อ่วม!ค่าไฟขยับ4.68บาท เอกชนลุ้นรัฐคงอัตราเดิม

กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟงวดใหม่ ม.ค.-เม.ย.67 อยู่ที่ 4.68 บาท/หน่วย เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย ยันคำนึงถึงผลกระทบประชาชนแล้ว แต่ต้องไม่กระทบศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงาน กฟผ.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งว่า กรณี กกพ.เสนอ 3 ทางเลือกขึ้นค่าไฟหน่วยละ 4.68-5.95 บาท งวดเดือนมกราคม- เมษายน 2567 จากปัจจุบัน (งวด ก.ย.-ธ.ค.2566) อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย  โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. วันที่ 10-24 พ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดที่ประชุม กกพ. วันที่ 29 พ.ย. มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที)   และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค.- เม.ย.2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ กกพ.ยืนยันการพิจารณาปรับค่าเอฟทีในงวดใหม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ.รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ.มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง