พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นำคณะดูงาน JOB EXPO มุ่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ หนุนคนไทยมีงานทำ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการจัดหางาน กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ และการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านแรงงานภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2023 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ ณ บริเวณ Hall EH 100 -102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานด้านการจัดหางาน กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ และการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านแรงงานในงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาในวันนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ที่จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ จากการจัดงานมาวิเคราะห์พร้อมทั้งเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านแรงงานให้ตอบสนองความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการภาคเอกชน ขณะเดียวกันเพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สำคัญจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป

สำหรับงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจัดขึ้นภายใต้ธีม “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ผู้ว่างงาน และทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ มีรายได้ ได้มีงานทำ และการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยการเร่งรัดและผลักดันการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน รวมถึงบริการจัดหางานออนไลน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น สนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน โดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา 904 (โคก หนอง นา) กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำฐานช่องทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้วย Platform ไทยมีงานทำ กิจกรรมนัดพบแรงงานด้วยการนำตำแหน่งงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมารองรับความต้องการมีงานทำของประชาชน กิจกรรมสร้างงาน พัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้ก้าวไปสู่การเป็น Start Up และการเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-curve และ New-curve ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีการจัดงานในพื้นที่ภูมิภาคอีก 3 แห่ง คือจังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และนครราชสีมาสลับหมุนเวียนตลอดช่วงเดือนมิถุนายนอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ตรวจเยี่ยม สปส. มอบนโยบาย เรื่องเพิ่มสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกันตน รวมไปถึง Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม

รมว.พิพัฒน์ มอบ 5 นโยบาย ขับเคลื่อนกรมการจัดหางาน สู่เป้าหมายจ้างงาน 1 ล้านอัตรา

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร

รมว.พิพัฒน์กระชับความร่วมมือ ILO มุ่งคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางชิโฮะโกะ อาซาดะ มิยากาวะ (Ms.Chihoko Asada - Miyakawa)

“รมว.พิพัฒน์” มอบ ‘เลขาธิการ บุญสงค์’ เร่งช่วยเหลือ เหตุลูกจ้างถูกรถตักดินไหลทับร่างเสียชีวิต ย่านนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 เวลา 11.15 น. เกิดเหตุการณ์รถตักดินไหลทับร่างลูกจ้างร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ในพื้นที่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาก.แรงงาน ครบ 30 ปี มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

รมว. พิพัฒน์ ประชุมคบต. เห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่