‘พิธา’หนี้หาย! ทั่นโรมใช่ย่อย ‘รวย’กว่า13ล.

เปิดทรัพย์สิน “พิธา” มี 65.5 ล้าน หนี้หาย 19 ล้าน ไม่พบหุ้น ITV แต่มีที่ดินเพิ่ม “ชัยธวัช” เบาะๆ 14.7 ล้าน  สะสมทองคำแท่ง น้ำหนักรวมกว่า 94 บาท ขณะที่ "โรม" กับเมีย ไม่เบาเกือบ 13 ล้าน “ไอติม-พริษฐ์” มี 10 ล้าน เงินฝากถึง 8.6 ล้าน “ลูกเกด-ชลธิชา” 1.2 ล้าน ไร้หนี้ เปิดเซฟ “สหายสุภาพ” รวย 107 ล้าน ไม่มีหนี้  ส่วน “เดชอิศม์” น้อยกว่าที่คิด มี 586 ล้าน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ สส. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 จำนวน 90 ราย โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โดยนายพิธาแจ้งสถานภาพโสด พร้อมกับระบุว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 65,530,955 บาท และมีหนี้สิน โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 463,263 บาท 

ทรัพย์สินของนายพิธา ประกอบด้วย เงินสด 1,800,000 บาท เงินฝาก 22 บัญชี มูลค่ารวม 2,789,741 บาท เงินลงทุน 64 รายการ มูลค่ารวม 1,337,777 บาท ในจำนวนนี้ไม่พบหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เงินให้กู้ยืม 15,000,000 บาท โดยแจ้งว่า ให้กู้ยืมแก่ นายภาษิณ ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งเป็นน้องชาย ที่ดิน 2 แปลงในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2 ไร่เศษ และในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1 ไร่ แจ้งว่าได้มาในปี 66 มูลค่ารวม 11,776,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ไม่พบที่ดิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุดในเขตวัฒนา กรุงเทพฯ มูลค่า 15,000,000 บาท ยานพาหนะแจ้งว่า เป็นรถยนต์ Majesty รถจักรยานยนต์ และจักรยานไฟฟ้า รวม 4 คัน มูลค่ารวม 2,140,000 บาท

ส่วนสิทธิและสัมปทานเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 4 รายการ ได้แก่ ลิขสิทธิ์หนังสือ 4 รายการ นอกจากนั้นยังแจ้งว่ามีใบจองรถ Tesla และสมาชิกราชกรีฑาสโมสรมูลค่ารวม 3,650,446 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,036,990 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจคือ โทรศัพท์มือถือ 3 รายการ เสื้อ 28 ตัว สูท 16 ตัว เนคไท 76 ชิ้น รองเท้า 21 คู่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 28 รายการ ชุดเฟอร์นิเจอร์ 1 รายการ กล้อง 2 รายการ นาฬิกา 10 เรือน พระเครื่อง 8 รายการ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดทรัพย์สินที่นายพิธา ยื่นไว้กรณีพ้นตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 พบว่า นายพิธามีทรัพย์สินลดลง 19,192,765 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายการหนี้สินอื่น ที่แจ้งไว้ 19,932,762 บาท ซึ่งไม่ปรากฏในการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุด

นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งระบุว่า ตนเอง น.ส.งามเพ็ญ ไชยบุรินทร์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 14,727,352 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 6,014,799 บาท คู่สมรส 8,640,956 บาท บุตร 71,596 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 730,235 บาท 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 924,323 บาท เงินลงทุน 112,570 บาท ที่ดิน 2,250,000 บาท โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 3,500,000 บาท เป็นบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ยานพาหนะ 1,078,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 152,781 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,909,675 บาท ส่วนหนี้สิน เป็นเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้จากธนาคารและสถาบันทางการเงินอื่น นอกจากนี้แจ้งว่า มียานพาหนะรวม 3 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ 1 คัน และรถจักรยานเสือภูเขา 2 คัน และทรัพย์สินอื่น จำนวน 11 รายการ อาทิ เครื่องประดับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง น้ำหนักรวมกว่า 94 บาท นาฬิกาข้อมือ กระเป๋าและแว่นตา คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พระเครื่อง เหรียญ วัตถุมงคล 

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล แจ้งสถานะว่า “โสด” มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,040,454 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,631,587 บาท เงินลงทุน 137,866 บาท ยานพาหนะ 650,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 621,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 27,568 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท ได้แก่ เงินเดือน สส. 854,760 บาท เงินเพิ่ม สส. 507,960 บาท รายจ่ายรวม 7.8 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 6 แสนบาท เงินบริจาคพรรคการเมือง 1.8 แสนบาท

ประเด็นที่น่าสนใจ ก่อนหน้านี้นายพริษฐ์แจ้งถือครองหุ้น และเคยเป็นกรรมการใน 2 บริษัทสตาร์ทอัพ ได้แก่ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ถือ 0.0002%) และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (ถือ 26%) แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏชื่อนายพริษฐ์เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นแล้ว โดยทั้ง 2 แห่งมีบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ บริษัท รวงกูรู พีทีอี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด

น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว สส.ปทุมธานี พรรคก้าวไกล แจ้งสถานภาพหย่าเมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 โดยแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,232,198 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยในส่วนทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 87,748 บาท ที่ดิน 1 แปลง มูลค่า 263,500 บาท อยู่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว มูลค่า  452,000 บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 1 คัน มูลค่า 160,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 182,100 บาท โดยเป็นค่าเช่าห้องชุด 102,000 บาท ค่าเช่าทาวน์เฮาส์ 75,000 บาท และเงินสงเคราะห์ชราภาพ มาตรา 40 ประกันสังคม 5,100 บาท ทรัพย์สินอื่น จำนวน 3 รายการ มูลค่า 86,850 บาท ประกอบด้วย แหวนเพชร 2 วง มูลค่า 43,850 บาท จี้ 1 อัน มูลค่า 13,000 บาท และกระเป๋าถือ 1 ใบ มูลค่า 30,000 บาท 

น.ส.ชลธิชาแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,584,720 บาท เป็นเบี้ยเลี้ยงประชุม 222,000 บาท เงินเดือน สส. 1,362,720 บาท มีรายจ่ายต่อปี 735,000 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 240,000 บาท ค่าเช่าที่อยู่อาศัยพร้อมค่าน้ำค่าไฟ 180,000 บาท ค่ารถโดยสารและค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว 120,000 บาท ค่าเช่าสำนักงาน สส. 75,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 120,000 บาท

นายรังสิมันต์ โรม และนางอิวานา คูร์เนียวาติ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,868,291 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,535,400 บาท นายเกียรติคุณ ต้นยาง สส.นนทบุรี และ น.ส.พรรณราย งามสมศักดิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 143,204 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 689,157 บาท นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี สส.นครสวรรค์ พรรคก้าวไกล และนางกัญญ์ณณัฐ เลิศอุฤทธิ์ภักดี คู่สมรสม และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 46,039,829 บาท เป็นของผู้ยื่น 29,027,710 บาท คู่สมรส 16,986,705 บาท บุตร 25,413 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 29,690,095 บาท 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โดยนายจาตุรนต์แจ้งสถานภาพสมรสกับนางจิราภรณ์ ฉายแสง พร้อมกับระบุว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 107,931,832 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายจาตุรนต์ 29,038,968 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 1,701,884 บาท ที่ดิน 12 แปลง อยู่ในพื้นที่ กทม. จ.เพชรบูรณ์ จ.สงขลา จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.อุดรธานี มูลค่า 14,987,084 บาท สิทธิและสัมปทานสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบสโมสรราชพฤกษ์ 1,200,000 บาท รายการทรัพย์สินอื่น 3 รายการ มูลค่า 11,150,000 บาท ประกอบด้วย ต้นสักทอง 200 ต้น ปลูกที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ มูลค่า 10,000,000 บาท ปืนสั้น 1 กระบอก นาฬิกาหรู 6 เรือน ขณะที่นางจิราภรณ์มีทรัพย์สิน 78,892,863 บาท ประกอบด้วย เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 1,038,303 บาท ที่ดิน 10 แปลง อยู่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี จ.สงขลา จ.พังงา และ จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่า 8,363,660 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ เป็นบ้านเดี่ยวและห้องชุด อาคารชวนาเพลส มูลค่า 27,268,120 บาท ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 6 รายการ มูลค่ารวม 4,004,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 37,818,780 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ นาฬิกาหรู 9 เรือน พระเครื่อง เครื่องประดับสตรี 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แจ้งสถานภาพโสด พร้อมกับระบุว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,130,999 บาท ประกอบด้วย เงินสด 970,000 บาท เงินฝาก 239,311 บาท ที่ดิน 121,200 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,468,800 บาท สิทธิและสัมปทาน 331,688 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 1,225,541 บาท โดยเป็นหนี้บัตรเครดิต 5 บัญชี และเป็นหนี้เงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ม.ล.ชโยธิต กฤดากร สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุว่า เป็นบุตรของ ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร กับท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 1 คน คือ ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี โดย ม.ล.ชโยธิตแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,581,704,853 บาท และมีหนี้สิน 71,252,818 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 18,803,269 บาท เงินลงทุน 391,486,584 บาท ในจำนวนนี้ลงทุนในบริษัท นิมบัส แคปิตอล จำกัด มูลค่า 294,199,800 บาท เงินลงทุนใน Watch BanQ มูลค่า 45,938,812 บาท  

นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายเดชอิศม์แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 586,610,839 บาท โดยเป็นทรัพย์สินนายเดชอิศม์ 311,815,581 บาท เป็นทรัพย์สิน น.ส.สุภาพร กำเนิดผล คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 271,923,685 บาท ทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,871,572 บาท มีหนี้สิน 4,693,582 บาท.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขาฯป.ป.ช. เผยที่ประชุมยังไม่ถกคดีบิ๊กโจ๊ก จับตาพรุ่งนี้เข้าเป็นวาระจรหรือไม่

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ ป