MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (17 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  จัดทำเกณฑ์มาตรฐานประเมินอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ  คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” ซึ่ง MEA ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ในการประเมินการใช้พลังงานที่เหมาะสมในสถานประกอบการต่าง ๆ  จากกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัครในโครงการ ปีที่ 6 ประกอบด้วย ประเภทอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน, ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, มหาวิทยาลัย, โรงเรียน และร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นหนึ่งในอาคารที่ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ MEA กำหนด ได้รับการันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน เป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภทอาคารโรงพยาบาลประจำปี 2021 นอกจากนี้ อาคารยังให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยดำเนินมาตรการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED ในอาคารโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม 98,331 kWh/ปี ทำให้อาคารสามารถประหยัดเงินได้ 336,292 บาท/ปี มีเงินลงทุน 349,066 บาท ระยะเวลาคืนทุนเพียง 1 ปีเท่านั้น พร้อมทั้ง MEA ได้มอบเงินสนับสนุนฯ ตามเงื่อนไขโครงการ ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินลงทุน เป็นจำนวน 69,813.22 บาท ให้กับอาคารโรงพยาบาลซึ่งดำเนินมาตรการจนเป็นผลสำเร็จด้วย จึงนับเป็นโครงการฯ ดีๆ ซึ่งทาง MEA อยากจะเชิญชวนให้อาคารที่สนใจ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 6 โดยจะเปิดให้อาคารสามารถสมัครขอรับการประเมินตราสัญลักษณ์ฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ถึงปัจจุบัน มีอาคารได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS แล้วจำนวนทั้งสิ้น 69 อาคาร และดำเนินมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานแล้วเสร็จรวม 28 อาคาร คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมประมาณ 4,087,222 kWh/ปี หรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 15,600,762 บาทต่อปี อีกทั้งยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,757 ตันต่อปี

สำหรับอาคารที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS นอกจากได้รับตราสัญลักษณ์ฯ แล้ว ยังสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นส่วนลดค่าบริการ จาก MEA เช่น บริการ Energy Training, บริการ Energy Audit, บริการดูแลระบบไฟฟ้า Better Care Service และการติดตั้ง EV Charger (Normal Charger) และยังมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการปรับปรุงฯ โดย MEA ให้การสนับสนุนฯ สูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย MEA จะเปิดให้อาคารที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และจะเปิดรอบใหม่ ในรอบที่ 4 นี้  ภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนฯ 6.28 ล้านบาท ซึ่ง MEA จะพิจารณาอนุมัติผลตามลำดับผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน อาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นเอกสารได้ทางอีเมล [email protected] เท่านั้น มีกำหนดเปิดรับใบสมัคร ในรอบที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 65 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 4 ได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/download-all/m-mfs-10

MEA จึงขอเชิญชวนอาคารที่สนใจขอรับการประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สอบถามปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222  โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ) และสามารถติดตามโครงการ ได้ที่ www.facebook.com/MEAAward และ www.meaenergyawards.info  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกิจกรรมประหยัดไฟ “เจิดจ้า ท้า Challenge” ลุ้นรับ 3,000 Points ช่วง ก.ค. - ส.ค. 65 นี้

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA ร่วมกิจกรรมประหยัดไฟฟ้า “เจิดจ้า ท้า Challenge”

MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ค. 2565

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

MEA พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามมติ ครม. ให้ส่วนลด Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

มื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โ

กลับมาอีกครั้งกับรางวัลของคนดนตรี 'THE GUITAR MAG AWARDS 2021'

การกลับมาอีกครั้งกับงานประกาศรางวัลของคนดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย กับงาน “The Guitar Mag Awards 2021” ฉลองครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “10th Anniversary Of Music Awards งานของคนดนตรี” หลังจากที่ห่างหายกันไป 1 ปีเต็ม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

3 การไฟฟ้า ผนึกกำลัง GWM ขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ