“พิพัฒน์” มอบโอวาท 256 แรงงานไทย “จดจำสิ่งที่ดีกลับมาพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย” ย้ำโอกาสแรงงานไทยในต่างประเทศยังมีสูง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาทแก่แรงงานไทย 256 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานไต้หวัน ญี่ปุ่น และกรีซ โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจะต้องอบรมคนหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยมีความรู้เข้าใจ ทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงาน สภาพการจ้าง และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือ ทราบสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย สามารถไปทำงานด้วยความมั่นใจ และมีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งในวันนี้มีแรงงานไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 256 คน เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานไต้หวัน จำนวน 236 คน ในตำแหน่งคนงานก่อสร้าง และพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะกึ่งฝีมือ ญี่ปุ่น จำนวน 18 คน ในตำแหน่งพนักงานซักรีด และติดตั้งกรอบหน้าต่าง และกรีซ จำนวน 2 คน ในตำแหน่งคนงานเกษตร ทั้งหมดเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง


.
ในการนี้ได้มอบโอวาทแก่คนหางานว่า “ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา และการพนันทุกชนิด ที่สำคัญต้องวางแผนการออมเงิน เพื่อจะได้มีเงินก้อนมาต่อยอดหลังจากเสร็จสิ้นสัญญาจ้าง นอกจากนี้ต้องเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ขอให้จดจำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เพื่อนำกลับมาพัฒนาตนเองและยังสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป”
.
ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า โอกาสการเติบโตของแรงงานไทยในต่างประเทศยังมีสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถและการพัฒนาตนเองของแต่ละคน หากเพิ่มทักษะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ หรือจากกึ่งฝีมือเป็นแรงงานฝีมือ ก็จะได้รับโอกาสเติบโตด้านตำแหน่งงาน และรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ในไต้หวันแรงงานกึ่งฝีมือ รายได้จะเพิ่มตามระดับความสามารถ และสามารถอยู่ทำงานได้จนเกษียณอายุ ส่วนญี่ปุ่นเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิมหากได้รับการคัดเลือกกลับไปทำงานใหม่ในระบบแรงงานทักษะเฉพาะ Specified Skill Worker จะได้เปลี่ยนเป็นวีซ่าเป็นแรงงานทักษะเฉพาะ และมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น ในส่วนกรีซ แรงงานไทยที่ไปทำงานภาคเกษตรส่วนใหญ่มีความถนัดและมีทักษะอยู่แล้ว หากอดทน ขยัน รักษามาตรฐานตนเองก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างต้องการจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นต่อไป
.
สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พิพัฒน์' รุกเปิดตลาด ให้แรงงานไทยทำงาน อิตาลี หารือทวิภาคี ไฟเขียว เตรียมเสนอครม. เอ็มโอยูต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านแรงงาน กับ คุณมาริน่า เอลวิร่า คัลเดโรเน่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนโยบายด้านแรงงานและสังคมอิตาลี

“พิพัฒน์” มอบ “อารี” ให้กำลังใจ 298 แรงงานไทย เตรียมส่งทำงานญี่ปุ่น ไต้หวัน เผยปี 67 ส่งทำงานต่างประเทศแล้ว 6.4 หมื่นคน

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาทแก่แรงงานไทย 305 คน

“พิพัฒน์” นำทัพไตรภาคีฝ่ายไทย เยือนนครเจนีวา ร่วมประชุมใหญ่ ILC ยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 144

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล เดินทางเยือนนครเจนีวา

สปส. รุดช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตน จ่ายเงินเยียวยากว่า 1.1 ล้านบาท จากเหตุแผ่นคอนกรีตหล่นทับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยเหตุการณ์แผ่นคอนกรีตหล่นทับคนงานบริเวณในไซต์งานประกอบอุโมงค์ส่งน้ำ ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 THAILAND SAFE@WORK#36

กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน