‘พวงเพ็ชร’ฐานะสุดอู้ฟู่ ‘สหายอ้วน’มีแค่10ล้าน

เปิดทรัพย์สินรอบ 9 ปี "อนุพงษ์-ภริยา" มี 34 ล้านบาท "เฉลิมชัย" ทะลุร้อยล้าน "เอนก" รวยเงียบ 148 ล้าน ขณะที่ ครม.เศรษฐา "ภูมิธรรม" มีแค่ 10 ล้าน "พวงเพ็ชร" ขึ้นชั้นเศรษฐินีรวย 871 ล้าน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีพ้นจากตำแหน่ง และ ครม.เศรษฐา ทวีสิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.มหาดไทยเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 66 โดยถือเป็นการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ พล.อ.อนุพงษ์ในรอบ 9 ปี หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อ ก.ย. 57

โดย พล.อ.อนุพงษ์แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 23,733,748 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7,156,748 บาท ที่ดิน 6 แปลง (กรรมสิทธิ์รวมคู่สมรส) 4,991,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักตึก 2 ชั้น 1 หลัง 5 ล้านบาท ยานพาหนะ 5 คัน 3,150,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,710,000 บาท เป็นต้น

ส่วนนางกุลยา เผ่าจินดา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,446,613 บาท ทั้งนี้ รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 34,180,362 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รมว.การคลัง มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 25,801,551 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,802,320 บาท โดยเป็นของนายอาคม 17,541,002 บาท มีหนี้สิน 2,802,320 บาท ส่วนนางมุกดา เติมพิทยาไพสิฐ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 8,260,549 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 102,537,251 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,530,001 บาท โดยเป็นของนายเฉลิมชัย 43,281,189 บาท ส่วนนางธันยวีร์ ศรีอ่อน  คู่สมรส มีทรัพย์สิน 59,256,062 บาท

นายสุนทร ปานแสงทอง อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 19,031,816 บาท ไม่มีหนี้สิน เป็นของนายสุนทร 3,786,904 บาท ส่วนนางจันทร์เพ็ญ ปานแสงทอง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 15,244,912 บาท

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีต รมช.คมนาคม มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 191,276,681 บาท มีหนี้สิน 105 บาท โดยเป็นของนายอธิรัฐ 82,255,998 บาท มีหนี้สิน 105 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ส่วน น.ส.อรัชมน รัตนวราหะ คู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) มีทรัพย์สิน 109,020,682 บาท

นายสินิตย์ เลิศไกร อดีต รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสและบุตรทั้งสิ้น 225,776,632 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 91,809,293 บาท โดยเป็นของนายสินิตย์ 30,361,626 บาท หนี้สิน 3,891,446 บาท ส่วน น.ส.เยาวรัตน์ จันทร์นุ่น คู่สมรส (จดทะเบียนปี 2562) มีทรัพย์สิน 192,643,020 บาท มีหนี้สิน 87,917,846 บาท ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 2,471,984 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น อดีต รมว.แรงงาน แจ้งสถานะว่า หย่า เมื่อ 23 พ.ค. 2566 มีทรัพย์สินรวมบุตรทั้งสิ้น 209,380,471 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 296,675,837 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายสุชาติ 64,800,949 บาท มีหนี้สิน 296,675,837 บาท ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 144,579,521 บาท

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีต รมว.การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 148,474,500 บาท โดยเป็นของนายเอนก 114,373,000 บาท มีหนี้สิน 1,502,118 บาท ส่วน ศ.แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 34,101,500 บาท

ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายเศรษฐา ทวีสิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง 3 ราย เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566 ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 10,175,194 บาท    ส่วน รศ.อภิญญา เวชยชัย คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 39,539,654 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,714,848 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 145,504 บาท

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งสถานะหม้าย คู่สมรสเสียชีวิต มีทรัพย์สิน 871,071,133 บาท มีหนี้สิน 17,597,018 บาท

นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.การต่างประเทศ แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,588,980 บาท ไม่มีหนี้สิน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กังขา'ก้าวไกล'ไร้น้ำยา หวังน้ำบ่อหน้าหรือถูกต้ม?

เกิดคำถามจากสังคมทันที หลังนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)

นายกฯ ลั่นปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ต้องดีขึ้นกว่านี้ ประกาศขจัดยาเสพติดให้หมดภายใน 4 ปี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง รับฟังการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค โดยนายกฯสวมเสื้อภูไทผ้าฝ้ายสีกรมท่า นายกฯยังได้เดินทักทายประชาชน