MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะทีมงานฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC บางซ่อน กรุงเทพ โดยมี คุณวีรกร สายเทพ BIM Director SCGและคุณชฤัมภณ อาทิตย์ ผู้อำนวยการ กิจการ CPAC กรุงเทพ ให้การต้อนรับ ศึกษาดูงานระบบการผลิตที่ทันสมัยด้วยระบบผลิตอัตโนมัติโดยใช้ระบบดิจิตอลในการควบคุมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณฝุ่นในการผลิตโดยเป็นระบบปิด ได้รับความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างระบบผสมคอนกรีตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ ที่ทำการบางพูด นอกจากนี้ SCG ได้นำเสนอแนวทางการนำระบบ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในการออกแบบและบริหารงานโครงการก่อสร้างเพื่อสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (17 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สื่อออนไลน์ MEA คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า