พนักงานโครงการผลิตนอกชายฝั่ง ปตท.สผ. สมทบทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจภาคใต้

12 เม.ย.67 – คณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวสมทบโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ รวมกว่า 7 แสนบาท

พนักงานบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดยนางสาวคณิตา ศาศวัตายุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการผลิตนอกชายฝั่งประเทศไทย 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 1 โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 2 และโครงการผลิตนอกชายฝั่ง 3 นำงบประมาณ จำนวน 715,687 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ประจำโครงการผลิตนอกชายฝั่งทั้ง 3 โครงการ ได้นำ งบประมาณส่วนตัวร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด "โครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่" ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การส่งมอบงบประมาณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ระดับ Advance ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาโรคหัวใจที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง มีเครือข่ายให้บริการโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานีนราธิวาสและยะลา มีความพร้อมและศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นพ.ประวิทย์ วรรณโร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ G1/61 และ โครงการ G2/61 โครงการ จี 1 (G1/61) และโครงการ จี 2 (G2/61) เป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงงาน ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลบริเวณกลางอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร และ 3,247 ตารางกิโลเมตรตามลำดับและฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 1 (G1/61) ประมาณ 192-310 กิโลเมตร มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 2 (G2/61) ประมาณ 196-248 กิโลเมตร โดยโครงการจี 1 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ส่วนโครงการ จี 2 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานีและสงขลา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ. สนับสนุนข้อมูลธรณีปิโตรเลียมครบวงจรแก่สถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดทำโครงการ “Subsurface Data for U” เพื่อส่งมอบข้อมูลทางด้านธรณีศาสตร์จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจริง

“กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ปตท.สผ.” จัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานฯ เปิดการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ลากูนาคิงเอ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา

ปตท.สผ. เผย 6 เดือนทำรายได้ 1.4 แสนล้านบาท

ปตท.สผ. เผย 6 เดือนทำรายได้ 4,359 ล้านเหรียญสหรัฐ โวทำงานตามแผน ทั้งการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซโครงการจี 1/61 ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนพลังงาน และการเดินหน้าพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ พร้อมอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล 4.25 บาทต่อหุ้น

'ปตท.สผ.-กรุงไทย' นำร่องบริหารสภาพคล่องโยกผลตอบแทนบางส่วนซื้อคาร์บอนเครดิต

“ปตท.สผ.” ผนึก “กรุงไทย” นำร่องโครงการลงทุนบริหารสภาพคล่องเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตครั้งแรกในไทย ระยะเวลา 1 ปี พร้อมนำผลตอบแทนบางส่วนซื้อคาร์บอนเครดิตคุณภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก