ทำดีถวาย‘พ่อหลวง’ พสกนิกรไทยทั่วหล้าสวมเสื้อเหลืองน้อมรำลึก5ธันวา

"ในหลวง" ทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวา. "นายกฯ" นำ ครม.พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตร "พสกนิกร" ทั่วหล้าต่างสวมใส่เสื้อเหลือง จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ" เจ้าของโรงสีนครพนมเชื้อสายเวียดนามตั้งโรงทานแจกข้าวกล่อง ด้วยสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2566 เวลา 17.32 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่อง ทองน้อยถวายราชสักการะ  ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

เวลา 18.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง นชีรติกถา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร เที่ยวแรก 15 ไตร และเที่ยวที่สอง 16 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา และทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับ การถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

นายกฯ นำ ครม.ตักบาตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พสกนิกรชาวไทยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เสด็จฯ  มาทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีเจ้าหน้าที่นำอาหาร น้ำดื่มพระราชทานให้กับประชาชนด้วย  ประชาชนต่างรู้สึกปลื้มปีติที่ได้เฝ้าฯ รับเสด็จ เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง  ก่อนเจ้าหน้าที่จะเปิดให้ประชาชนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ‪ของในหลวงรัชกาลที่  9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่ช่วงเช้า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 189 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2566 โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา  ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมพิธี

จากนั้น นายกฯ และภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เดินทางไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ท่านอ้น-วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ก็ได้นำพานพุ่มมาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ที่ที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค รทสช. พร้อมนายวิทยา แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค, ผู้บริหารพรรค, สส., เจ้าหน้าที่, พนักงานพรรค และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

ด้านหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พล.ร.ต.ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ผบ.สอ.รฝ. เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยนำคณะผู้บังคับบัญชา ชมรมภริยา สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง อบต.สำนักท้อน และกำลังพล ร่วมกันพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ศาสนสถาน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม และมอบส่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล

ทั่วปท.จัดกิจกรรมทำความดี

ที่สำนักงานใหญ่มูลนิร่วมกตัญญู อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายบิณฑ์ และนายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมด้วย น.ส.สกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดกิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมอบเงินขวัญถุงให้กับเหล่าบรรดาคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่บางพลีและใกล้เคียงรวม 999 คัน คันละ 500 บาท นอกจากนั้นยังมีการแจกไข่ไก่คันละแผง ผ้าห่ม และเครื่องดื่มคอมมานโดอีกจำนวนหนึ่งให้กับคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในครั้งนี้

จ.อ่างทอง บริเวณวัดสนามชัย อ.เมืองอ่างทอง คณะสงฆ์วัดสนามชัย นำโดยหลวงพ่อสมหวัง พระอาจารย์สมหวัง ญานสมฺปนฺโน (พระอาจารย์แจ้) เจ้าอาวาสวัดสนามชัย ได้แจกทานข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชน จำนวน 65 ชุด น้อมถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าฯชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลชลบุรี และบริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ใบหญ้า ล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  ทาสีทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลชลบุรีและหน้าโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชลบุรี

 จ.พิษณุโลก บริเวณศาลากลางจังหวัด  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ  5 ธันวาคม 2566 โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากโครงการการอุปสมบทนาคหมู่ที่วัดจุฬมณี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9   ของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 89 รูป                 จ.อุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์  เป็นประธาน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จ.นครราชสีมา บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมด้วย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2, ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง ผู้หญิงสวมใส่ผ้าไทยสีเหลือง รวมกว่า 500 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 

จ.ขอนแก่น บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำประชาชนชาวขอนแก่น พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีพระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์และ สามเณร จำนวนทั้งหมด 189 รูป ออกรับบิณฑบาต

ตั้งโรงทานแจกข้าวกล่อง

จ.นครพนม ที่หน้าร้านเทียมศักดิ์พาณิชย์ เลขที่ 385-7 อยู่ตรงข้ามสำนักงานยาสูบฯ ถนนอภิบาลบัญชา เยื้องทางออกตลาดสดฯ เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ อายุ 76 ปี และนางเกตุวดี เวียงศรีประเสริฐ อายุ 74 ปี คู่สามีภรรยาเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ร่วมกับลูกหลานและบริษัทในเครือโรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์ พร้อมด้วยบริษัท วิทยาอิเลคทริคเซ็นเตอร์ฯ ได้จัดตั้งโรงทานมอบข้าวกล่อง ขนมหวาน ข้าวสาร ข้าวเหนียว และมอบทุนการศึกษาแก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยครอบครัวนายเทียมศักดิ์จัดมาแล้วเป็นปีที่ 18 เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดินปวงชนชาวไทย โดยมีประชาชนจูงลูกเล็กเด็กแดงมายืนรอรับสิ่งของเป็นแถวยาว

นายเทียมศักดิ์เล่าว่า บิดามารดาเป็นชาวเวียดนาม อพยพหนีไฟสงครามมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทำงานรับจ้างทุกอย่างจนมีฐานะดีขึ้นตามลำดับ และได้ตั้งโรงสีผลิตข้าวสารตราเรือไฟ ส่งจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และขยายกิจการโรงสีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีโรงสีอยู่ 4 แห่ง ซึ่งตนได้โอนกิจการให้ลูกๆ ไปบริหารกันเองหมดแล้ว และพวกเขาได้ขยายตลาดส่งข้าวสารไปยังแถบยุโรปด้วย

"สิ่งหนึ่งที่ผมกำชับลูกทั้ง 5 คน ถือเป็นคำสั่งของพ่อว่าให้สำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ดังนั้นวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ให้ตั้งโรงทานรวมถึงมอบทุนการศึกษา ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" นายเทียมศักดิ์ระบุ

จ.บึงกาฬ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมแม่น้ำโขง ถนนข้าวเม่า อ.เมืองบึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าฯ บึงกาฬ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ บึงกาฬ นำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬทุกหมู่เหล่า ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนพระอาจารย์สมบัติ  สัมปัตติฐาระโก เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพันลำ พร้อมญาติธรรม ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมกันตั้งโรงทานมังสวิรัติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอยและผ่านไป-มาบริเวณตลาดสด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรีทุกเมนู

จ.นครศรีธรรมราช บริเวณหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ตรังโชว์ภาพสะสมในหลวง ร.9

จ.ตรัง ที่บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา ซึ่งเป็นบ้านของนายสนอง แสนสุข (เฮียอ๋อง) อายุ 57 ปี เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ได้เปิดบ้านให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเก็บสะสมไว้นานกว่า 30 ปี โดยปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 ภาพ พร้อมบอกเล่าพระราชกรณียกิจของแต่ละภาพด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มาเกิดอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเชื่อว่าแผ่นดินไทยมีความร่มเย็น ความสงบสุข และความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้  ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

นายสนองเล่าว่า ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ตื่นเช้ามาก็ไปทำบุญใส่บาตรที่วัด เพราะที่วัดจัดงานกันทุกปี ตนก็พาครอบครัวไปทำบุญตักบาตร ก่อนที่จะมาทำกิจกรรมต่างๆ กันต่อที่บ้าน ส่วนตัวรักและศรัทธาในพระองค์ท่านมากๆ สะสมมาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่ม และคิดว่าทำอย่างไรให้เด็กรุ่นหลังได้ดู ตอนนี้ที่สะสมไว้มีมากกว่า 1,000 ภาพตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์จนถึงสวรรคต เพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้ เพราะพระองค์ไม่ได้จากพวกเราไปไหน ยังคงประทับอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

จ.ภูเก็ต พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายโสภณ สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนางบุษดี  สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำนวย พิณสุวรรณ  นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต

จ.สงขลา บริเวณหน้าโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา ถนนปละท่า อ.เมืองสงขลา สมาคมศิษย์เก่าวรนารีเฉลิมสงขลา ร่วมกับโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา บริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้เปิดโรงบุญ 5 ธันวา จิตอาสา ทำดี เพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 และวันพ่อแห่งชาติ โดยบริการอาหารฟรีตลอดวันให้กับประชาชน นำอาหารหลากหลายเมนู รวมทั้งน้ำผลไม้ น้ำดื่ม มาบริการให้กับประชาชนกินฟรี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดที่เรียกว่า “เดินไปกินไป” กินหมดแวะเข้ามากินต่อได้ตลอดเวลา อยากกินอะไรเข้ามาหยิบไปกินได้เลย มีประชาชนมาใช้บริการตั้งแต่เช้าไปตลอดทั้งวัน ในส่วนการปรุงอาหารก็มีการจัดพ่อครัวแม่ครัวมาปรุงอาหารกันสดๆ ในเต็นท์ เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย 

จ.ยะลา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นำจิตอาสาพระราชทาน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน ประจำศูนย์ การศึกษาเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา โดยมีนางรอฮนา แก้วสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมนำสิ่งของไปมอบให้เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนทั้งหลายได้ตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคตและเป็นคนดีในสังคม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง