สส. พร้อมเสริมพลังเครือข่าย รับมือไฟป่าหมอกควัน ขานรับนโยบาย รมว.ทส. ลดพื้นที่ไฟไหม้ 50 %

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เข้าร่วมการประชุมรับมอบ พร้อมขานรับนโยบาย รมว.ทส. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 เสริมพลังภาคประชาสังคมและเครือข่ายภาคประชาชน สื่อสารเชิงรุก ลดพื้นที่ไฟไหม้ลง 50 %

วันนี้ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566) พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองมีความรุนแรงมากขึ้น ได้ตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน และเร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับพื้นที่ โดยได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับสถานการณ์ พร้อมระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัด เร่งรัดการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นควัน PM2.5 ทั้งระบบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยความ “แม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ” เน้นสื่อสารทุกระดับของภาครัฐ ควบคุมให้ลดการเผาไหม้ทั้งในพื้นที่เกษตรเผาไหม้ซ้ำซาก มุ่งเป้าที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง เน้นมาตรการ “ตรึงพื้นที่ ให้มีจุดเฝ้าระวังทุกพื้นที่ป่า จัดระเบียบการเก็บหาของป่าอนุญาตเฉพาะคนในพื้นที่ผ่านการลงทะเบียนรายบุคคล ปิดป่าเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง” จัดการเชื้อเพลิงในห้วงเวลาที่เหมาะสม ตั้งจุดเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ กำลังพลและเครื่องมือพร้อมปฏิบัติในการดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที ดึงหมู่บ้านเครือข่ายดับไฟป่าร่วมในการดับไฟป่า โดยมีเป้าลดพื้นที่ไฟไหม้ลดลง 50 % จากปี พ.ศ.2566 นอกจากนี้ ทส.ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ประสานงานขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านในระดับอาเซียนและระดับพหุภาคี ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน การแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นต้องทั่วถึงทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง

ในส่วนของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและมลพิษทางอากาศ ด้วยการสื่อสารเชิงรุก สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลดปัญหาหมอกคัวน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคีเครือข่าย สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนในรูปแบบเคาะประตูบ้าน ในการเฝ้าระวังไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 และตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมี สมาชิก ทสม. ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 2 แสนคนและ พื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ กว่า 7 หมื่นคน อีกทั้ง ยกระดับศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านและชุมชนต้นแบบปลอดการเผา พื้นที่ภาคเหนือ ขยายผลสู่พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลางต่อไป และที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ได้มีสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคมและ เครือข่าย ทสม. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมรับนโยบาย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พัชรวาท' เข้าสภาแล้ว! ตอบกระทู้ถาม สว.

'พัชรวาท' มาตอบกระทู้ สว. ปมเปิดเอกชนปลูกป่าชายเลน แจงส่งเสริมระบบนิเวศน์ ได้คาร์บอนเครดิต เอื้อประโยชน์ชุมชน ยันเดินหน้าต่อตามนโยบายรัฐบาล

ลุยแก้ไฟป่า-ฝุ่นพิษ คลุม 17 จังหวัดเหนือ ไฟเขียวงบฯ เฉียด 300 ล้าน

“พัชรวาท” เผย ครม.ไฟเขียวงบฯ กว่า  272 ล้านบาท แก้ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ ดึงประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้นช่วงความเสี่ยงสูง

แนะ 'เศรษฐา' เอาอย่างอดีตนายกฯ 'สมัคร-อภิสิทธิ์'

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "แนะพี่นิด เอาอย่างลุงหมัก กับพี่มาร์ค มาตอบกระทู้ถามทุกครั้ง

สส. Kick off UK-Thailand Partnership on Adaptation ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO)

‘13 มีนาคม วันช้างไทย’ ทส. - อ.อ.ป. มุ่งสื่อสารให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญ ‘การอนุรักษ์ช้างไทย’ ... พร้อมดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ‘สร้างคุณค่า - เชิดชูเกียรติช้างไทย’

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าวในประเด็น “13 มีนาคม วันช้างไทย”

“อนุทิน” ตามสถานการณ์ไฟป่า “ออบหลวง” ใกล้ชิด สั่งผู้ว่าฯ เร่งเครื่องคุมเพลิง-ใช้กฎหมายคุมเผา

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด นี่คือความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ทั้งในพื้นที่ป่า