ส่งมอบ “คุณค่า” เพื่อสะท้อนสู่ “มูลค่า”...วิถีแบรนด์ของ BEM

การวัดมูลค่าแบรนด์ ถ้าเป็นการวัดมูลค่าโดยใช้ความรู้สึกหรือการตัดสินใจของตัวบุคคลอาจทำให้เกิดปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่านั้น แต่หากเป็นการวัดมูลค่าในเชิงปริมาณ ซึ่งใช้หลักการตลาด การเงิน และการบัญชี มาบูรณาการและได้มูลค่าแบรนด์ที่เป็นตัวเงิน คงจะพอทำให้เห็นภาพได้ว่าแบรนด์นี้แข็งแกร่งเพียงใด เช่นเดียวกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่ล่าสุดคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2023 มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดด้วยมูลค่า 89,418 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากเวที “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands” จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโท ด้านการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ ตัวเลขมูลค่าแบรนด์ดังกล่าวจะสะท้อนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว 

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพร้อมส่งมอบบริการที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับการเดินทางของผู้ใช้บริการ 3 ด้าน นั่นคือ Happy Journey : Health & Safety เน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย, Happy Living Society : Society and communities อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนรายรอบเส้นทางอย่างมีความสุข และ Happy Planet : Environment and Climate Action กิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โดยกิจกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่พนักงานผู้เป็นต้นทางของความสุข เพื่อมอบความสุข ความปลอดภัยในการเดินทางแบบไม่สิ้นสุด และเป็นการเดินทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

“ภายใต้การผสานอัตลักษณ์ BEM ให้ออกมาเป็นกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น เป็นการสร้างคุณค่า    แล้วส่งต่อไปยังผู้ใช้บริการให้ได้รับรู้ได้ถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตลอดจนความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริง ในการมอบบริการและประสบการณ์เดินทางที่ดี ซึ่งแนวคิดและกระบวนการเหล่านี้เมื่อนำไปผนวกกับตัวเลขจากงบการเงินของบริษัท ภายใต้เครื่องมือ Corporate Brand Success (CBS) Valuation ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาการขึ้นโดยบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง ถือเป็นความภาคภูมิใจของ BEM อย่างมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน และทุกปีก็นำข้อมูลที่ได้กลับไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะแบรนด์ขององค์กรนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

หลังจากนี้เส้นทางของ BEM ยังคงเดินหน้ามอบความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกชีวิตในเมืองต่อไป ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่จะดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีประเด็นความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ สมกับนิยามการเดินทาง...Happy Journey with BEM เดินทางร่วมกันสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BEM ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง นำโดย นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ

BEM คว้า 3 รางวัลใหญ่ด้าน HR จากเวทีระดับนานาชาติ EXA 2024

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BEM

เปิด 5 ข้อดีของการใช้บัตรเครดิต-เดบิตเดินทางด้วย MRT

สำหรับคนเมืองเรื่อง “เวลา” ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหากมีเรื่องของความสะดวกสบายเข้ามาร่วมด้วยยิ่งได้เปรียบ

BEM สร้างประสบการณ์ใหม่ให้การเดินทางของเยาวชน พร้อมพาไปใจฟูที่ Metro Art

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเปรียบเสมือนการได้ออกเดินทางค้นหาตัวตน มุมมองหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่อาจจะหาได้จากภาคทฤษฎีหรือในหนังสือ

BEM เผยกำไรปกติปี 66 ทำ New High จ่ายเงินปันผลเพิ่ม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโต กิจกรรมรอบเส้นทางคึกคักหนุนรายได้

BEM เผยผลประกอบการประจำปี 2566 รายได้ทะยาน 16,375 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,479 ล้านบาท จากการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว