สอน. พัฒนาตลาดกลางเครื่องจักรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หวังเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเครื่องจักรกลเกษตรไร่อ้อย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและด้านการเก็บเกี่ยวโดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการในไร่อ้อยให้มากขึ้น

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า  “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) ได้จัดทำตลาดกลางเครื่องจักรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เดินหน้าหนุนชาวไร่ตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ 0%  โดยได้ต่อยอดโครงการระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อยกระดับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกในการเพิ่มผลผลิตของตน จึงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางเครื่องจักรที่ใช้ในไร่อ้อย บนเว็บไซต์ www.Raiaoi.com เพื่อเป็นตลาดกลางเชื่อมโยงชาวไร่อ้อยกับผู้ประกอบการเครื่องจักรกลทั้งที่ขายและให้เช่าได้เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยให้ชาวไร่อ้อยเข้าถึงข้อมูลและเครื่องจักรที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น รถแทรกเตอร์ รถตัดอ้อย รถไถ รถสาง รถพรวนดิน แล็บเตอร์ เป็นต้น ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย”

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากเดิมมุ่งเน้นการให้บริการ ซื้อขาย เช่า เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในไร่อ้อย เป็นการต่อยอดขยายสู่ความเป็นตลาดกลางออนไลน์อุปกรณ์การเกษตร พร้อมเปิดให้ชาวไร่อ้อยสามารถลงประกาศความต้องการของตนเองในแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันเสนอราคาสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของชาวไร่อ้อย มาได้ด้วย และยังมีการเพิ่มความสามารถของแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้วย โดยผู้ประกอบการสามารถดูตารางนัดหมายการให้บริการของตนเองได้จากในแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แฟลตฟอร์มดังกล่าว จึงได้จัดจัดการอบรมการใช้แพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลางเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย โดยมีเกษตรกร ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ผู้สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการอบรมเมื่อเร็วๆนี้ โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดลองการใช้งานในฐานะชาวไร่อ้อย เช่น การค้นหาเครื่องจักร สินค้า และบริการ ที่มีประกาศอยู่ในแพลตฟอร์ม ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงปลูกอ้อยของชาวไร่ และทดลองการลงประกาศความต้องการของชาวไร่ การตอบรับข้อเสนอ การให้ข้อคิดเห็นการใช้บริการ (review) เป็นต้น รวมถึงการทดลองใช้งานในฐานะผู้ประกอบการ  เช่น ทำการลงประกาศสินค้าและบริการของตนเอง การค้นหาความต้องการของชาวไร่อ้อย การยื่นขอเสนอสินค้าและบริการของเราต่อชาวไร่อ้อยที่ลงประกาศความต้องการ การจัดการตารางนัดหมายการให้บริการ เป็นต้น

สอน.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเครื่องจักรทางการเกษตรทั้งรายเล็กรายใหญ่ ทั้งขายและให้เช่า เช่น คูโบต้า ฟอร์ด แคต ช้างแทรคเตอร์ สยามอิมพลีเม้น และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกค้าสินเชื่อซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ก็สามารถเข้าร่วมโครงการขาย/ให้เช่าเครื่องจักรบนเว็บไซต์ไร่อ้อยได้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการตัดอ้อยให้ได้อย่างน้อย 20,000 ตันต่อเครื่องตัดต่อปี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เพิ่มรายได้ให้เจ้าของเครื่องจักรคืนทุน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะยาวต่อไป

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 'สุริยะ' อวยสุวรรณภูมิ ผลงาน 'ทักษิณ'

นายกฯ เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ยัน รบ.ให้ความสำคัญท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้าน 'สุริยะ' อวยสุวรรณภูมิ ผลงาน 'ทักษิณ'

อุตสาหกรรมแจง ชาวไร่อ้อยเข้าใจเหตุจ่ายค่าตัดอ้อยสดล่าช้า

อุตสาหกรรมแจง ชาวไร่อ้อยเข้าใจเหตุจ่ายค่าตัดอ้อยสดล่าช้า ลั่นนำเรื่องหารือนายกฯด่วน ย้ำไม่ผูกพันงบปี 67 ด้านตัวแทนเกษตรกรวอนเร่งพิจารณาให้เงินถึงมือภายในเดือนต.ค.นี้