บุหรี่ไฟฟ้า..ฟิน จน ตาย "ความจริง" ที่ถูกบิดเบือน

ผลการสำรวจของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนไทย (Global Youth Tobacco Survey: GYTS) ปี 2565 พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นก้าวกระโดดจาก 3.3% ในปี 2558 เพิ่มเป็น 17.6% ในปี 2565 เพิ่มขึ้นถึง 5.3 เท่า สอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคกลาง ช่วงเดือน ม.ค. 2567 โดยนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับสาเหตุของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 โดยกลุ่มตัวอย่าง 15% เคยถูกคนในครอบครัวแนะนำหรือให้ทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่กลุ่มเด็กที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 73% ระบุว่ามีแหล่งที่มาของบุหรี่ไฟฟ้ามาจากครอบครัว เพื่อน คนในชุมชน แนะนำ ให้ยืม หรือขายบุหรี่ไฟฟ้าให้ เนื่องจากเข้าใจว่าปลอดภัย เพราะรูปลักษณ์อุปกรณ์มีความเป็นมิตร

ด้วยปัญหาที่มองข้ามไม่ได้กับความจริงที่คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับศูนย์การค้าสเปลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดนิทรรศการตีแผ่ความรู้ เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย : ความจริงที่บุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยบอกคุณ”

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. เปิดเผยว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยวันนี้ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน "บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย" ขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ที่สูบ บุหรี่ไฟฟ้าปล่อยสารความสุขเทียมให้แก่คนเปราะบางความสุข หาความสุขได้ยาก ต้องหันไปพึ่งยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้าในเมืองไทยช่วง 3 ปีมีผู้สูบสูงขึ้น สูบง่ายขึ้น และตอนไหนก็ได้สูบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นิโคตินให้ค่าคงที่ ให้ความรู้สึกพึงพอใจ พบผู้ป่วยมีอาการแล้ว เมื่อสูบในระยะยาวโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดสูง ส่วนบุหรี่ธรรมดาผู้สูบจะเริ่มมีอาการป่วยเมื่อผ่านไปแล้ว 10 ปี เมื่อทดสอบบุหรี่ไฟฟ้าในหนู 25% ควันบุหรี่ใน 1 ปี พบว่า 1 ใน 4 หรือ 23.4% มีโอกาสเป็นมะเร็ง บุหรี่ไฟฟ้ามือสองเป็นอันตราย ควันบุหรี่มีการเผาไหม้จากกลิ่นผลไม้คล้ายกลิ่นน้ำหอม เมื่อสูดดมเข้าไปมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ยิ่งบางคนมีความเสี่ยงทางด้านกรรมพันธุ์ มีภูมิต้านทานต่ำย่อมมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ง่าย ดังนั้นต้องช่วยกันเผยแพร่ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และยังส่งผลเสียต่อเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้ง่าย และยังได้รับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เพิ่มขึ้น ทำให้การหายใจยากขึ้นอีก

“ผลการสำรวจของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนไทย สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า 'ผู้ปกครอง' ยังขาดความรู้ และความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อบุตรหลานของตนเอง ดังนั้นการให้ความรู้กลุ่มผู้ปกครองควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ว่ามีอันตรายเทียบเท่ากับบุหรี่ชนิดอื่นๆ จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการบุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน  ตาย ซึ่งอยู่บนกรอบฐานคิดทำงานเชิงรุก เพื่อจัดให้มีแหล่งความรู้ไปปรากฏอยู่ในสถานที่สำคัญของเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ผู้จัดการกองทุน สสส.กล่าว

นพ.พงศ์เทพชี้แจงว่า ปัจจัยที่จะมีส่วนช่วยทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าลดลงนั้น ต้องอาศัยกลไกจากครอบครัวร่วมด้วย และแม้ว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับการสอดส่องดูแล หรือการปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ จากบุคลากรในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อถึงช่วงหมดเวลาเรียนหรือปิดภาคเรียน บทบาทเหล่านี้จะกลายเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทันที ซึ่งการที่ผู้ปกครองมีความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า จะมีส่วนสำคัญที่จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ และจะเพิ่มโอกาสประสบผลสำเร็จโดยรวมสำหรับการลดนักสูบหน้าใหม่ลง

“บุหรี่ไฟฟ้าเมื่อสูบเข้าไปทำร้ายร่างกายระยะยาว  ทำลายปอด ยาบ้าทำลายสมอง เกิดผลเสียทางจิตใจ มีอาการคลุ้มคลั่ง อันตรายย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเข้าไป ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและยาบ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบค้าขาย ดังนั้นภาครัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นอย่างดี” นพ.พงศ์เทพเปิดเผย

นายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าห้ามขายสินค้าอันตราย ให้ สคบ.บังคับใช้กฎหมาย รูปแบบสินค้าเป็นรูปปากกามีสีสันเข้าถึงได้ง่าย เพราะจำหน่ายอยู่ใกล้สถานศึกษา หากใครรู้เบาะแสแจ้ง สคบ.ได้ ที่ผ่านมา สคบ.ได้ผู้ต้องหา 200 คน จากการจู่โจมจับได้ 20 กว่าครั้ง ในช่วง 7 เดือน  มูลค่าสูงกว่า 40 ล้านบาท แต่บางครั้งก็จับผู้ประกอบการไม่ได้เพราะปิดร้าน สำหรับโทษผู้ประกอบการขายสินค้าอันตราย จำคุก 2 ปี ปรับ 2 แสนบาท และยึดอายัดสินค้ามาทำลาย

ส่วนใหญ่เราจับได้คนรับจ้างขายบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งระดับตัวใหญ่ ระดับกลาง เป็นการต่อยอดจากนายทุน ด้วยการใช้งบประมาณล่อซื้อ ปีนี้ได้งบประมาณจาก สสส.เข้าไปดำเนินการ มีการลักลอบนำเข้าส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศจีนและสหรัฐฯ ในเมืองไทยยังไม่มีการรับจ้างผลิตบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในราชอาณาจักรไทย ขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ บางคนไม่รู้ว่า กม.ไทยห้ามนำเข้าจะต้องทำลายทิ้ง ดังนั้นจะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบ ด้วยการสื่อสารกับการท่องเที่ยวฯ  การท่าอากาศยานฯ เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสายการบินที่จดทะเบียนพาณิชย์ด้วย หากฝ่าฝืนพกพาเข้ามาและตรวจพบจะมีความผิดตามกฎหมายไทย

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ชี้แจงว่า นิทรรศการตีแผ่ความรู้ เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย : ความจริงที่บุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยบอกคุณ” ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์การค้าสเปลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และสนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายจาก สคบ. ในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งนิทรรศการจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทย ส่วนประกอบที่อันตรายในบุหรี่ไฟฟ้า และความผิดทางกฎหมาย รวมถึงการเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่  24 เม.ย.-10 พ.ค. 2567 และวันที่ 12 พ.ค.ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี โดยคาดหวังว่าจะมีประชาชนเข้ารับชมนิทรรศการกว่า 3,000 คน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1088530 หรือ www.tyithailand.or.th

“บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กดีหรือเด็กไม่ดี เด็กกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง การศึกษาสูงหรือไม่สูง เด็กเรียนดีหรือเรียนไม่ดี รวยหรือจน บุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยเลือก ทุกวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าระบาดเข้าไปทุกกลุ่ม แม้แต่สมาคมกีฬากระโดดเชือกแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันกันในระดับโลก เด็กไทยได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ถึงกับประกาศอย่างเด็ดขาดจะไล่นักกีฬาที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าออกจากสมาคมฯ เราได้ข้อมูลใหม่บุหรี่ไฟฟ้ายังระบาดไปยังเด็กวัย 9 ขวบในโรงเรียน โดยพ่อแม่หยิบยื่นให้เพราะเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบซองธรรมดา ด้วยรูปลักษณ์ของสินค้าเป็นรูปนมตรามะลิ  นมไมโล ขณะนี้เด็กเล็กวัย 6 ขวบก็เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว เพราะมีการเอาไปให้เด็กทดลองสูบ จึงเป็นเรื่องน่ากลัวมาก กลายเป็นภัยใกล้ตัวลูก ขอทำความเข้าใจที่ถูกต้องไปยังผู้ปกครองด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย”.


บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย

ฟิน : นิโคตินหลอกสมองให้มีความสุข

จนตาย : การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเจ็บป่วย อาจนำไปสู่การเสียชีวิตและเสียค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่และรักษาพยาบาล

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปอด..คนไทยไม่ปลอดภัย "PM2.5-บุหรี่ไฟฟ้า"ตัวร้าย!!

อันตรายที่มองไม่เห็นอย่างฝุ่น PM2.5 กำลังคร่าชีวิตและบ่อนทำลายสุขภาพของคนในสังคมไทยอย่างเงียบเชียบ ด้วยตัวเลขที่มีการยืนยันว่า คนไทยกำลังเผชิญปัญหาฝุ่น PM2.5

กมธ.วิสามัญ “บุหรี่ไฟฟ้า” แถลงใหญ่เตรียมชง 3 ทางเลือกแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2567 ที่รัฐสภา นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

ต้อนรับเทศกาลPride Month รู้ให้จริง..กม.รับรองเพศสภาพ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศถอนภาวะการมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด ออกจากหมวดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมในบัญชีจำแนกโรคสากลฉบับที่ 10 (ICD-10)

โพลชี้เกือบ 1 ใน 4 เคยพบ/เห็นการคุกคามทางเพศในที่ทำงานอีก 126 คน เจอกับตัว กอด-จูบ-ลูบ-คลำ มีครบ ม

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง ภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคามทางเพศ โ

“จิตวิญญาณอาหารกับเยาวชน” การเรียนรู้ที่มากกว่ากินอิ่มอร่อย

การเรียนรู้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำ ให้สังคมและชุมชนอยู่รอด ยิ่งหากมีการเรียนรู้ร่วมกัน ยิ่งทำให้สังคมหรือชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

อุดช่องว่างดิจิทัล ช่วยพลิกชีวิตคนพิการ

แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวไกลไปถึงยุค 5G แต่ทุกวันนี้กลุ่มผู้พิการมีข้อจำกัดในการใช้งานออนไลน์ สำหรับผู้พิการทางสายตาเข้าไม่ถึงข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่รองรับการใช้งานของคนตาบอด จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขไทยมีผู้พิการทางสายตา 2 ล้านคน  พบว่า