คลอด37ผวจ. 3ป.จัดทัพเอื้อ พื้นที่พรรครบ.

คลอดแล้วโผผู้ว่าฯ 37 ราย หลังรอมาหนึ่งเดือนครึ่ง รับ 3 ป.จัดทัพเตรียมเลือกตั้ง ดันซี 9 ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ 26 จังหวัดที่ว่าง พบฐานเสียงหลัก พปชร.-ภท. ใช้สูตรให้รองผู้ว่าฯ เสียบ ไม่ดันคนนอกข้ามห้วย

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 37 ราย ดังนี้ 1.นายภาสกร บุญญลักษม์   พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ว่าฯ) เชียงราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กระบี่ 2.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กระบี่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงราย 3.นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าฯ นครปฐม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.ให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าฯ นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 6. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 7. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 8. นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 9.นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าฯ สระบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 10.นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าฯหนองคาย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

 11.นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าฯลพบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 12.นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 13.นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าฯ สงขลา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 14.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ 15.นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯชัยนาท 16.นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าฯ เชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครนายก 17.นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าฯ อุดรธานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครพนม 18.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าฯ บึงกาฬ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ บึงกาฬ 19.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ บุรีรัมย์  20.นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าฯพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี 21.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปัตตานี

  22.นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าฯพิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พิจิตร 23.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าฯ สระแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เพชรบุรี 24. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าฯ พะเยา  ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ แพร่ 25.นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ มุกดาหาร  26.นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ยโสธร 27.นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าฯ สตูล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ยะลา 28.นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าฯ พังงา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ระนอง

29.นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เลย 30.นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ 31.นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สมุทรปราการ 32.นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าฯ ปัตตานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม 33.นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าฯ สุโขทัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สุโขทัย 34.นายราชันย์ ชุ้นหั้ว รองผู้ว่าฯ นนทบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ หนองคาย  35.นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู 36.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ 37.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อุทัยธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติ ครม.ดังกล่าวที่เห็นชอบกับบัญชีแต่งตั้งเลื่อนขั้นบิ๊กคลองหลอดกระทรวงมหาดไทย รวม 37 ตำแหน่ง แยกเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด 26 จังหวัด เป็นการตั้งคนไปเป็นผู้ว่าฯ ในจังหวัดที่ว่างอยู่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา และตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยอีก 11 ตำแหน่ง

 โดยบัญชีรายชื่อรอบนี้คือการแต่งตั้งเลื่อนขั้นจากระดับ 9 รองอธิบดี-รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นระดับ 10 คือผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นตำแหน่งเดียวคือ ที่โยกสลับระหว่าง นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ว่าฯ กระบี่ แล้วโยกนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ จาก ผวจ.กระบี่ มาเป็นผู้ว่าฯ เชียงราย ที่ทำให้ถูกจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ เพราะหากดูจากเชิงพื้นที่ เชียงรายเป็นจังหวัดใหญ่กว่ากระบี่ แม้กระบี่จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก็ตาม

นอกจากนี้ พบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่าออกมาช้ากว่าปกติมาก เพราะปฏิทินงบประมาณที่เป็นกรอบเวลาการทำงานของราชการ ที่นับตั้งแต่ 1 ตุลาคมของทุกปี แต่กระทรวงมหาดไทยเพิ่งจะทำบัญชีรายชื่อดังกล่าวเสร็จและเสนอให้ ครม.เห็นชอบก็ปาเข้าไปวันที่ 15 พ.ย.แล้ว เท่ากับผ่านมาแล้วถึงหนึ่งเดือนครึ่ง และยังต้องรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป จนทำให้เกิดการมองกันว่า ความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากความไม่ลงตัวในการทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำใช่หรือไม่ 

มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการแต่งตั้งเพื่อจัดทัพเชิงการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้งใหญ่ปีหน้าของเครือข่าย 3 ป.  โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่คุมโซนและพื้นที่เลือกตั้งจังหวัดต่างๆ โดยบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองของแกนนำฝ่ายรัฐบาล พบว่ามีการดันรองผู้ว่าฯ ในจังหวัดนั้นขึ้นมาเป็นผู้ว่าฯ ไม่ได้มีการโยกรองผู้ว่าฯ จากจังหวัดอื่นมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ ฐานเสียงใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยและนายเนวิน ชิดชอบ, สุโขทัย ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน, สมุทรปราการ ของกลุ่มปากน้ำ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม และชัยนาท ของนายอนุชา นาคาศัย เป็นต้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯโล่งรัฐบาลยันจ่ายตามเดิมแม้คลังเลื่อนผลประกาศลงทะเบียน

คลังเลื่อนประกาศผลการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการ ระบุเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการให้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรรายเดิม 13.2 ล้านคนยังคงรับสวัสดิการผ่านบัตรจนกว่าเริ่มโครงการใหม่