ประกาศในราชกิจจาฯ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

พลังประชารัฐ3 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีคณะกรรมการบริหารพรรค คงเหลือจํานวน ๒๕ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แจงการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ตําแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ตําแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และนายไผ่ ลิกค์ ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากสร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอันเป็นเหตุร้ายแรง ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงและเป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ดังนั้น จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวน ๒๒ คน ได้แก่

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
๒. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อํานวยการพรรค
๓. นายวิรัช รัตนเศรษฐรองหัวหน้าพรรค
๔. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
๕. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
๖. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค
๗. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค
๘. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงคฺ กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายนิโรธ สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการบริหารพรรค
๑๖. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค
๑๗. นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการบริหารพรรค
๑๘. นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค
๑๙. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร กรรมการบริหารพรรค
๒๐. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการบริหารพรรค
๒๑. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค
๒๒. นายสมเกียรติ วอนเพียร กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

T_0059

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สว.วันชัย ชี้หลังเลือกตั้งจะเกิดการคัดง้างกันระหว่าง 'ความชอบธรรม-ความชอบด้วยรธน.'

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า ความชอบธรรมและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ...ใครจะชนะหลังเลือกตั้ง

'ท่านใหม่' ยก 'พรรคเทิดไท' กำลังเปลี่ยนเป็นราษฎร์วิถี เพื่อค้ำยัน 3 เสาหลักของประเทศชาติ

ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ "ท่านใหม่" โพสต์รูปภาพจับมือกับ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้ หัวหน้าพรรคเทิดไท และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ

เป็นเอามาก! อวย 'อุ๊งอิ๊ง' เทียบลูกสาวหัวเหว่ย วีรสตรีรุ่นใหม่ของจีน

คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย ได้เปิดนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 600 บาท ฮือฮากันทั้งบ้านทั้งเมือง

รมต.ป้ายแดง 'ธนกร' ลุยน้ำท่วมนครศรีฯ ส.ส.พปชร.-ปชป.ต้อนรับ ส่งสัญญาณอยู่กับบิ๊กตู่

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา