กกต. เผยประชาชนตรวจรายชื่อผู้สมัคร สว. ทั่วประเทศเบื้องต้น 25 พ.ค.นี้

กกต.เผยประชาชนตรวจรายชื่อผู้สมัคร สว.ทั่วประเทศเบื้องต้นได้ 25 พ.ค.67 ตั้งแต่ 4 ทุ่มเป็นต้นไป ส่วนรายชื่อเป็นทางการ ไม่เกิน 5 วันหลังสิ้นสุดการสมัคร

24 พ.ค.2567 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งถึงการดำเนินการหลังการปิดรับสมัครเลือก สว.ทั่วประเทศในวันนี้ว่า เมื่อผู้อำนวยการ การเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กกต. จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.เบื้องต้น ของทุกกลุ่มอาชีพ และทุกอำเภอทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ตโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก สามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้นจากช่องทางดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัคร 1 กลุ่ม หรือ 1 อำเภอ ให้เสร็จสิ้น หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียว และอำเภอเดียว จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอ โดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และประกาศไว้ ณ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลรธน.มติเอกฉันท์ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ คดีที่ ศาลปกครองกลางส่งคําโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม 2 คํา

'ปิยบุตร' ยกกรณีศาลรธน.ยกคำร้องยุบประชาธิปัตย์ ทุบโต๊ะ! ต้องยกคำร้องยุบก้าวไกลด้วย

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล หัวข้อ เหตุใดคำ

เปิดวิธีเลือก สว.ระดับประเทศ รอบสุดท้าย 200 คน สำรองอีก 100 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ จัดขึ้นที่อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

ผู้สมัคร สว.สอบตก ร้อง กกต.ค้านผลเลือกระดับจังหวัด ชี้พบผิดปกติอื้อ

ผู้สมัคร สว.จากหลายกลุ่มที่ไม่ผ่านการเลือกระดับจังหวัด เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อคัดค้านกรณีภายหลังจากทราบผลคะแนนการเลือก สว.ระดับจังหวัด