บี้กกต.สอบผู้สมัครฮั้วเลือกสว.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สว. 67 ระดับจังหวัด เข้าสู่เลือก สว.ระดับประเทศ 26 มิ.ย.ผ่านเว็บไซต์สํานักงาน กกต. หรือแอปสมาร์ทโหวต (Smart  Vote) "สมชาย"  จี้สอบผู้สมัครผ่านเข้าระดับอำเภอจากเกือบทุกกลุ่มอาชีพ เกือบทุกอำเภอในบุรีรัมย์ พากันพร้อมใจฮั้วให้บางคน ขณะที่อดีต กกต.เปิด 10 จุดอ่อนเลือก สว.

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารตามที่ คณะกรรมการและผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้ดําเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นั้น

ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดจะจัดทําประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลําดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสําหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดจํานวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนวันเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดมอบหมายจัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายในเขตจังหวัดของตนจากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดนํามาในวันเลือกระดับประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับประเทศได้ทางเว็บไซต์ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444

สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่อิมแพค ฟอรัม  เมืองทองธานี โดยผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:00-09:00 น. เมื่อรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้ว ให้รออยู่ในสถานที่เลือก

สำหรับกระบวนการเลือกรอบแรก จะเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครในกลุ่มสาขาอาชีพ 20 อาชีพ โดยผู้สมัครสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 10 คน โดยจะลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้ แต่จะไม่สามารถให้คะแนนบุคคลหนึ่งบุคคลใดเกิน 1 คะแนนได้  โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ที่ได้รับเลือกขั้นต้นและเข้าสู่การเลือกรอบสอง จับสลากแบ่งสายเลือกไขว้ ซึ่งจากรอบแรกผู้สมัครที่ได้รับเลือก 20 กลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 40 คน จะมีจำนวนผู้สมัคร 800 คนที่เข้าสู่ในรอบที่ 2

สำหรับการเลือกในรอบที่ 2 หรือรอบไขว้ หลังจากที่มีการจับสลากแบ่งสายเรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งเป็น 4 สาย สายละ 5 กลุ่มอาชีพ ซึ่งรายการลงคะแนนผู้สมัครจะต้องเลือกบุคคลที่อยู่กลุ่มอาชีพอื่นในสายเดียวกัน โดยจะไม่สามารถเลือกตัวเองหรือผู้สมัครในกลุ่มอาชีพเดียวกัน

ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนจะมี 5 คะแนน โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกจะได้รับเลือกเป็น สว. ส่วนผู้ที่ได้คะแนนในลำดับที่ 11-15 ของกลุ่มนั้นๆ จะอยู่ในบัญชีสำรอง ซึ่งจะได้ สว. 200 คน  และบัญชีสำรอง 100 คน

เมื่อ กกต.ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศแล้ว จะต้องรอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วันกำหนดเวล เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว กกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา

หรือเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว กกต.จะประกาศผลการเลือก สว.ระดับประเทศ ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้คือในวันที่ 2 ก.ค. และส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับทราบเพื่อดำเนินต่อไป  

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "ep3 ปรากฏการณ์ #0คะแนน ที่ผู้สมัคร สว.ผ่านเข้ารอบระดับอำเภอมจากเกือบทุกกลุ่มอาชีพจากเกือบทุกอำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ พากันพร้อมใจไม่ลงคะแนนให้ตนเองไปต่อในระดับประเทศ เทคะแนนให้บางคนแบบใจตรงกันท่วมท้นแบบน่าผิดปกติ เป็นสิ่งที่ กกต.ต้องเร่งตรวจสอบเร่งด่วน และรีบหยุดความเสียหาย #ก่อนโมฆะ #กกต.อาจไม่รู้แต่เรารู้ #กกต.มีหน้าที่ #อย่าขี้ลืม"

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า "จุดอ่อนของระบบเลือก สว.แบบนี้ คือ 1.การแบ่งกลุ่มอาชีพเป็น 20 กลุ่ม ไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนประชากรแต่ละกลุ่มในสังคมอย่างแท้จริง 2.การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นไปอย่างหละหลวม 3.การให้เลือกเป็น 3 ระดับ อำเภอ จังหวัด ประเทศ  เกิดความเหลื่อมล้ำในจังหวัดที่มีอำเภอมากกับอำเภอน้อย 4.การเปิดช่องทางให้ผู้สมัครรู้จักกันทำได้จำกัดและในเวลาที่สั้นมาก

5.จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนในรอบเลือกไขว้ เป็นจำนวนที่น้อย คือ 20 คน ในขณะที่กลุ่มผู้ถูกเลือกคือ 5 คน  ทำให้มีคะแนนที่ได้ใกล้กันมาก ทุกคะแนนมีความหมาย และหลายที่ต้องจับสลาก 6.ไม่มีการเปิดโอกาสให้แนะนำตัวในขั้นรอบไขว้ เนื่องจากไม่มีหนังสือสั่งการให้มีขั้นตอนอย่างเป็นทางการ 7.การออกแบบของ กกต.ให้ตั้งหีบแบ่งตามกลุ่ม ในขั้นเลือกไขว้ ทำให้ตรวจสอบว่าใครลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้ใครสามารถทำได้ไม่ยาก 8. ปัจจัยความสำเร็จของผู้ได้คะแนนผ่านการคัดเลือก ไม่ได้อยู่ที่ประวัติ 5 บรรทัด  เอกสารแนะนำตัวที่ส่งถึงผู้สมัคร การตั้งกลุ่มไลน์ทั่วไปเพื่อแนะนำตัว การประชุม zoom เพื่อแนะนำตัวอย่างเท่าเทียม หรือประสบการณ์ความรู้ความสามารถ 9.ปัจจัยความสำเร็จ อยู่ที่การวางแผนที่ดี  ตั้งแต่การเลือกกลุ่มอาชีพ เลือกอำเภอที่สมัคร การสร้าง voters การสร้างเครือข่าย การติดต่อเฉพาะตัว การลงทุนและการเสียสละของ voters 10.ถามว่าเป็นการออกแบบการเลือก สว.ที่ดีไหม คำตอบคือไม่ดีอย่างยิ่ง แต่ถ้าถามว่า ผลการเลือก สว.ระดับจังหวัดเป็นผลที่ดีไหม

คำตอบคือรับได้ มีสัดส่วนของภาคประชาชนปะปนไปกับนักการเมืองและบ้านใหญ่ประมาณครึ่งต่อครึ่ง และดีกว่าการแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจอย่างแน่นอน ต้องรอดูฤทธิ์เดชของการออกระบบในระดับประเทศต่อไป

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือก สว.เข้าสู่ระดับประเทศ โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “เลือก สว.มีฮั้วจริงไหม?” ระบุว่า "ผมก็พยายามเข้าไปกลุ่มต่างๆ เพื่อแนะนำตัวตั้งแต่ระดับอำเภอ แต่พอส่งใบแนะนำตัวไปได้แป๊ปเดียวก็โดนถีบออกจากกลุ่ม ตอนนั้นผมคิดว่าคงจะจบแล้วล่ะ น่าจะตกรอบตั้งแต่อำเภอ แต่หลังจากที่ผมโดนกีดกันด้วยวิธีต่างๆ ก็เริ่มมีคนเห็นใจและสงสารผม ทักไลน์มาให้กำลังใจ กลุ่มที่โดนจัดตั้งมาก็เริ่มมารับสารภาพกับผม แล้วเอาโพยมาให้ดู บอกว่าผมต้องเขียนเบอร์ตามที่แกนนำพรรคการเมืองใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครสั่งมา ซึ่งในกลุ่มของทนายตั้มมีคนของเค้าอยู่"

"พอผมรู้จำนวนคนที่พรรคการเมืองใหญ่จัดตั้งขึ้นมา มันมีจำนวนแทบจะเกินครึ่งของผู้เข้ารอบระดับจังหวัด มันยิ่งทำให้ผมท้อไม่ได้ ผมคิดว่าเราต้องสู้ ถ้าปล่อยไปแบบนี้  สว.ทั้งประเทศก็ต้องเป็น สว.มีสังกัดของพรรคการเมือง ประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร ผมจึงพยายามมากกว่าเดิมเข้าหาผู้สมัครแทบทุกคน ไม่ว่าจะกลุ่มไหน หรือโดนจัดตั้งมาหรือเปล่า เพื่อแนะนำตัวและบอกให้รู้ผลร้ายถ้า สว.อยู่ในครอบงำของพรรคการเมือง

วันเลือกระดับจังหวัด ผมไม่รู้หรอกว่าจะผ่านไหม เพราะมันยากเหลือเกิน แต่พอผลออกมาผมได้อันดับ 1 ในสายอาชีพระดับจังหวัด ทำให้รู้ว่าเรายังมีหวัง ยังมีคนอีกหลายคนทั้งที่ถูกสั่งให้เลือกใครมาหรือกลุ่มอิสระ เห็นความตั้งใจของผม และอยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น"

ด้านนายนิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ กกต.สมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีที่มีการพูดกันว่าฮั้วนั้น ในความหมายของกฎหมายไม่มีบัญญัติไว้ มีแต่การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  77 เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทำการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ด้วยวิธีการเช่น จัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หากผู้สมัครรายใดมีพยานหลักฐาน มายื่นต่อ สนง.กกต.จังหวัดสมุทรสาครได้.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดิเรกฤทธิ์' พ้อ! ไร้องค์กรตรวจสอบ กกต. ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ 'เลือก สว.'

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ประชาธิปไตยต้องไม่มีอำนาจใดไม่ถูกตรวจสอบ"