BJC ได้ปรับอันดับเพิ่ม MSCI ESG Ratings ของกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing จากระดับ A สู่ระดับ AA สูงสุดในเอเชีย

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC  ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings ของกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing จากระดับ A สู่ระดับ AA และเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้อันดับสูงที่สุดในเอเชียของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ โดยการปรับอันดับในครั้งนี้ MSCI ESG Research ได้วิเคราะห์ว่า มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการแรงงานมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตลอดจนการสร้างโอกาสให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงาน  โดยกลุ่ม BJC มีเพียง บิ๊กซี รีเทล ที่มีแพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งประเภทอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค และ บิ๊กซี รีเทล ก็ยังเป็นบริษัทที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่ม BJC เติบโตไปข้างหน้าภายใต้กลยุทธ์การปรับโมเดลธุรกิจไปสู่ธุรกิจชั้นนำในตลาดโลก เพื่อส่งมอบสินค้าผ่านช่องทางที่ทันสมัยและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG (Environment, Social and Governance) ของ BJC ซึ่งยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

MSCI ESG Research เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติที่ประเมินอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยจัดอันดับตั้งแต่ระดับผู้นำ (AAA, AA) ระดับมาตรฐาน (A, BBB, BB) และระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (B, CCC) ซึ่งนับเป็นดัชนีวัดการลงทุนด้าน ESG จากการวิเคราะห์โครงการและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท
ต่าง ๆ ทั่วโลก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กซี รีเทล ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ 3,730 ล้านหุ้น หวังระดมเงินขยายธุรกิจ

บิ๊กซี รีเทล ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ (“IPO”) จำนวนรวมไม่เกิน 3,730 ล้านหุ้นเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ของภูมิภาคอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน