รมว.สุชาติ เปิด Skill Expo Thailand พัฒนาแรงงานสู่ทศวรรษที่ 21

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 4 มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพ โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 7 จังหวัดนนทบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีศักยภาพด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่แรงงานในการพัฒนาตนเอง โดยได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพราะแรงงานที่มีศักยภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เขตภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “สร้าง เสริม เติม ต่อ” คือ สร้างสมรรถนะ เสริมภูมิคุ้มกัน เติมเต็มองค์ความรู้ และต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางอาชีพ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 10 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการสร้างโมเดลสำหรับเกมสามมิติ 2) สาขาการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร 3) สาขาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 4) สาขาการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 5) สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 6) สาขาการออกแบบหุ่นยนต์ตามภารกิจ 7) สาขาเมคคาทรอนิกส์ 8) สาขาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 9) สาขาการตรวจสอบเครือข่ายใยแก้วนำแสง และ 10) สาขาการเชื่อมด้วยระบบเสมือนจริง

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ 1) สาขาเมคคาทรอนิกส์ 2) สาขาแขนกลหุ่นยนต์ 3) สาขาการเขียนโปรแกรม PLC 4) สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 5) สาขาปัญญาประดิษฐ์ และ 6) สาขาซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การสาธิตการทดสอบมาตรฐานสาขาแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 สาขา ได้แก่ 1) สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 2) สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก – แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 3) สาขาช่างติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1 4) สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 และ 5) สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 2 การจัดแสดงโลกเสมือนจริงผ่าน AR หรือ VR จำนวน 6 อาชีพ ได้แก่ 1) ศัลยแพทย์ 2) บาร์เทนเดอร์ 3) ช่างไฟฟ้า 4) ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ 5) เจ้าหน้าที่ถอดประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และ 6) ช่างปฏิบัติการในโรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี IoT สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG การจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการอีกด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากภายในงานมีการโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ หัวข้อ “Crypoto Trader อาชีพที่ต้องสร้างกลยุทธ์การเทรด” และ “Vlogger อาชีพใหม่ยอดนิยมของยุคดิจิทัล” อีกด้วย เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 และสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้เตรียมเข้าชมงาน Skill Expo Thailand ครั้งที่ 5 ได้ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปีจังหวัดสงขลา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ปลัดแรงงาน’ นำทีมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน หารือกองทุนกำลังใจในพระดำริพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ หนุนผู้พ้นโทษมีงานทำ มีฝีมือ คืนคนดีสู่สังคม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้พ้นโทษ ร่ว

รมว.สุชาติ ห่วงใยกรณีลูกจ้างถูกไฟดูดเสียชีวิต 2 ราย สั่ง กสร. กับหน่วยงานในสังกัด หาสาเหตุและช่วยเหลือตามสิทธิทันที

รมว.แรงงาน ห่วงใยกรณีลูกจ้างถูกไฟดูดเสียชีวิต 2 ราย ขณะทำความสะอาดแท็งก์น้ำที่ติดตั้งบนชั้นดาดฟ้า สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แ

ไทย-อิสราเอล ร่วมมือราบรื่น ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรผ่านโครงการ TIC แล้วกว่า 1,500 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยปี 66 โควตางานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล 6,500 คน จัดส่งแล้ว 1,513 คน พร้อมปูทางขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงภูเก็ต เร่งบรรจุงาน – อัพสกิลกำลังแรงงาน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม