IRPC ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ดำเนินโครงการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Organization: CFO)  เพื่อขยายผลให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ด้วยความร่วมมือของฝ่ายโพลีโอเลฟินส์ ฝ่ายสไตรีนิคสและอะโรเมติกส์ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ทำให้ IRPC ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 7 โรงงาน ได้แก่ กลุ่มโรงงานโพลีโอเลฟินส์ (โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน Polypropylene หรือ PP) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์(PPC)   และโรงงานผลิตพีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst) โรงงานงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงและชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (HDPE & UHMWPE) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน Polystyrene (PS) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ Benzene, Toluene, Xylene (BTX) และโรงงานผลิตเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ Ethyl benzene Styrene Monomer (EBSM)

การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า IRPC มีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำในด้านการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และคำถึงความยั่งยืน และการเป็นต้นแบบในการนำไปสู่แผนการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อรับมือกับ Carbon Tax กฏกติกาการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “From Wastes to Walk” เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม

IRPC สนับสนุนความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรเคียและซีเรีย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมงานกิจการสัมพันธ์ IRPC

IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ

IRPC มั่นใจคว้าโอกาสเศรษฐกิจฟื้น ปี 66 เดินหน้ากลยุทธ์ฝ่าวิกฤต เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ มุ่งสู่องค์กร Net Zero

IRPC เตรียมพร้อมรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ เพิ่มความระมัดระวังความผันผวนของราคาพลังงาน เดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

IRPC ร่วมงาน "สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ" พร้อมผลักดันอาชีวศึกษาไทย

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงาน "สาน

IRPC ร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณวินัย นิยมธรรม นายคลังน้ำมันชุมพร และ สุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปฏิบัติงานในคลังชุมพร ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม