เล็งปลุกผี‘กองทุนวายุภักษ์’

“พิชัย” ฟุ้ง 2 สัปดาห์เตรียมชง ครม.เคาะปรับเกณฑ์ TESG เพิ่มลดหย่อนภาษีเป็น 3 แสนบาท และลดเวลาถือครองเหลือ 5 ปี พร้อมเพิ่มจำนวนหุ้น หวังปลุกความเชื่อมั่นสร้างแรงจูงใจตลาดทุน คาดสูญรายได้ 1.3 หมื่นล้านบาท รับปิ๊งไอเดียฟื้น “กองทุนวายุภักษ์” 18 สมาคมอสังหาฯ ออกแถลงการณ์หนุนมาตรการขยายการซื้อคอนโดฯ และขยายเวลาเช่าเป็น 99 ปีสุดลิ่ม

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง พร้อมด้วยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกันแถลงมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน

โดยนายพิชัยกล่าวว่า จะมีมาตรการส่งเสริมการออมและการลงทุน โดยเฉพาะการปรับเงื่อนไขกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีในปัจจุบัน คือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund: TESG  fund) ให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการออมผ่านการลงทุนในตลาดทุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ระดมทุนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการปรับเงื่อนไข TESG ได้ภายใน 2 สัปดาห์ โดยระหว่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องพิจารณาและสรุปรายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลา และภาครัฐยังจะศึกษาความสำเร็จของกองทุนรูปแบบอื่น อาทิ กองทุนวายุภักษ์ เข้ามาเสริมสร้างกลไกการออมการลงทุนให้ประชาชน

“ตอนนี้ได้เริ่มทำการบ้านแล้ว เริ่มดูข้อมูล ดูกฎหมายที่ออกมาว่าเราต้องทำงานเพิ่มอย่างไร หรือทำได้เลย ยอมรับว่าเรื่องกองทุนวายุภักษ์เพิ่งคิดได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนถามว่าจะได้เห็นภายในไตรมาส 3 นี้เลยหรือไม่นั้น ยืนยันว่าจะพยายามให้มากที่สุด เพราะเรื่องนี้เป็นผลดีกับนักลงทุนและหลายส่วน กำลังดูรูปแบบว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อให้แข็งแรงและดีขึ้น" นายพิชัยกล่าว

นางพรอนงค์กล่าวว่า การปรับเงื่อนไข TESG นั้น  จะขยายวงเงินการนำวงเงินลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท จากเดิมสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท และปรับลดเวลาถือครองเหลือ 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ จากเดิม 8 ปี รวมทั้งปรับเพิ่มประเภทหุ้นยั่งยืนที่ TESG สามารถเข้าไปลงทุนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนหุ้นอีกราว 200 หุ้น จากเงื่อนไขเดิมที่มีจำนวนหุ้นราว 128 หุ้น

“กองทุน TESG ที่เปิดขายเมื่อปลายปีที่แล้วเพียง 1 เดือน สามารถระดมเม็ดเงินได้ราว 6 พันล้านบาท แต่หลังจากการปรับเงื่อนไขใหม่ครั้งนี้จะทำให้มีเวลาเปิดขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 4-5 เดือน จึงเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาสู่ตลาดทุนมากขึ้น ขณะเดียวกันคาดว่า หากมีผู้มาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเต็มเพดานตามจำนวน จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีราว 1.3 หมื่นล้านบาท” นางพรอนงค์กล่าว

ขณะเดียวกันจะมีมาตรการต่างๆ ตามออกมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ เช่นมาตรการเพิ่มเซอร์กิตเบรกเกอร์รายหุ้น และเพิ่มมาตรการ Auction หุ้นที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย โดย ก.ล.ต.และ ตลท.จะติดตามผลของการดำเนินการ และมีการทบทวนมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้มั่นใจว่าพฤติกรรมการกระทำผิดในลักษณะที่เข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อเกิดขึ้น จะมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และระดับความรุนแรงของความผิดจะสูงขึ้นจากมาตรการที่ขับเคลื่อนครั้งนี้ รวมทั้งการกำหนดปรับปรุงค่าปรับจากการกระทำผิดที่สูงขึ้น และการปรับแก้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องปรามการกระทำที่ไม่เหมาะสม

วันเดียวกัน ยังคงมีความต่อเนื่องในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิให้ชาวต่างชาติเช่าได้ 99 ปี  และการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อาคารชุดให้ต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมได้ 75% โดย 18 สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า มาตรการดังกล่าวมุ่งวางโครงสร้างธุรกิจอสังหาฯ และจัดระเบียบควบคุมการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทุกกลุ่มในประเทศ

18 สมาคมอสังหาฯ หนุนสุดลิ่ม

ทั้งนี้ 18 สมาคมเห็นว่า 1.การขยายระยะเวลาเช่าจาก 30 ปี เป็น 99 ปี และให้การเช่าเป็นทรัพยสิทธิ ถือว่าเป็นเวลาที่มีความมั่นคงเพียงพอ และจะทำให้การเช่าที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาการซื้อที่อยู่อาศัย หรือการเช่าที่อยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติได้ ส่วนข้อกังวลเรื่องชาวต่างชาติจะถือครองที่ดินทางอ้อมหรือใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ก็สามารถวางกรอบของกฎหมายที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดของผังเมือง กำหนดเขตพื้นที่ หรือจำนวนเนื้อที่สำหรับการเช่าของชาวต่างชาติได้ ฯลฯ ในขณะที่ประโยชน์ของคนไทยที่จะได้รับโดยตรงคือ การที่มีที่ดินจำนวนมากทั้งในเขตใจกลางเมืองและนอกเมืองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นที่ดินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และที่ดินของภาคเอกชนที่ไม่มีความประสงค์จำหน่ายที่ดิน สิทธิการเช่าระยะยาวจะเป็นหลักประกัน ที่จะทำให้คนไทยเองสามารถลงทุนระยะยาว รวมถึงการใช้สัญญาเช่าเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเป็นมรดกตกทอดได้เช่นเดียวกัน

2.การขยายสิทธิการถือครองห้องชุดในอาคารชุดของคนต่างชาติจาก 49% ให้เป็น 75% จะเป็นการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มาลงทุน หรือมีวัตถุประสงค์จะอยู่อาศัยในไทยได้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมาย แก้ปัญหาในเรื่องการซื้อหรือการถือครองที่อยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้อง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถือครองที่ดินโดยทางอ้อม หรือกระทบต่อสิทธิ์ของคนไทยในการอยู่อาศัยในอาคารชุด  ก็อาจออกระเบียบเพิ่มเติมในเรื่อง สละสิทธิการโหวตของชาวต่างชาติในจำนวนที่เกินกว่า 49%, การจำกัดจำนวนที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ สำหรับโครงการที่ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์เกินกว่า 49% ไม่เกิน 75%, จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรม และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายปีที่สูงกว่าคนไทยในอัตราที่กำหนด, ผู้จัดการนิติบุคคล ประธานนิติบุคคล ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น, จำนวนคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดชาวต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด, สิทธิออกเสียงของชาวต่างชาติรวมกันต้องไม่เกินเสียงข้างน้อยของคนไทยในการลงคะแนนประชุม, พื้นที่ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองอาคารชุดได้เกินกว่า 49% แต่ไม่เกิน 75% มิได้อนุญาตให้ถือครองเป็นการทั่วไปในทุกพื้นที่ ควรประกาศกระทรวงเป็นครั้งคราวไป โดยเบื้องต้นอาจกำหนดเพียง 3 พื้นที่คือ กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต และพัทยา

ด้านนายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล โดยเฉพาะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อธิบายเรื่องการให้สิทธิชาวต่างประเทศถือกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม และการถือครองกรรมสิทธิ์ยาว 99 ปี ว่าหมายรวมถึงที่ดินด้วยหรือไม่ โดยให้เปิดรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 และ 2.ให้นำข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในเรื่องนี้เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้รายละเอียดของโครงการทั้งหมด  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชนทั้งประเทศ

 “สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือ เหมือนที่ภูเก็ตและบางคอนโดฯ  ที่ปัจจุบันมีทุนจากต่างประเทศเข้ามาซื้อทำเป็นโรงแรมห้องพักชั่วคราว แล้วคนต่างชาติก็เข้ามาพักในคอนโดฯ นั้นๆ จึงอยากถามว่าการทำแบบนี้เป็นการพัฒนาที่แท้จริง หรือเป็นการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ และผลประโยชน์ที่จะได้จากการที่เราขายคอนโดฯ เพิ่มให้ชาวต่างชาติ 75% นี้ เป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศตรงไหน หรือเป็นผลประโยชน์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านและคอนโดฯ” นายสนธิญากล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก้าวไกลเพ้อชนะยุบพรรค!

ใจดีสู้เสือ! "ชัยธวัช" เชื่อ "ก้าวไกล" มีโอกาสชนะสูง อ้างยิ่งศาล รธน.ปิดไต่สวน "คดียุบพรรค" ก็ยิ่งมั่นใจในคำแถลงปิดคดี ปลุกกองเชียร์ 7 ส.ค.

เปิดศึกชิงเก้าอี้ ประมุขสภาสูง เสร็จสว.นํ้าเงิน

ฝุ่นตลบ! ศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาสูง ล็อบบี้กันเดือด "เทวฤทธิ์” ชี้ควรเป็นคนเปิดกว้าง ให้พื้นที่เสียงส่วนน้อย ยันกลุ่มพันธุ์ใหม่ส่งชิงแน่ พร้อมเล็งเก้าอี้ประธาน

‘อยู่บำรุง’ อยู่บ้านป่า เลือกนายดูนํ้าใจ ‘เหลิม’ รอเพื่อไทยขับ ‘วัน’ เปิดตัว พปชร. 23 ก.ค.

"ทักษิณ" หอบหลานไปเลี้ยงที่เขาใหญ่ “อนุทิน” เปิดรีสอร์ตต้อนรับ ร่วมร้องเพลงสนุกสนาน "เหลิม-วัน" ซบพลังประชารัฐ ปิดดีล ของแท้ เปิดตัว 23 ก.ค. เผยสัมพันธ์