กกต.แจก 11 ใบส้มนายก-สมาชิก อบต.

กกต.แจกอีก 11ใบส้ม นายก-สมาชิก อบต.เหตุซื้อเสียง -ไม่มีคุณสมบัติลงสมัคร พร้อมสั่ง ผอ.กกต.ท้องถิ่นกำหนดวันเลือกตั้งใหม่

27 ม.ค.2565 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีคำสั่งลงวันที่ 26 ม.ค.ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ใหม่รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัดแล้ว ยังพบว่าในคำสั่งดังกล่าว กกต.มีการสั่งระงับสิทธิสมัคร (ใบส้ม) ว่าที่นายกและว่าที่สมาชิกสภา อบต.จำนวน 11ราย ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้ง อบต.เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2564 ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งมีรายงานว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกระทำการเข้าข่ายซื้อเสียง และมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562

สำหรับผู้ถูกระงับสิทธิสมัครทั้ง 11 รายประกอบด้วย 1.นายเฉลียว เภาหิงษ์ ว่าที่สมาชิก อบต.ตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2.นายชวลิตย์ บุญมี ว่าที่นายก อบต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3.นายสมพงษ์ บนสันเทียะ ว่าที่สมาชิกสภาอบต.ทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 4.นางสุนีย์ สิงห์แก้ว ว่าที่สมาชิกสภาอบต.ห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เด่นชัย จ.แพร่ 5.นายสมภัทร เตปินตา ว่าที่สมาชิกสภาอบต.ทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สอง จ.แพร่ 6.นายปรีชา เหลาชิต ว่าที่สมาชิกสภาอบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 7.นายสุธี สังข์ทอง ว่าที่นายกอบต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 8.นายพยอม แสงสาคร ว่าที่สมาชิกสภาอบต.ท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 9.นายจเร บินลอย ว่าที่นายกอบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 10.นางสุนาด ประพันชัย ว่าที่นายกอบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ใหม่ และ 11.นายวิโรจน์ ชูโฉม ว่าที่นายกอบต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

นอกจากผู้สมัครทั้งหมดจะถูกระงับสิทธิสมัครชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปีแล้วกรณีซื้อเสียง กกต.ก็จะมีการยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกรณีมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครก็จะมีการแจ้งดำเนินคดีอาญาฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนการจัดเลือกตั้งใหม่ใน 11 แห่ง 9จังหวัดที่จะมีขึ้นเกินกรอบระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งที่ 28 พ.ย.2564 ดังนั้นเป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของ ผอ. กกต.จังหวัด แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของ กกต.โดยมีกรณีการเลือกตั้งนายก อบต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลาใหม่เท่านั้นที่ กกต.สั่งให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งไม่เกิน 40 วันนับแต่วันที่ กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครชุดเก่าเหลืออยู่ จึงต้องเปิดรับสมัครใหม่ ส่วนอีก 10 แห่งให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งไม่เกิน 20 วันนับแต่วันที่ กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะยังมีผู้สมัครชุดเก่าเหลืออยู่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ปธ.กกต.' แจงความคืบหน้า คดียุบพรรค 'ก้าวไกล'

'ประธาน กกต.' แจงคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ทำตามกระบวนการไม่สนชื่อพรคการเมือง เผยอยู่ระหว่างศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน. อาจเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลเพิ่ม ยันไม่ชักช้า

ป.ป.ช.ชี้มูลผู้บริหาร อบต.ศรีภิรมย์ยักยอกเงินโบนัสเข้ากระเป๋า!

ป.ป.ช.ชี้มูลผู้บริหารก อบต.ศรีภิรมย์กับพวก จ่ายเงินโบนัสไม่ครบตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ พบหักเงินบางส่วนเข้าบัญชีตัวเอง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้งนายกส.บอลฯ อุปนายกฯ-กรรมการกลาง-องค์คณะตุลาการ

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3/2567 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ