“STGT คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งปี SET AWARDS 2023 สาขา Sustainability Excellence

“STGT คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งปี SET AWARDS 2023 สาขา Sustainability Excellence สะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เข้ารับรางวัล SET AWARDS ประจำปี 2566 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ระดับ Highly Recommended ซึ่งมีมูลค่าบริษัทตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย พลเอกบัณฑิตย์ บุณยะปาน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางอันดับ 1 ของไทย และ 1 ใน 5 ของโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน อาทิ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance หรือ ESG) อยู่เสมอ โดยดำเนินกิจการตามแนวคิด Clean World Clean Gloves (CWCG) หรือ ถุงมือสะอาด โลกสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make The Capital Market “Work” for Everyone”

ทั้งนี้ บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยศ SET AWARDS เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและมีความหมายต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากรในการเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่พร้อม “ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทั่วโลก” ตลอดจนการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

STGT คว้าผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2566 ระดับ AAA พร้อมสานต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับสูงสุด AAA” สาขา Consumer Products

OR คว้ารางวัล Best Sustainability Awards จาก SET Awards 2023

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล Sustainability Awards ในระดับ Best Sustainability Awards ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด

ปตท. ได้รับยกย่อง “หุ้นยั่งยืน” ระดับสูงสุด AAA พร้อมคว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม จากเวที SET Awards 2023

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

TOA ยืนหนึ่งผู้นำตลาดสี คว้าสุดยอดรางวัล Best Innovative Company Awards ด้วยผลงานนวัตกรรมสีหนึ่งเดียวในไทยและเอเชีย TOA AQUA SHIELD จากเวที SET Awards 2023

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ตอกย้ำแชมป์ No.1 Brand ผู้นำนวัตกรรมสี - วัสดุก่อสร้างครบวงจร คว้ารางวัลสุดยอดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม

CPF คว้า 2 รางวัลสูงสุด SET AWARDS 2023 มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และความยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้ารางวัล SET AWARDS ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)