อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์​ตำบลฝีมือทีมU2T for​BCG​ สู่ตลาดออนไลน์​

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ที่วังเทพทาโร ต.เขากอบ จ.ตรัง ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ว่า โครงการ U2T for BCG เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2564 เป็นการต่อยอดและทำครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่เดิมของระยะที่ 1 ประมาณ 3,000 ตำบล ในพื้นที่ใหม่อีก 4,435 ตำบล  ทั้งนี้ U2T for BCG จะมีการต่อยอด U2T ระยะที่ 1 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนและต้องเกี่ยวข้องกับ BCG เน้นการใช้วัตถุดิบความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่

รองปลัด อว.กล่าวต่อว่า แม้ว่าระยะเวลาดำเนินการของโครงการ U2T for BCG จะมีเพียง 3 เดือน แต่เป็น 3 เดือนที่เราคิดว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเรามีบทเรียนในการเรียนรู้มาตั้งแต่ U2T ในระยะแรกแล้ว และน้องๆ ที่มาทำงานกับทีม อว.ล้วนได้รับการฝึกทักษะที่จะต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างตำบลเขากอบ เป็นตำบลในพื้นที่ใหม่และเราได้คัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำไปสู่การพัฒนาการต่อยอดออกสู่ตลาด โดยมุ่งเน้นเป็นการตลาดสมัยใหม่ ไม่ใช่การตลาดแบบเดิมๆ และยังสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ได้ เพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีความยั่งยืน

“โครงการ  U2T for BCG ในช่วง 1  เดือนเศษที่ผ่านมา อว. ได้มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างหนัก ทั้งการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่จะต้องเป็น BCG และต้องเป็นการต่อยอดหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ ทีม อว.จะต้องลงไปสำรวจในชุมชน เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเราจะมีกรอบของแผนให้ ซึ่งขณะนี้ทุกพื้นที่ได้ส่งแผนมาแล้วและเริ่มดำเนินการตามแผน ตอนนี้ถือว่าโครงการดำเนินไปได้ตามเป้า โดยเฉพาะการติดอาวุธให้ทีม อว. ในพื้นที่ ทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของ BCG เสริมทักษะออนไลน์ คาดว่าภายใน 3 เดือนของโครงการ น้องๆ ในทีม อว.จะได้ความรู้และทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับ BCG ได้อย่างเต็มที่” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวและว่าสำหรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เป็นรายตำบล หรือ TCD ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก ปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลได้เกือบ 2 ล้านชิ้นแล้ว หน้าที่ของ อว. หลังจากนี้คือจะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องและเอาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญและเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ได้ โดยขณะนี้ อว.ได้ทำความร่วมมือกับ 16 หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลที่จัดเก็บได้เหล่านี้มาเชื่อมโยงกัน และคาดว่าภายใน 3 เดือนนี้ ประเทศจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบในพื้นที่ 7,435 ตำบลทั่วประเทศแน่นอน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน !! "ศุภมาส" สั่งการหน่วยปฏิบัติการ “DSS วศ.อว” พร้อมลงพื้นที่ กรณีแคดเมียมสมุทรสาคร

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า

“ศุภมาส” ลุย ! ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประกาศนโยบาย “2 ลด 2 เพิ่ม” ลดภาระ-ลดเหลื่อม ล้ำ-เพิ่มทักษะ-เพิ่มโอกาส

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน "BETTER THAILAND การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย" โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน

รัฐมนตรี “ศุภมาส” ชื่นชมความสำเร็จ วศ.อว. วิจัยพัฒนานวัตกรรมเซรามิก “แร่หินผุ” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนกว่า 1 พันล้านบาท ทดแทนแร่ดินขาวที่กำลังจะหมดไป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

องคมนตรี ย้ำ “การศึกษาช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” เร่งแก้ปัญหาเด็กพื้นที่ห่างไกล ขณะที่ "ศุภมาส" รมว.อว. ส่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมโครงการการแสดงผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

ด่วน! รมว. ”ศุภมาส“ สั่งการ “ทีม DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่หาสาเหตุคลองน้ำเป็นสีชมพู พบแบคทีเรียซัลเฟอร์และพยาธิ…อื้อ

วันนี้ 19 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการด่วนระหว่างการประชุม ครม.

“อว. For EV” เดินหน้า 23 หน่วยงาน MOU “ศุภมาส” ประกาศขับเคลื่อนประเทศสู่ Go Green

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย อว. For EV ของ 23 หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็น EV HUB