วัดพระพุทธบาท แจงปมท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก ลาออกเจ้าคณะ จ.สระบุรี เหตุปัญหาสุขภาพเท่านั้น

21 ต.ค.2564 - เพจเฟซบุ๊ก "วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี" เผยแพร่ข้อความว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาเถรสมาคมได้ประกาศรับทราบการขอลาออกจากตำแหน่ง "เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี" ของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่จะทราบว่าพระเดชพระคุณท่านมีปัญหาด้านสุขภาพมานานแล้ว แต่ก็ยังบริหารดูแลกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีเรื่อยมา โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีทั้งสองรูป และศิษยานุศิษย์คอยสนองงาน ตามดำริ "ปลูกคน ปลูกป่า พัฒนาอาราม" คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีได้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ด้วยมีพระเดชพระคุณท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความร่มเย็นแก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

บัดนี้ ถึงคราวที่ต้องวางมือจากการดูแลกิจการคณะสงฆ์ ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ขอสาธุชนทุกท่าน อย่าได้สงสัยสาเหตุการขอลาออกจากตำแหน่ง ไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกจากปัญหาสุขภาพเท่านั้น