MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกิจกรรมประหยัดไฟ “เจิดจ้า ท้า Challenge” ลุ้นรับ 3,000 Points ช่วง ก.ค. - ส.ค. 65 นี้

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA ร่วมกิจกรรมประหยัดไฟฟ้า “เจิดจ้า ท้า Challenge” ซึ่งจะมอบ Points ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1.1 , 1.2 และ 1.3) ที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงตามเกณฑ์ที่ MEA กำหนด และลงทะเบียนสมัคร MEA Point ได้ลุ้นรับ 3,000 Points (Reward มูลค่า 300 บาท) รวมจำนวน 10,000 รางวัล

MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่จะต้องนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดการใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม MEA Point ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกสมัครที่ https://eservice.mea.or.th/measy

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนสมัคร MEA Point แล้ว MEA จะนำหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือ สิงหาคม 2565 ของท่านมาเปรียบเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2565 โดยผู้ที่มีการลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด 10,000 รายแรก (ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป) จะได้รับ 3,000 Points (Reward มูลค่า 300 บาท) โดยจะให้สิทธิ์กับผู้ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ในเดือนกรกฎาคม 2565 ก่อน และหากสิทธิ์เหลือ จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ในเดือน สิงหาคม 2565 เป็นลำดับถัดไป

รายละเอียดเงื่อนไข

  1. การคำนวณการลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าคิดจากจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ารอบบิล กรกฎาคม 2565 และรอบบิล สิงหาคม 2565 โดยเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ารอบบิล พฤษภาคม 2565
  2. ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  3. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรอบบิลเดือน กรกฎาคม 2565 จะต้องลงทะเบียนสมัคร MEA Point สำเร็จ ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2565 และ ลูกค้าที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรอบบิลเดือน สิงหาคม 2565 จะต้องลงทะเบียนสมัคร MEA Point สำเร็จ ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2565
  4. ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญต้องลงทะเบียนสมัคร MEA Point ผ่านช่องทาง https://eservice.mea.or.th/measy โดยลูกค้าที่สมัครจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ หรือ แจ้งขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ได้ในขั้นตอนการสมัคร MEA Point
  5. ลูกค้าที่ได้รับรางวัล สามารถ Redeem Point ผ่านระบบ MEA Point เพื่อแลกรับ Reward ซึ่ง Reward จะแสดงในใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบบิลถัดไป
  6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (รอบบิล กรกฎาคม 2565) และวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบบิล สิงหาคม 2565) ผ่านทาง SMS และ Website www.mea.or.th
  7. ของรางวัลมีจำนวน 10,000 สิทธิ์ โดยจะพิจารณาลูกค้ารอบบิลเดือน กรกฎาคม 2565 ก่อน และเรียงลำดับจากเปอร์เซ็นต์การลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุด จนกว่าจะครบ 10,000 สิทธิ์
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ MEA กำหนด โดย MEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาของ MEA ถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม 2565 โดยบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เป็นเดือนฐาน ซึ่งบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน สามารถแบ่งได้จากวันที่จดหน่วยการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

- บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2565 คือ บิลค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

- บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2565 คือ บิลค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า ในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565

- บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2565 คือ บิลค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า ในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัคร MEA Point จะได้รับ 500 Points ทันทีที่สมัคร และรับเพิ่มอีก 500 Points เมื่อสมัครรับเอกสารออนไลน์ (MEA e-Bill) แทนกระดาษ ซึ่งทุก 1,000 Points คิดเป็น Reward มูลค่า 100 บาท พร้อมสะสมคะแนนทุกเดือนง่าย ๆ ดังนี้

- ชำระค่าไฟผ่าน e-Payment ภายในกำหนด + 80 Points

- ชำระค่าไฟผ่านช่องทางอื่นภายในกำหนด + 50 Points

- รับ MEA e-bill +30 Points

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter : @mea_news, MEA Smart Life Application, Line : MEA Connect, Instagram : meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA ยืนยันไม่มีเก็บเงินค่าบริการ ณ สถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้บริการด้านระบบไฟฟ้า

วันนี้ (20 มกราคม 2566) นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ให้บริการด้านไฟฟ้า

MEA จัดเต็มความมั่นคงระบบไฟฟ้าเสริมการท่องเที่ยวอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช

ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช สนับสนุนการท่องเที่ยว

MEA จับมือภาครัฐและเอกชนรวม 32 องค์กร ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าภารกิจมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวม 32 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

MEA มอบของขวัญปีใหม่ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ของขวัญปีใหม่ 66

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดตัวโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

MEA ร่วมหน่วยงานภาคี จัดงาน “เมืองมหานคร ของขวัญปีใหม่ จากใจ MEA” ส่งมอบโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินนนทรี 8.30 กิโลเมตร

วันนี้ (27 ธันวาคม 2565) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร