ประกาศในราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

พลังประชารัฐ3 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีคณะกรรมการบริหารพรรค คงเหลือจํานวน ๒๕ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แจงการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ตําแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ตําแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และนายไผ่ ลิกค์ ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากสร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอันเป็นเหตุร้ายแรง ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงและเป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ดังนั้น จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวน ๒๒ คน ได้แก่

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
๒. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อํานวยการพรรค
๓. นายวิรัช รัตนเศรษฐรองหัวหน้าพรรค
๔. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
๕. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
๖. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค
๗. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค
๘. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงคฺ กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายนิโรธ สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค
๑๙. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร กรรมการบริหารพรรค
๒๐. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการบริหารพรรค
๒๑. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค
๒๒. นายสมเกียรติ วอนเพียร กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

T_0059

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธรรมนัสเฮ! กกต.ปัดตกคำร้องสอบมติขับ 21 ส.ส. พ้นพปชร. เหตุผู้ร้องไม่ครบตามกม.

ที่ประชุมคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ (กกต.)​มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่สำนักงานกกต.เสนอไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นายสมัย รามัญอุดม พร้อมพวกรวม 156 คน และนายถนอม แม่นสอน กับพวกรวม 130 คน ซึ่งอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

'แกนนำเพื่อไทย' สุมหัวตั้งศาลเตี้ยไล่บี้วาระนายกฯ 8 ปี 'ประยุทธ์' ไปได้แล้ว

พรรคเพื่อไทย จัดงานเสวนา “8 ปีประยุทธ์ อยากไปต่อ แต่ต้องพอแค่นี้” มีแกนนำพรรค ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ ฉายแสง คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยร่วมเสวนา

เปิดหนังสือด่วนที่สุด 'ประธานกกต.' ส่งถึง 'ประธานรัฐสภา' กรณีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า วันนี้ (16ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด

'อุ๊งอิ๊ง' แต่งตัวรอ 'เพื่อไทย' ดีดลูกคิดกวาดส.ส.เกิน 250 ที่นั่ง เฉพาะอีสาน 100+

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม