บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัล ดาวรุ่ง “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” จาก อบก. ตอกย้ำความใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Net Zero

คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับดาวรุ่ง” ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business : LCSB) ประจำปี 2565  ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานสัมมนาและพิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

คุณนพเดช กรรณสูต กล่าวว่า “บี.กริม เพาเวอร์ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือ ‘สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี’ ซึ่งมาจากคุณค่าที่ บี.กริม สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยมาตลอด 144 ปี บี.กริม มีพันธกิจและภารกิจที่จะต้องส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คู่ค้า สังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ให้ต่ำที่สุด อีกทั้งนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางด้านพลังงาน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ไปด้วยกัน”

บี.กริม ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT มาใช้ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมจัดการนวัตกรรมประหยัดพลังงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยโครงการ ‘Save the Tiger’ โดยร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-Thailand) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของบี.กริม พร้อมก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2593 นี้

บี.กริม เพาเวอร์ เป็น 1 ใน 21 องค์กรชั้นนำที่ได้รับการประเมินจาก อบก. ตามดัชนีที่พิจารณาการให้รางวัลจากหลักธรรมาภิบาล รายงานความยั่งยืน ขนาดธุรกิจ ตามเกณฑ์ชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เร่งปลูกป่าตั้งเป้าเป็นผู้นำขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บมจ.ปตท. บมจ. ปตท.

ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 2 รางวัลจาก The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance 2022 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายกมลพันธ์ ลักษณา (ขวา) หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน และนางสาวกุลวรงค์ กิจธนโสภา (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ – การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมรับรางวัลจากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance 2022

เยาวชนไทย คว้า 2 รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (I - FEST2) ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

เบทาโกร ผนึก อบก. กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย คุณปัทมา บุญพรม ผู้อำนวยการโรงงาน (ตรงกลาง)

BEM คว้ารางวัล Winner “BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA” ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11

นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เข้ารับรางวัล Winner

บี.กริม เพาเวอร์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ SKILLS4TECH

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา