2กรกฎาคม2567 บวงสรวงอัญเชิญ เรือพระที่นั่งลงน้ำ

“สุดาวรรณ” เผยซ่อมแซมเรือพระราชพิธีใกล้เสร็จ 100% ยึดหลักงดงามตามประเพณี สมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวง-อัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำ 2 ก.ค.นี้

 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.2567 น.ส.สุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และเยี่ยมชมการฝึกซ้อมฝีพาย ณ แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ            

น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า กรมศิลปากรได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน  พุทธศักราช 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ การอนุรักษ์ ซ่อมแซมเรือพระราชพิธี และอาภรณ์ภัณฑ์เครื่องประกอบ จำนวน 52 ลำ โดยกรมศิลปากรได้มอบหมายให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินการอนุรักษ์เรือพระราชพิธี ซึ่งมีสถานะเป็นโบราณวัตถุ และการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธี ด้วยการลงรัก ปิดทองประดับกระจกตามแบบศิลปะไทยโบราณ  รวมทั้งการซ่อมแซมและจัดสร้างอาภรณ์ภัณฑ์เครื่องประกอบเรือพระราชพิธี โดยยึดหลักการให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน คงความเป็นของแท้ดั้งเดิม งดงามตามแบบฝีมือช่างไทยโบราณ  สมพระเกียรติ และสืบสานประเพณีการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งการบูรณะเรือพระราชพิธีคืบหน้าเกือบ 100% เหลือขั้นตอนตกแต่งและเก็บรายละเอียด มั่นใจว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.2567 ตามแผนงาน

 น.ส.สุดาวรรณกล่าวอีกว่า วธ.เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับผู้ที่จะเข้าชมความงามของเรือพระราชพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ภายหลังพระราชพิธีฯ ด้วย ซึ่งเรือพระราชพิธีที่จัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 8 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์,   เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และเรือรูปสัตว์ 4 ลำ ได้แก่ เรือเอกไชยเหิรหาว, เรืออสุรวายุภักษ์, เรือครุฑเหิรเห็จ และเรือกระบี่ปราบเมืองมาร นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรือพระราชพิธีแห่งเดียวของโลก

“ยังมอบให้กรมศิลปากรจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเรื่องเรือพระราชพิธี และการจัดกระบวนเรือ ในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของกรมศิลปากร และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการนำเอาความสำเร็จของการจัดกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามราตรีมาประยุกต์ใช้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี โดยจะเริ่มปรับปรุงการจัดแสดงเรือพระราชพิธีทั้ง 8 ลำ ในเดือน ต.ค.2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้นักท่องเที่ยว และหนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50% พร้อมทั้งจะเพิ่มเวลาเข้าชมจาก 16.00 น. เป็น 20.00 น. โดยจะร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป” น.ส.สุดาวรรณระบุ

 น.อ.ทรงชัย จิตหวัง หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมการขนส่งทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือได้ฝึกซ้อมกำลังพล โดยรอบแรกเป็นการฝึกครูฝึกฝีพายเพื่อทำหน้าที่นายเรือ นายท้าย  และเพื่อฝึกซ้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธี จำนวน 2,200 นาย ซึ่งตามขั้นตอนจะฝึกซ้อมการพายและเห่เรือในเรือในน้ำ ของหน่วยรับเรือ  แบ่งเป็น 2 ภาคคือ ฝึกในหน่วย 25 วัน จากนั้นเป็นการฝึกในน้ำ ตั้งแต่วันที่ 8-30 ก.ค. เพื่อให้ฝีพายมีความคุ้นเคยกับเรือขุด โดยไม่ได้ใช้เรือพระที่นั่งและไม่ได้ใช้รูปสัตว์ ซึ่งถือเป็นเรือที่ทรงคุณค่าอย่างสูง หลังจากนั้นจะมีการซ้อมขบวนย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. รวม 10 ครั้ง จนถึงเดือน ต.ค.จะมีการซ้อมใหญ่อีก 1 ครั้ง ก่อนจะถึงพระราชพิธีเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 27 ต.ค. ส่วนความพร้อมตัวเรือ กองทัพเรือได้ดำเนินการซ่อมตัวเรือพระที่นั่ง เรือรูปสัตว์ และเรือในขบวน รวม 52 ลำ  รวมเรือขุดอีก 10 ลำ เป็น 62 ลำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรประดับตกแต่งให้มีความวิจิตรงดงาม โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.

“กองทัพเรือได้มีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำในวันที่ 2 ก.ค. ส่วนวันที่ 27-29 ก.ค. จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเรือพระที่นั่ง 3 ลำคือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ไปผูกทุ่นประกอบการเห่เรือที่ท่าราชวรดิฐ ในวันที่ 28-29 ก.ค. วันละ 2 รอบ” น.อ.ทรงชัยกล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง