ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 5 ส.ส.จาก 4 พรรคการเมือง 'จึงรุ่งเรืองกิจ'รวยสุด 333 ล้าน!

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 5 ส.ส.พ้นเก้าอี้ทั้งพรรค พปชร.-ชทพ.และพรรคเล็ก 'พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ' รวย 333 ล้าน 'โกวิทย์ พวงงาม' 45 ล้าน 'ชัยวัฒน์' 53 ล้าน 'ปฏิวัติ' 16 ล้าน และ 'อนุรักษ์' 68 ล้าน

24 พ.ค.2566 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณี ส.ส.พ้นจากตำแหน่ง ที่น่าสนใจหลายราย ดังนี้ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 16 มีนาคม 2566 แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 279,068,284 บาท ได้แก่ เงินสด 701,200 บาท เงินฝาก 44,489,314 บาท เงินลงทุน 151,301,027 บาท ที่ดิน 11,796,160 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10.4 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,541,232 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 55,639,350 บาท มีหนี้สิน 8,474,898 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,075,862 บาท มีรายจ่ายรวม 3,040,980 บาท

ส่วนนางกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 53,932,024 บาท ได้แก่ เงินสด 272,310 บาท เงินฝาก 1,310,476 บาท เงินลงทุน 11,187,912 บาท ที่ดิน 13,431,200 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,652,500 บาท ยานพาหนะ 175,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 233,298 บาท ทรัพย์สินอื่น 17,669,327 บาท มีหนี้สิน 6,779,449 บาท มีรายได้รวม 1,135,925 บาท มีรายจ่ายรวม 2,326,705 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 964,251 บาท เป็นเงินฝาก 927,242 บาท สิทธิและสัมปทาน 37,009 บาท รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 333,964,561 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,254,347 บาท

นายโกวิทย์ พวงงาม กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 28,291,198 บาท ได้แก่ เงินฝาก 12,652,698 บาท เงินลงทุน 951,000 บาท ที่ดิน 6,450,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,550,000 บาท ยานพาหนะ 8 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 1,887,500 บาท ส่วนนางจุฑารัตน์ พวงงาม คู่สมรส มีทรัพย์สิน 17,021,877 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,067,877 บาท ที่ดิน 9.9 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 3,554,000 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 45,313,075 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรค พปชร. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 53,404,292 บาท ได้แก่ เงินสด 3.3 ล้านบาท เงินฝาก 15,895,068 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 60,000 บาท ยานพาหนะ 10 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 330,352 บาท ทรัพย์สินอื่น 20,308,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,370,664 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 53,121,720 บาท ในจำนวนนี้คือการขายโฉนดที่ดิน 50 ล้านบาท และขายพระเครื่องนาฬิกา 1,399,000 บาท มีรายจ่ายรวม 2,212,755 บาท

นายปฏิวัติ พิจารณ์ พ้นตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยนายปฏิวัติ แจ้งว่ามีที่ดิน 1 แปลง อยู่ที่ จ.มุกดาหาร มูลค่า 3 แสนบาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ที่ จ.ปทุมธานี มูลค่า 8 ล้านบาท มีรถยนต์ 3 คัน มูลค่า 6.2 ล้านบาท ส่วน น.ส.ปวีณา ปาคำ คู่สมรส แจ้งมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ที่ จ.ปทุมธานี มูลค่า 2 ล้านบาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16.5 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 68,959,942 บาท ได้แก่ เงินฝาก 39,942 บาท ที่ดิน 34.6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 19 ล้านบาท ยานพาหนะ 13,050,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 2,070,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,369,909 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,488,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช.เปิดขุมทรัพย์ 'ศักดิ์สยาม' สุดอู้ฟู่รวย 110 ล้านไร้หนี้แถมโสด!

ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'ศักดิ์สยาม' หลังพ้นเก้าอี้ ส.ส.โสดมีทรัพย์สิน 110 ล้านบาทไร้หนี้ ที่ดิน 19 แปลงมูลค่า 34 ล้าน สะสมปืน-พระเลี่ยมทอง

ป.ป.ช. เปิดเซฟ '5 ส.ส.ดัง' พ้นเก้าอี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. หลายราย

เปิดทรัพย์สิน 'ลูกหมอเสริฐ' นั่งบอร์ดวิทยุการบินสุดอู้ฟู่ 8 พันล้านบาท!

ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ' ลูกชายเจ้าสัวปราเสริฐ สุดอู้ฟู่มีทรัพย์สิน 8 พันล้าน เงินลงทุนกว่า 7.5 พันล้าน ห้องชุด 171 ล้าน บ้าน 155 ล้าน ขับ Porsche 8.5 ล้านบาท รายได้ต่อปีกว่า 34 ล้านบาท

ดูด่วน! 11 ตำแหน่งใหม่ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ ป.ป.ช.

'ป.ป.ช.' เพิ่ม 11 ตำแหน่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 'รองอธิดีอัยการ-รองผู้ว่าราชการจังหวัด—รองเลขาธิการสภาล่างและสภาสูง' โดนด้วย