MEA จับมือ กปน. ติดตั้ง Solar Rooftop เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วันนี้ (5 ตุลาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง MEA กับ กปน. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA และ กปน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคหลักอย่างระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ MEA ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ และการสนับสนุนของ MEA ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก จึงได้จัดทำโครงการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือ ส่วนราชการให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าว MEA จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ 20 ปี โดยคาดว่าจะทำให้ กปน. ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,675.53 ล้านบาท และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 636,621.26 tonCo2 หรือคิดเป็น 31,831.06 tonCo2/ปี

ด้าน ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า โครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นจากการลงนามในวันนี้ ถือเป็นการโอกาสที่ดีของ กปน. ที่จะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยสามารถผลิต และใช้พลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ กปน. ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของทั้งสองหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model ด้านเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ประชาชน และโลกของเรา

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มช. เปลี่ยนการเผาเป็นพลังงานสะอาด พัฒนาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทดแทนการใช้ถ่านหิน ลดมลพิษ เพิ่มโอกาสแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปยังอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสาธิตวิธีการใช้เครื่องต้นแบบ Torrefactor และ Pyrolyzer นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์

ชูจุดขายใช้พลังงานสะอาดเป็นจุดแข็งนิคมอุตสาหกรรมไทย จูงใจนักลงทุนต่างชาติ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่ง

กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบผสมผสาน กำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ ภายใน มี.ค. นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนอุบลรัตน์

สนค. ชี้พลังงานสะอาดช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

สนค. ติดตามมาตรการทางการค้าสมัยใหม่ และศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พบพลังงานสะอาดเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แนะไทยเร่งเพิ่มการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อปใน SMEs และครัวเรือน ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศตลาดคาร์บอน

MEA จับมือภาคีจัดระเบียบสายสื่อสารย่านถนนเอกมัย

วันนี้ (29 มกราคม 2567) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ