MEA บริการ "ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่านช่องทางออนไลน์สะดวก รวดเร็ว

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นไฟชั่วคราว หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียนผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด​ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนขอผัด-ผ่อนชำระผ่าน

 https://eservice.mea.or.th/meaeservice/

2.MEA พิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และแจ้งผลการอนุมัติกลับไปยังผู้ลงทะเบียน​ทาง​ SMS

3.ผู้ลงทะเบียน กดยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าตามที่ MEA กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมอัปโหลดหลักฐานเอกสารแนบของผู้ผัด หรือผ่อนชำระ โดยแบ่งเป็น

กรณีบุคคลธรรมดา เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีนิติบุคคล

-เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

-หนังสือมอบอำนาจ

นอกจากนี้ การขอผัด หรือผ่อนชำระค่าไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านได้ ในวันและเวลาทำการ 07.30 น.- 15.00 น. โดยเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าและเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ​ติดต่อแผนกการเงิน​ การไฟฟ้านครหลวงเขตในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าใกล้บ้านที่ ศูนย์การค้า Lotus’s ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และCentral Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard หรือชำระออนไลน์ 24 ชม. ที่ MEA Smart Life Application และ เว็บไซต์ MEA e-Service : https://eservice.mea.or.th  ง่าย ๆ แค่ไม่กี่คลิก

MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://onelink.to/measmartlife

เว็บไซต์ MEA e-Service : https://eservice.mea.or.th

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดล้ำ เกินต้านนนน

MEA ร่วมกับ CU Innovation Hub พร้อมปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ กับการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมในโครงการ MEA Hackathon Day 2022

MEA เปิดรับสมัครโครงการ Solar ภาคประชาชน ปี 2565 รับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วย ตามนโยบาย กพช.

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกิจกรรมประหยัดไฟ “เจิดจ้า ท้า Challenge” ลุ้นรับ 3,000 Points ช่วง ก.ค. - ส.ค. 65 นี้

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA ร่วมกิจกรรมประหยัดไฟฟ้า “เจิดจ้า ท้า Challenge”