ทั่วไทยเทิดไท้‘ราชินี’

ในหลวงและพระราชินีเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก เต่าและปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี ขณะที่ทั่วไทยเทิดไท้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 3 เหล่าทัพยิงสลุตหลวง 21 นัด

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

โดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม บรรพชิตญวนและจีนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา  เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 47 รูปเจริญพระพุทธมนต์ การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบ

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันเดียวกัน สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และเวลา 12.00 น. ทหารบก  ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด

ก่อนหน้านั้น เวลา 07.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก เต่าและปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3  มิ.ย. 2567 ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โค และปล่อยโค 1 คู่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายบัวลอง เดชประเสริฐ  อยู่บ้านเลขที่ 70 ม.5 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนก ปล่อยนกเขาชวา 47 ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เต่าส่วนพระองค์ และปลาหมอส่วนพระองค์ จำนวนชนิดละ  47 ตัว กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว,  ปลากระแห, ปลาโพง, ปลาสวาย และปลาชะโอน ลงแม่น้ำเจ้าพระยา

นายกฯ ปธ.ทำบุญตักบาตร

ส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวง นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี และนางพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 147 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. โดยมีองคมนตรีและภริยา รองประธานวุฒิสภา (ผู้แทนประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา) ประธานศาลฎีกาและคู่สมรส ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมภริยา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัด กระทรวง หรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธี

ต่อมาที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง นายเศรษฐาและภริยาลงนามถวายพระพร และทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขณะเดียวกัน บรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ พร้อมคู่สมรสร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม, นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม, นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม, นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมฯ, น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษาฯ เป็นต้น

ส่วนที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยร่วมในพิธี

ต่อมาเวลา 12.00 น. เหล่าทัพได้ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกองทัพบกยิงที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1  รักษาพระองค์ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ  21 นัด กองทัพเรือยิงที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ  พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ โดยกองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ยิงสลุตหลวง 21 นัด กองทัพอากาศยิงที่อุทยานการบิน กองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด

ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พร้อมสมาชิกพรรค ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904

ทั่วไทยเทิดไท้พระบรมราชินี

ส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนั้น พล.ร.ท.สุชาติ  ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ 3 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ชมรมภริยาทัพเรือภาคที่ 3 กำลังพลทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ที่ศาลาสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 47 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์  10 รูป ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุและสามเณรจำนวน 47 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ส่วน พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร  พร้อมด้วยนายพิศ วิริยะอารีธรรม ประธานสภา อบจ.พิจิตร รวมถึง สจ.พิจิตร 30 เขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.พิจิตร ผู้และนำชุมชนของอำเภอเมืองพิจิตรกว่า 400 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ จำนวนกว่า 2 ล้านตัวลงบึงสีไฟเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 47 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ขณะที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)  ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผวจ.บุรีรัมย์ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนพ่อค้า และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 147 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา

ที่วัดมหาธาตุริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม  นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เช่นเดียวกับที่ จ.อำนาจเจริญ ที่พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่สนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่สงฆ์จำนวน 47 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผวจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก้าวไกลเพ้อชนะยุบพรรค!

ใจดีสู้เสือ! "ชัยธวัช" เชื่อ "ก้าวไกล" มีโอกาสชนะสูง อ้างยิ่งศาล รธน.ปิดไต่สวน "คดียุบพรรค" ก็ยิ่งมั่นใจในคำแถลงปิดคดี ปลุกกองเชียร์ 7 ส.ค.

เปิดศึกชิงเก้าอี้ ประมุขสภาสูง เสร็จสว.นํ้าเงิน

ฝุ่นตลบ! ศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาสูง ล็อบบี้กันเดือด "เทวฤทธิ์” ชี้ควรเป็นคนเปิดกว้าง ให้พื้นที่เสียงส่วนน้อย ยันกลุ่มพันธุ์ใหม่ส่งชิงแน่ พร้อมเล็งเก้าอี้ประธาน

‘อยู่บำรุง’ อยู่บ้านป่า เลือกนายดูนํ้าใจ ‘เหลิม’ รอเพื่อไทยขับ ‘วัน’ เปิดตัว พปชร. 23 ก.ค.

"ทักษิณ" หอบหลานไปเลี้ยงที่เขาใหญ่ “อนุทิน” เปิดรีสอร์ตต้อนรับ ร่วมร้องเพลงสนุกสนาน "เหลิม-วัน" ซบพลังประชารัฐ ปิดดีล ของแท้ เปิดตัว 23 ก.ค. เผยสัมพันธ์

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2567