กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์

13 มิ.ย. 2567 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรและทรงดนตรีไทย ใน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” พุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ วงบ้านปลายเนิน และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

โอกาสนี้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลรายงานว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) 28 กรกฎาคม 2567 และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็น “เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านดนตรีไทย ทั้งได้ทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดนตรีไทยและนักดนตรีไทยมาโดยตลอด เป็นที่ซาบซึ้งและประจักษ์ชัดในพระมหากรุณาธิคุณ

ในปีนี้การแสดงดนตรีไทยได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งหญิงและชาย รวม 38 ราย รวมถึงวงครูผู้หญิง 15 ราย วงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส 32 ราย ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงไทยอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือ เริ่มด้วย รายการที่ 1 ทรงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโส ชาย - หญิง วงดนตรีไทย เครื่องใหญ่พิเศษ บรรเลงถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เพลงนกกระจอกทอง และ เพลงกล่อมพญา

จากนั้น ทรงทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย รายการที่ 2 วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องใหญ่ ประกอบการแสดง รำถวายพระพร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “วิศิษฏศิลปิน” โดย วงสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์ (เขียน วรวาทิน) ต่อด้วยการแสดง รายการที่ 3 วงดนตรีไทย เครื่องใหญ่ เพลง เต่าเห่ บรรเลงถวายพระพร แด่ “วิศิษฏศิลปิน” โดย วงครูอาวุโสชาย – หญิง รายการที่ 4 วงมโหรี เครื่องหก เพลง พัดชา

รายการที่ 5 วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เครื่องคู่ เพลง สำเนียงภาษาพม่า พม่ากงแด พม่าอาโก พม่าปองเงาะ โดย วงครูอาวุโสชาย – หญิง รายการที่ 6 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง เครื่องใหญ่ เพลง พม่าเห่ เถา โดย วงดนตรีครูผู้หญิง รายการที่ 7 วงเครื่องสายผสมดนตรีพื้นเมือง 4 ภาค เพลง สรภัญญะ ประวัติศาสตร์ สี่ภาค โดย วงลูกศิษย์ครูอาวุโสชาย ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษ รายการที่ 8 เพลง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ทรงดนตรีไทย ประกอบบทพระราชนิพนธ์ “เรื่อง เวียดนามเย็นใจ” ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ยังความปลื้มปีติให้แก่ครูดนตรีไทยอาวุโสทั้งหญิงและชาย ตลอดจนพสกนิกรได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 131 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิด 'ห้องสมุดพร้อมปัญญา' แห่งที่ 31 ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แห่งที่ 31 เรือน

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ 1-3 เม.ย.67

เว็บไซต์ สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะบัณฑิต มฟล. นอกจากมีความรู้ ต้องมีคุณธรรม

28 ก.พ.2567 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวานนี้