชมนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ แสดงผลงานหลายสาขา รวมถึงศิลปะละครร่วมสมัย สื่อถึงการยอมรับสิ่งที่นอกกระแส กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการคิดนอกกรอบ ผมเตรียมสร้างผลงานและสร้างอาร์ตสเปซแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ  เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งนำเสนอ Soft Power เพราะนี่คือเสนห์ของไทย สร้างความรัก ประสานให้เกิดความร่วมมือ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน “ นายประดิษฐ กล่าว

เชิญชวนประชาชน ศิลปิน นักเรียนนักศึกษาข้าชมนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวมิวเซียม ยลวัง ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์242ปี

เปิดงาน”ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” อย่างยิ่งใหญ่และอลังการ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 242 ปีของการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์  งานนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพกษัตริย์ งาน242ปี กรุงรัตนโกสินทร์

21 เม.ย.2567 - เวลา 07.00 น. พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

บวงสรวงเทพยดางาน'ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์'

19 เม.ย.2567 - เวลา 08.19 น.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดางาน “ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง

สงกรานต์ชลบุรี สานประเพณีธีม'งานวัด'

ชลบุรีเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยภาคตะวันออกอย่างยิ่งใหญ่ โอกาสนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย

20 ชุมชนชิงต้นแบบ'เที่ยวชุมชน ยลวิถี'

ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย แต่ละชุมชนมีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวตามบริบทของชุมชน เพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ

ตระการตา วธ.เปิดประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ‘เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ขอนเเก่น’

16 เม.ย.2567 - กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย (Songkarn in Thailand, traditional Thai New Year festival) "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์จังหวัดขอนเเก่น" ประจำปี 2567