พร้อมเลือกสว.รอบ2

กรุงเทพฯ ๐ เตรียมการเลือก สว.ระดับจังหวัดทั่วประเทศคึกคัก เลขาธิการ กกต.เตือนผู้สมัคร สว.มารายงานตัวให้ทันเวลาก่อน 09.00 น. ย้ำสายเพียง 1  วินาทีก็ไม่ได้ แจงเหตุไม่แจกเอกสารแนะนำตัวให้ทุกกลุ่ม เกรงเอกสารหนา 1 ศอกศึกษาไม่ทัน ยันรอบเลือกไขว้มีเวลาให้ศึกษาประวัติ ขณะที่ปลัด กทม.ยันพร้อมเลือก สว. 100% กกต.ขอนแก่นย้ำใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร     ติดตามการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ของกรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ โดยได้มีการอบรมชี้แจงและจัดเตรียมอุปกรณ์   ที่จะใช้ในการเลือก เช่น บัตรเลือก ป้ายนับคะแนน หีบบัตร รวมทั้งยังจัดบอร์ดข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร สว.ทั้ง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและศึกษา

ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมสถานที่บริเวณศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ บริเวณชั้น 3 และ ชั้น 4 ที่จะมีห้องต่างๆ ที่จะใช้เลือกรอบแรก 20 กลุ่ม และจะเลือกที่ชั้น 4 ในการแบ่งสายในรอบที่ 2  

นายแสวงย้ำว่า มีการซักซ้อมไม่ต่ำกว่า 2 รอบ ซึ่งขนาดของการเลือก สว. ครั้งนี้เล็กลง เชื่อว่าการจัดการจะง่ายขึ้น  ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทั้ง 2 ส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร และการร่วมสังเกตการณ์ของประชาชน โดยความพร้อมของผู้สมัครจะต้องมาถึงก่อนเวลา 09.00 น. ซึ่งจะช้าเกินเพียง 1 วินาทีก็ไม่ได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องการจราจรและวางแผนการเดินทางให้ดี

เลขาฯ กกต.กำชับว่า สถานที่ลงคะแนนเป็นสถานที่เลือก สว. ไม่ใช่สถานที่แนะนำตัว แต่สามารถพูดคุยกันได้ ซึ่งหลังจากเสร็จการเลือกกันเองในรอบแรกแล้ว โดยรอบที่ 2 ก็จะมีเวลาให้ผู้สมัครได้ศึกษาประวัติของผู้สมัครคนอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน และกรณีที่บางกลุ่มที่มีผู้สมัครคนเดียวในการเลือกแบบไขว้ จะให้หย่อนบัตรลงในหีบรวมของกลุ่มอื่น เพื่อให้การเลือกเป็นไปโดยตรงและลับตามกฎหมาย

นายแสวงยังชี้แจงถึงการแจกเอกสารแนะนำตัวให้กับผู้สมัครภายในกลุ่มเท่านั้นว่า เพราะประเมินว่าหากแจกให้ผู้สมัครทุกคนทุกกลุ่มของแต่ละคนให้ได้รับในทุกกลุ่มนั้น เกรงว่าเอกสารจะหนาเกิน 1 ศอก จึงมีการออกระเบียบให้แจกเอกสารแนะนำตัวเฉพาะบุคคลในกลุ่มเดียวกัน

ส่วนในรอบแบ่งสาย แต่ละสายที่มีจำนวน 5 กลุ่ม ไม่เกิน 25 คน เชื่อว่าใช้เวลาศึกษาข้อมูลกันเองเพียง 1 ชั่วโมงก็น่าจะได้ ขณะที่เรื่องการนับคะแนน ให้กรรมการประจำสถานที่เลือกไปบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหา เช่น กลุ่มที่ 11 กับ 17 ซึ่งจะไปอ่านว่า สิบหนึ่ง หรือหนึ่งเจ็ด ก็ได้

เลขาธิการ กกต.ยังกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดกฎหมายลูกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. จำนวน 4 มาตรา ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นว่า ขอให้รออีก 4 วัน ที่ศาลจะนัดชี้ชะตา ซึ่งในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะชี้ออกมา แต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดกับรัฐธรรมนูญจะทำให้การเลือก สว.เป็นโมฆะ

กทม.มีความพร้อม 100%

ด้าน พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ว่า กทม. มีความพร้อม 100% โดยกรรมการประจำหน่วยทั้ง 20 กลุ่ม ได้ตรวจรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการดำเนินการเลือก สว.ในครั้งนี้ได้ใช้ศูนย์ประชุมวายุภักษ์เต็มทุกชั้น โดยการเลือก สว. วันที่ 16 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 05.00 น.กรรมการประจำการเลือกตั้งทั้ง 20 กลุ่ม จะพร้อมกัน และรอต้อนรับผู้ที่ผ่านคัดเลือกระดับอำเภอกว่า 1,600 คน ซึ่งจะเปิดให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. และขอความร่วมมือให้ผู้สมัครมาให้ทันในเวลา 09.00 น. โดยได้เตรียมห้องและอุปกรณ์ไว้สำหรับการเลือก สว.ทั้ง 20 กลุ่มแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้ดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินการการเลือก สว.ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่ กกต.ตั้งปณิธานไว้ และขอให้ผู้ร่วมสังเกตการณ์ทั้งประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมกันปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่สัมภาษณ์ผู้สมัคร ไม่จูงใจ และไม่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนใดๆ ก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ได้ และในห้องอำนวยการกลางจะมีการดึงภาพการดำเนินการแต่ละห้องตัดสลับกันไป ในแต่ละห้องจะมีการบันทึกภาพและเสียง  หากมีประเด็นใดที่สงสัย จะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วินิจฉัยและดำเนินการ

ขณะที่ กกต.จังหวัดสมุทรสาคร จัดการอบรมให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง สว.ร่วมร้อยคน เพื่อให้เกิดความพร้อมและไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในวันเลือกที่จะถึงในวันอาทิตย์ โดยจะจัดให้มีการเลือก สว.ขึ้นที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียน สมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ล่าสุด ทาง กกต.จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตัดสิทธิ์ลบชื่อผู้สมัคร สว.ไปแล้ว 1  ราย ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าได้มีการถือหุ้นสื่อ    และยังมีผู้สมัครอีกหลายรายส่อว่ากระทำการผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งทาง กกต.กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดอยู่

ด้านนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์, พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเลือก สว. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขึ้นที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร ต.อิสาณ อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน

ซึ่งสถานที่ลงคะแนนเลือก สว.ระดับจังหวัดนี้ นับเป็นสถานที่จัดการเลือก สว.เป็นครั้งแรก และไม่เคยใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งใดๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือประเทศมาก่อน ซึ่งเป็นอาคารห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ สถานที่กว้างสะดวกสบาย โดยได้มีการจัดโต๊ะเก้าอี้คูหาลงคะแนนไว้เป็นสัดส่วนแบ่งแยกตามลำดับกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ทำให้แบ่งพื้นที่ได้ง่าย

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับสื่อมวลชน ประชาชนและผู้สังเกตการณ์ ที่จะเดินทางมาชมและสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือก สว.ในระดับจังหวัดด้วย

ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือไคซ์ นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือก สว.ทั้ง 20 กลุ่ม ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเลือก สว.ระดับจังหวัด ซึ่ง กกต.กลางได้กำหนดให้มีการเลือก สว.ระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ โดยมีผู้ที่สนใจมาคอยสังเกตุการณ์การเตรียมการเลือกระดับจังหวัดและติดตามการซักซ้อม ขั้นตอนการเลือกของ กกต.ทั้ง 20 กลุ่ม หรือ 20 หน่วย โดย กกต.ได้จัดพื้นที่ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อให้การเลือก สว.ระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายวัชระกล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมความพร้อมในการเลือก สว.ระดับจังหวัดใน 20 กลุ่ม หรือ 20 หน่วย กกต.และคณะทำงานได้จัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อ 406 คน ที่ผ่านการเลือก ระดับอำเภอ ให้มารายงานตัวกับ กกต.ประจำกลุ่มของตนเองไม่เกิน 09.00 น.หากเลยเวลาที่กำหนดถือว่าถูกตัดสิทธิ์ทันที และทุกคนที่เข้ารับการเลือก จะต้องถูกยึดโทรศัพท์มือถือ และอนุญาตให้นำเข้าไปในหน่วยเลือกเฉพาะเอกสารที่ กกต.กำหนดให้ แม้กระทั่งปากกา, น้ำ, ขนม, อาหารว่าง และข้าวกล่อง กกต.ก็ได้จัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดแล้ว

"ในรอบเช้าเป็นการเลือกภายในกลุ่ม  โดยในรอบนี้ กลุ่มที่ 12 และกลุ่มที่ 18 ถือว่าชนะบาย เพราะมีผู้ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดไม่เกิน 5 คน ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ จะต้องทำการเลือกกันเอง โดยเลือกด้วยการเขียนเลขอารบิกได้ 2 คนหรือ 2 หมายเลขเท่านั้น โดยในรอบนี้สามารถที่จะเลือกตัวเองได้ โดยสรุปรอบเช้าทุกกลุ่มจะต้องเลือกเพื่อให้เหลือคนเข้ารอบไขว้กลุ่มละ 5 คนตามระเบียบที่กำหนด"

นายวัชระเน้นย้ำว่า ในการเลือกรอบแรกและรอบบ่ายนั้นต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น และให้เขียนเลขอารบิก หรือใช้ปากกาสีอื่นหรือทำเครื่องหมายใดๆ นอกจากเลขอารบิก ตามหมายเลขผู้สมัครที่ กกต.กำหนดจะถือเป็นบัตรเสียทันที และในรอบบ่าย ทั้ง 20 กลุ่มจะมาจับสลากแบบไขว้เพื่อแบ่งสาย   โดยในการเลือกรอบบ่ายนั้น เลือกได้ 1  คนเท่านั้น และในรอบนี้จะต้องคัดให้เหลือผู้ที่ผ่านรอบระดับจังหวัดให้เหลือกลุ่มละ 2 คน เท่ากับว่า กกต.จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือก สว.ให้กับ กกต.กลาง ใน 20 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน โดยมั่นใจว่ากระบวนการและขั้นตอนการเลือกจะแล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น. และ กกต.จะประกาศรายชื่อผลการเลือก สว.ระดับ จังหวัดส่งให้กับ กกต.กลางได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ขณะที่การร้องเรียนมีทั้งหมด 2 เรื่อง ทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือก สว.และเจ้าหน้าที่นับคะแนน ได้มารับหีบบัตรเลือกเพื่อจัดการเลือก สว. มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือก สว.ระดับจังหวัด ได้มาสังเกตการณ์ความเรียบร้อยสถานที่และนับคะแนน เช่น นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผวจ.ตรัง, นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผอ.กกต.ตรัง,  พล.ต.ต.ขวัญดี ฉิมพลี ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง กกต.ตรัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สว.ระดับจังหวัด

ตรังยืนยันพร้อมเลือก สว.

พล.ต.ต.ขวัญดีเผยว่า ในฐานะผู้ตรวจการเลือกตั้งตัวแทนของผู้เลือกตั้งจังหวัดตรัง ก็ขอยืนยันในความพร้อมที่ทาง สนง.คณะกรรมการ กกต.จ.ตรัง ได้ดำเนินการเลือก สว.ในวันที่ 16 มิ.ย. ณ ที่บริเวณแห่งนี้ ยืนยันมีความพร้อม กลุ่มที่เข้ามารอบจังหวัดมีครบทั้ง 20 กลุ่ม มี 2 กลุ่มที่ไม่ต้องเลือกรอบแรก คือกลุ่มที่ 12 และกลุ่มที่ 20 เพราะไม่เกิน 5 ท่าน สรุปกลุ่มที่ 12 มี 3 ท่าน  กลุ่ม 20 มี 5 ท่าน ทั้งหมดรวมแล้วที่ได้รับคัดเลือกมาทั้งจังหวัด 235 ท่าน

ด้านนายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผอ.สนง.กกต.จ.ตรัง กล่าวว่า ในส่วนของสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยอย่างเต็มที่ ในส่วนของจังหวัดการคัดเลือกครั้งนี้ไม่มีการถูกปลดชื่อ แต่ระดับอำเภอมีผู้ไม่ประกาศรายชื่อ 24 ราย  จากจำนวน 291 ราย เหลือ 254 ราย  กรณีที่มีการฮั้วของจังหวัดตรังเรายังไม่มีปรากฏพยานหลักฐานที่เด่นชัดว่ามีกลุ่มใดฮั้วกันหรือสมยอม มีช่องเดียวช่องนี้คือช่องการฮั้ว

ส่วนการที่จะให้โทรศัพท์เพื่อประสานขอแลกกันในลักษณะของในอดีต เนื่องจากว่าศาลปกครองเขาได้คุ้มครองการแจกเอกสารแนะนำตัวอะไรต่างๆ แต่ที่พยานปรากฏหลักฐานเท็จ มีเรื่องร้องเกี่ยวกับการฮั้วยังไม่มี การเลือกที่เป็นไปไม่สุจริตและเที่ยงธรรมผ่านการเลือกตั้งไม่เกิน 3 วัน จะสามารถมาร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง หรือจะแจ้งทางผู้ตรวจการ กกต.จังหวัดตรัง ได้ทั้ง 2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการเลือก สว.ระดับจังหวัดในครั้งนี้

ขณะที่ น.ส.ธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการครั้งนี้ มอบหมายให้ จ.ส.ต.มนตรี ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือก สว.ให้เป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกระดับจังหวัด  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดจัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกและการนับคะแนน ซึ่งจะทำตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

“การเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีความสำคัญมาก เพราะต้องเลือกในแต่ละกลุ่มให้เหลือเพียง 2 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีผู้สมัครจำนวนมาก ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมในการเลือก สว.ระดับจังหวัด และให้ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมสถานที่ การรับวัสดุ/อุปกรณ์ ทั้งหีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (สว.จ.13) แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนและการนับคะแนน รวมไปถึงการดำเนินการในวันดำเนินการเลือกระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมป้องกันปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในการเลือกระดับจังหวัด"

น.ส.ธัญยธรณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงานได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒสภาในระดับอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการเลือกในระดับจังหวัดก็มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการจัดการเลือกในรอบแรกและรอบที่สอง ซึ่งจังหวัดตราดมีผู้สมัครเพียง 17 กลุ่ม และในการเลือกระดับจังหวัด มี 5 กลุ่มที่มีผู้สมัครจากระดับอำเภอไม่เกิน 5 คน จึงไม่ต้องเลือก แต่จะมี 12 กลุ่มที่จะทำการเลือกในรอบแรกให้เหลือ 5 คน เมื่อได้ครบแล้วจะเลือกในรอบที่ 2 ให้เหลือ 2 คน เพื่อส่งไปยังระดับประเทศต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สว.พันธุ์ใหม่' ท้าชนบ้านใหญ่ ชิงเก้าอี้สภาสูง หนุนโควตาสตรี

'นันทนา' ฟุ้ง 'สว.พันธุ์ใหม่' มี 30 คน ลั่นพร้อมส่งชิง 3 เก้าอี้สภาสูง อึกอัก 'บุญส่ง' อยู่ในกลุ่มหรือไม่ เฉไฉตอบสู้บ้านใหญ่สายสีน้ำเงิน ย้ำหนุนโควตาสตรี งานแรกแก้รธน. ที่มาวุฒิสภา

'วัน' ยื่น กกต. ลาขาดเพื่อไทย เปิดใจทั้งน้ำตา คำพูดผู้ใหญ่ต้นเหตุไขก๊อก

'วัน อยู่บำรุง' ยื่นลาออกเพื่อไทยแล้ว เปิดใจน้ำตาคลอ พ้อคำพูดผู้ใหญ่ไม่อาจด้านอยู่ต่อ ย้ำสัมพันธ์ 'บิ๊กแจ๊ส' แน่นแฟ้น​ ลั่นตระกูลอยู่บำรุงไม่ประจบสอพลอใคร พร้อมเปิดทางร่วมงานพรรคใหม่

เคาะแล้ว! ประชุม สว. นัดแรก 23 ก.ค. เลือก 3 เก้าอี้สภาสูง วางตัว 'ปธ.ชั่วคราว'

น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มาแสดงตนแล้ว 198 คน ซึ่งคาดว่าอีก 2คน จะมาแสดงตนในช่วงบ่ายของวันนี้

'รัฐสภา' ไม่มีอำนาจรับรองวุฒิการศึกษา ปัดก้าวล่วงคุณสมบัติ สว.

'อาพัทธ์' โต้ 'สมชัย' รัฐสภาไม่มีอำนาจตรวจสอบ-รับรองวุฒิการศึกษา เผยต้องคุยฝ่ายกฎหมายก่อนเอาผิดได้หรือไม่ ปัดก้าวล่วงคุณสมบัติ สว.