'ชาญชัย' ย้อนเกล็ด 'วิษณุ' บอกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน

'ชาญชัย' ยก กม. ชี้ 'วิษณุ' เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. อ้างคำวินิจฉัยชี้ศาล รธน. กำหนดมาตรฐานไว้แล้ว ชี้หากไม่ทำผิดกฎหมายกลัวอะไร

05 มิ.ย.2567 - นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)กล่าวถึงกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม ให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ว่า ทราบว่านายวิษณุมีเงื่อนไขพิเศษทเรียกร้องว่า ถ้าจะเข้ามาช่วยทำงานให้นายกฯ ท่านไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ซึ่งการกระทำดังกล่าวของนายวิษณุกำลังสร้างวัฒนธรรมการใช้อำนาจรัฐที่สร้างปัญหาใหญ่ให้บ้านเมืองต่อไปในอนาคต เพราะคำสั่งแต่งตั้งของนายกฯ ครั้งนี้ มีอำนาจการแต่งตั้งโดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 มาตรา 11 (6) คือ ให้อำนาจนายวิษณุมีหน้าที่และอำนาจในการ 1.การตรวจสอบกลั่นกรองร่างกฎหมายและร่างบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายกฯ 3.เชิญเจ้าหน้าที่ราชการผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลรายละเอียด หรือจัดทำเอกสารที่จะเข้าที่ประชุม ครม. 4.ให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ 5.แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน และเบิกค่าใช้จ่ายได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายชียกล่าวต่อว่า เห็นชัดเจนว่า คำสั่งแต่งตั้งของนายกฯนี้ ให้อำนาจเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่ง เพียงแต่ไม่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี แต่เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ส่วนตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ กรณีเช่นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 5/2543 ว่า องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบด้วย 1.บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย ซึ่งนายวิษณุได้รับการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 2.มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย 3.อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของรัฐ คือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 4.มีเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฏหมาย มีการเบิกจ่ายเงินได้ เข้าองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อนี้ ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

“อาจารย์วิษณุท่านเป็นต้นตำรับของเจ้าแห่งกฎหมายฉบับนี้ แต่ท่านขอหลีกเลี่ยงการแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินต่อ ป.ป.ช.ทำไม เพราะอะไร ท่านเกรงกลัวอะไร ท่านกลัวเค้าจะตรวจสอบทรัพย์สินของท่านที่งอกเงยมากเกินกว่าปกติหรืออย่างไร ท่านกำลังทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักการเมืองและข้าราชการทั้งหมด เพราะแม้กระทั่งข้าราชการตัวเล็กๆ หรือระดับ ผอ.เล็กๆ ก็ยังต้องแจ้งแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน แต่ท่านมีอำนาจมากขนาดนี้สามารถรู้ความลับหรือเอกสารลับทางราชการก่อนที่จะนำเข้าพิจารณาใน ครม. ซึ่งมีผลได้ผลเสีย ต่อผลประโยชน์มากมาย ซ้ำท่านยังไม่ยอมจะแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จึงขอฝากให้ท่านกลับไปทบทวนวิธีการรของท่านใหม่เพราะมันเป็นข้อกฎหมายสำคัญ และสิ่งที่ที่ท่านกำลังจะทำก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย ถ้าเรื่องนี้ ป.ป.ช. ไม่มี ป.ป.ช.ก็สามารถไปประกาศตามอำนาจของป.ป.ช. ว่า นายวิษณุเมื่อรับตำแหน่งแล้วต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือไม่เช่นนั้น ตัวนายวิษณุ ก็สามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช.เองก็ได้ ถ้าท่านไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลทั้งหลาย จึงขอฝากถึงอาจารย์วิษณุ และจะบอกกับท่านว่าท่านมีเบื้องหน้าเบื้องหลังในเรื่องอะไรหรือไม่อย่างไรในโอกาสต่อไป” นายชาญชัยกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกเงินดิจิทัล1หมื่นบาท ปิดปาก 'ปุ๋ย คนละครึ่ง'?

รัฐบาลเพื่อไทยนำโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ผนึกกำลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ

นายกฯ สั่ง ปปง.เร่งยึดทรัพย์แก๊งค้ายา

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ สั่ง ปปง.มีอำนาจพิเศษสูงต้องทำงานแบบล้วงลูก เร่งยึดทรัพย์ตัดตอนขบวนการค้ายาฯ อย่ามัวแต่ช้า หวั่นโอนเงินหนี กำชับอย่าทำงานแบบไซโลให้เป็นข้อครหา

'เศรษฐา' ฟุ้งเตรียมถกมะกันตัดตอนยาเสพติด

นายกฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันและตอบโต้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ย้ำให้ความสำคัญถือเป็นความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ กำชับดูแลการจ่ายรางวัลนำจับเหมาะสม ไม่ใช่รอนานจนเกษียณถึงได้ เตรียมคุย 'ทูตมะกัน' ตัดตอนยาบ้า