เอาแล้ว!ฮือจี้ กกต.เลิกห้าม 'อสม.' ผู้สมัคร 'นายกอบต.-ส.อบต.' หยุดปฏิบัติหน้าที่

จำรัส คำรอด

30 ต.ค.2564 - นายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณา ทบทวนหนังสือคำสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)งดปฏิบัติหน้าที่

หนังสือระบุว่า ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต ๐๐๑๗/๑๑๓๕๕ เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย

มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจำกัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และจะมีผลเสียกับประชาชนที่ อสม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ ๑๐- ๑๕ หลังคาเรือนต่อ อสม.๑ คน หากไม่ปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดความลำบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางราย อสม.ต้องทำแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง

หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต.ได้ตีความว่า อสม.ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆได้โดยไม่นำองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม.ไปกล่าวอ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัครไม่สามารถถอดออกจากตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่าประชาชนเห็นคนที่ทำดีแล้วจะเลือกคนดีเป็นตัวแทนของพวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกันสร้างประโยชน์และทำคุณงามความดี สุดท้ายประชาชนก็จะได้คนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา

คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกคำสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สงขลาคึกคัก ชาวมาเลเซียแห่เที่ยวชายหาดสมิหลา วันแรกยกเลิกไทยแลนด์พาส

บรรยากาศการท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาสงขลาตลอดทั้งวันคึกคัก เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการยกเลิกระบบ thailand pass สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

'ศบค.ชุดใหญ่' จ่อปรับแผนโควิดโรคประจำถิ่น 8 ก.ค.

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม ศบค. ชุดใหญ่

'หมอธีระ' ยกผลวิจัยชี้ชัด ติดโควิดกักตัว 5 วัน ไม่ปลอดภัย

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 672,957 คน ตายเพิ่ม 1,175 คน รวมแล้วติดไป 552,430,830 คน

ไทยป่วยใหม่ 2,354 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,354 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,350 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,301,834 ราย