รวมใจน้อมรำลึกพ่อหลวงร.๙

วัฒนธรรมรวมใจน้อมรำลึกในหลวง ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 4 เหล่าทัพเจริญพระพุทธมนต์น้อมรำลึกพ่อหลวง คนเด่นดัง 35 รายพาเหรดคว้าพ่อดีเด่นแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า วธ.รวมใจภาคีเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 อาทิ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายเรื่อง ตามรอยพระราชา: เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการแสดงดนตรีเพลงพ่อของแผ่นดิน กรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ขณะที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมด้วยคุณโสมทิพย์ หินเธาว์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 2566 รวมทั้งยังมีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และคุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เช่นเดียวกับที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ ที่ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ

ส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยคุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ส่วนนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระบุว่า นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สว. ในฐานะประธานคณะ กมธ.ศาสนาฯ ได้ลงนามเรื่องรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติรวม 35 คน ที่อาคารรัฐสภา ในวันที่ 6  ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. โดยพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 ได้แก่ 1.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 2.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 3.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 4.นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 5.นายโยธิน เนื่องจำนงค์ 6.นายอนันต์ สิรการัณย์ 7.นายพันธ์เลิศ ใบหยก 8.นายสุรพล สุประดิษฐ์ 9.ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ 10.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 11.นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 12.นายเสรี สุวรรณภานนท์ 13.ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร 14.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 15.นายสุจินต์ พฤกษานานนท์ 16.นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 17.นายเผชิญ แก้วนพรัตน์ 18.นายสุภกิต เจียรวนนท์ 19.พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม 20.นายกมลภพ วีระพละ 21.นายธนัตถ์ ศรมณี 22.นายชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล 23.พล.อ.ต.นินาท มูลจนะบาตร์ 24.พล.ต.วุทธยา จันทมาศ 25.พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร 26.พล.ต.วรยส เหลืองสุวรรณ  27.ดร.วิกร ภูวพัชร์ 28.พล.ท.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ 29.นายวิทัย รัตนากร 30.นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย 31.นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล 32.ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 33.ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ 34.ดร.สุธี โมกขะเวส และ 35.ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง