อัยการเทเสียง เลือก‘เรวัตร’ ประธานก.อ.

อัยการทั่วประเทศเทคะเเนนเลือก "เรวัตร จันทร์ประเสริฐ"  เป็นประธาน ก.อ. คนใหม่ ชนะขาดแลนด์สไลด์ 2,206 เสียง จากบัตรลงคะแนน 4,026 ใบ

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการตรวจนับคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยในส่วนของประธาน ก.อ. มีผู้สมัครเข้ารับเลือกจากคะเเนนเสียงของอัยการทั่วประเทศ ยกเว้นอัยการผู้ช่วย จำนวน 5 คน

โดยเริ่มนับคะเเนนตั้งเเต่เวลา 09.30-12.15 น. มีบัตรลงคะเเนนจำนวน 4,026 ใบ ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะเเนนสูงสุดเรียงลำดับ ดังนี้ 1.นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ อดีตรองอัยการสูงสุด ได้ 2,206 คะแนน 2.นายตระกูล   วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด 644 คะแนน 3.นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 268 คะแนน 4.น.ส.ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป 248 คะเเนน 5.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้ 55 คะแนน

สำหรับนายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ  เป็นเพื่อนรักนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่น 11 รุ่นเดียวกับนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด และประธาน ก.อ. คนแรกจากการเลือกตั้ง และบรรจุรับราชการอัยการรุ่นเดียวกันกับนายตระกูล วินิจนัยภาค ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งประธาน ก.อ.ครั้งนี้ ด้วยความเป็นผู้ใหญ่จิตใจดี ได้รับการยอมรับจากทุกระดับชั้น เป็นที่รักชื่นชอบน้องๆ  อัยการ จากเคยเป็นอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ  จนถึงอัยการอาวุโส เสมือนครูใหญ่ จัดฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย อัยการจังหวัด เเละหลักสูตรอื่นอีกหลายรุ่น

โดย ก.อ. ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการ ยกเว้นอัยการผู้ช่วย ซึ่งกฎหมายเก่าจะเป็น อสส.โดยตำเเหน่ง) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ. ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการ ยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น 6 คน เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาค หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือก โดยประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บี้ซํ้าส่วยหวย เขย่า‘ผบช.น.’ ยุบชุดฉก.ทล.

"วิโรจน์" เขย่าตำรวจต่อ  แฉส่วยหวย ดักคอมวยล้มทางหลวง ตั้ง คกก.ถ่วงเวลาสอบแก้เกี้ยว ขณะที่ "ผบ.ตร.-จรูญเกียรติ" ประสานเสียงยอมรับ ปัญหาซุกใต้พรมมานาน