กางไทม์ไลน์วันเลือกนายกฯ-วันสุดท้ายครม.รักษาการ

23 พ.ค.2566 - รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้อธิบายไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลให้กับครม.รับฟังว่าไทม์ไลน์ที่พูดวันนี้เป็นไทม์ไลน์อย่างเร็ว เปลี่ยนได้ทุกวัน แต่ไม่มีทางเร็วกว่านี้ โดยวันที่ 13 ก.ค. จะเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรับรองผลเลือกตั้ง หากเกิดความล่าช้าคงเกิดจากการร้องเรียน โดยหลังจากนี้ครม.จะพิจารณาพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาฯ ซึ่งวันที่ 20 ก.ค. จะเป็นวันสุดท้ายที่ให้ส.ส.รายงานตัว

จากนั้นวันที่ 24 ก.ค. จะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภา วันที่ 25 ก.ค.จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 26 ก.ค.จะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภาฯ ก่อนที่วันที่ 3 ส.ค. จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรี ขณะที่วันที่ 10 ส.ค. มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี และวันที่ 11 ส.ค. จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ซึ่งเป็นการทำงานวันสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีรักษาการ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (ตอนที่ 20)

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

'นิพิฏฐ์' จะเสียภาษีให้น้อยที่สุด หวั่นถูกนำไปสร้างความเข้มแข็งให้นักการเมือง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊กว่า มีคำกล่าวว่า “หากต้องการรู้ว่าประชาชนเป็นอย่างไรให้เป็นนักการเมือง หากต้อง