ตื่นแล้ว 'พรเพชร' เผยส่งหนังสือขอข้อมูลสตช.ปมแต่งตั้ง 'ส.ต.ท.หญิง' โบ้ยสมัยสนช.มากกว่าส.ว

'พรเพชร' เผย ส่งหนังสือขอข้อมูลสตช. ปมแต่งตั้ง 'ส.ต.ท.หญิง โหด ประกอบพิจารณาคำร้องสอบจริยธรรม 'ธานี' โบ้ยส่วนใหญ่แต่งตั้งที่ปรึกษาธรรมดา-กิตติมศักดิ์ สมัย สนช.มากกว่า ส.ว.

2 ก.ย. 2565 - ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องร้องเรียนให้สอบจริยธรรมนายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ว่าอยู่ในขั้นการพิจารณาของกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาแล้ว และได้มีการทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา แต่ขณะนี้สตช. ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมา

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า การทำงานของกรรมการจริยธรรมฯ จะตรวจสอบว่าผู้ใดเสนอแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ อาทิ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รวมถึงอยู่ในคณะกรรมการชุดใด ทั้งในส่วนของวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ในสมัยสนช. มากกว่า ส.ว. ซึ่งในส่วนของส.ว.ดูในเบื้องต้นไม่ค่อยมี จะมีก็เกี่ยวข้องเล็กน้อย ทั้งนี้ได้กำชับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่ามีใครได้รับแต่งตั้งบ้าง ขณะเดียวกันส่วนตัวไม่ได้มีการติดต่อหรือพบกับนายธานี

นายพรเพชร ยังชี้แจงถึงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ ว่า จะมีที่ปรึกษาธรรมดา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งที่ปรึกษาธรรมดาจะได้รับค่าตอบแทน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้มาทำงานเฉยๆ ไม่ได้รับสิทธิเท่ากับที่ปรึกษา ซึ่งการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทางคณะกรรมาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา แต่ที่ปรึกษาธรรมดาจะมีจำนวนจำกัด และยังได้รับประโยชน์เรื่องค่าตอบแทน และเครื่องราชฯ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไหวพริบปิดคดี

เสร็จสิ้นเรียบร้อย เป็นไปตามที่ โฆษกกอล์ฟ-พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวหลังการประชุม ก.ตร.ที่ผ่านมา

กวาดบ้าน 'สตม.'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2566

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 58 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 58 ราย ดังนี้

ลุ้น 3 เก้าอี้ดนตรี

เป็นอีกหนึ่งการตอบแทนการทำงานรับราชการตำรวจมาตลอดชีวิต สำหรับการแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน เพื่อดำรงตำแหน่ง