ประกาศในราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

พลังประชารัฐ3 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีคณะกรรมการบริหารพรรค คงเหลือจํานวน ๒๕ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แจงการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ตําแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ตําแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และนายไผ่ ลิกค์ ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากสร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอันเป็นเหตุร้ายแรง ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงและเป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ดังนั้น จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวน ๒๒ คน ได้แก่

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
๒. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อํานวยการพรรค
๓. นายวิรัช รัตนเศรษฐรองหัวหน้าพรรค
๔. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
๕. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
๖. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค
๗. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค
๘. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงคฺ กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายนิโรธ สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค
๑๙. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร กรรมการบริหารพรรค
๒๐. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการบริหารพรรค
๒๑. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค
๒๒. นายสมเกียรติ วอนเพียร กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

T_0059

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานวิปรัฐบาล ซัด สส.ก้าวไกล อย่าเหิมเกริมกล่าวหาคนอื่นสร้างภาพ

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลออกมากล่าวหาว่านายวิสุทธิ์แสดงแอคชั่นเหมือนเป็นการสร้างภาพให้ตัวเอง ว่า ตนไม่ต้องสร้างภาพ

การออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ: “รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรา”

แม้ว่า คำกล่าวที่ว่า “รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรา” จะเป็นคำกล่าวของคุณสมศักดิ์ เทพสุทินที่กล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)

'พิธา' กั๊กซักฟอกรัฐบาล ลั่นฝ่ายค้านไม่แผ่วแค่ต้องออกอาวุธเมื่อมีประโยชน์

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงคำวิจารณ์ว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่แผ่วลง ว่า “ไม่แผ่ว” แต่เรามองเป็นยุทธศาสตร์ การที่ทำอะไรเร็วๆ ลวกๆ จะเป็นเรื่องดีเสมอไป ขอเน้นคุณภาพมากกว่าความเร็ว

นายกฯ สั่งการเตรียมการรับรองการท่องเที่ยว ฟรีวีซ่าไทย-จีน เริ่มแล้ววันนี้

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มุ่งลดข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยว ยกระดับหนังสือเดินทางไทย จนทำ

ฉะรัฐบาลที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตย แต่เลือกปฏิบัติระหว่างคนจนกับคนรวย

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า "รัฐบาลที่เรียกตัวเองว่า“ประชาธิปไตย”มีการเลือกปฏิบัติระหว่างคน

โฆษกรัฐบาล ยันนายกฯลงพื้นที่ไม่ทำประชาชนเดือดร้อน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายอามีเน๊าะ อารง อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล โพสต์ภาพถ่ายที่ตั้งด่านตรวจปลักปลา (ด่านตรวจความมั่นคง