เปิดดอยอินทนนท์ ดึงจอมอึดทั่วโลก ร่วมวิ่งเทรล'Thailand by UTMB'

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีพร้อมจัดยิ่งใหญ่ “Thailand by UTMB”  วิ่งเทรลสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติไต่หลังคาประเทศไทย บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 9-12 ธันวาคมนี้ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเทรลทั่วโลก กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.thailandbyutmb.com

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขัน Thailand By UTMB 2021 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลง ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเราได้เห็นประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ ของการนำกีฬามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนในทางที่ดีมาก โดยเฉพาะกีฬาที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ คือ สนาม Thailand by UTMB ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เราจะใช้ในการเปิดประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน ควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการจัดการแข่งขันที่ทั้งโลกยอมรับ”

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้าหมายให้สนามวิ่งเทรลอย่าง Thailand by UTMB ยกระดับมาตรฐานเป็นอันดับ 1 ของวงการวิ่งเทรลในเอเชีย ในขณะเดียวกันได้เตรียมผลักดันให้เกิด World Series สนามที่ 2 ของประเทศไทย ในปี 2565 Amazean Jungle Trail อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยนำศักยภาพพื้นที่ของอำเภอเบตง ความเป็น Amazon แห่งอาเซียน พหุวัฒนธรรมประเพณีมาต่อยอดผ่านการวิ่งเทรล และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 สนามกีฬาเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีระยะทางแข่งขัน 3 ระยะ ดังนี้  ระยะ เบตง 100, ระยะ เบตง 50, ระยะ เปรัก 25  โดยมุ่งหวังการแข่งขัน “AMAZEAN JUNGLE TRAIL” ยกระดับการแข่งขันให้เป็น 1 ในรายการ World Series "

ขณะที่ นายโชติ  ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าว"การแข่งขัน Thailand by UTMB 2021 ในปีนี้จะบูรณาการการจัดแข่งขันระหว่างกีฬา ดนตรี วัฒนธรรม นาฏศิลป หัตถกรรม และธรรมชาติ  เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของประเทศไทยเราสู่สายตาชาวโลก ให้มีคุณค่าและสามารถนำไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างภาคภูมิ นำมารวมไว้ในงาน Thailand by UTMB 2021 จะมุ่งมั่นให้ Thailand by UTMB ยกระดับเป็น 1 ในโซนเอเชียของสนาม World Series โลก เป็นสนามที่นักกีฬาทั่วโลกเดินทางมาเก็บคะแนน รวมถึงอีลีทที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกอีกด้วย "

ส่วน ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า"เชื่อมั่นได้ว่า Thailand by UTMB จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่ดี จะสร้างสีสันในมุมของกีฬา ที่ดึงเศรษฐกิจให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand by UTMB ขณะนี้รวมถึง 2,400 คน และมีอีลีทจากทั่วโลกที่สนใจ และเดินทางมาเก็บคะแนนถึง 30 คน จาก 12 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศญี่ปุ่น, ฮ่องกง, United Kingdom, ใต้หวัน, จีน, สิงคโปร์, ออสเตเลีย, นิวซีแลนด์, อาร์เจนติน่า, ฟิลิปปินส์, United States เป็นต้น ซึ่งเป็นการดีที่สนาม Thailand by UTMB จะเกิดสถิติที่ดี เนื่องจากในปีนี้เราได้เพิ่มเงินรางวัลในการแข่งขันที่รวมถึง 1 ล้านบาท ให้นักกีฬาฝีมือดีมาชิงชัยกัน

ในลักษณะของกีฬาวิ่งเทรลนั้น เป็นกีฬามวลชนที่ต้องรวมตัวกัน ฉะนั้นการจัดการเรื่องมาตรการสาธารณสุข และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทางเราได้จัดการโดยยึดแนวทางแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID Free Setting และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในปี 2021 เราได้พัฒนาการจัดแข่งขัน เพื่อการยกระดับสู่ความเป็นสนามชั้นนำในเอเชีย จึงจะเน้นพัฒนางานใน 4 ด้าน

1.เงินรางวัล Elite และ Brand Ambassador

2.สื่อคุณภาพเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทั่วโลก 

3.อัตลักษณ์การแข่งขันที่สอดแทรกความเป็นไทยลงธีมการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้จดจำ

4.เพิ่มกิจกรรมเพื่อยกระดับวงการวิ่งเทรลของประเทศ เช่น Road to by Thailand by UTMB ที่นำ Elite ชั้นนำของโลกมาเป็นเฮดโค้ชให้กับนักวิ่งเทรลบ้านเรา โปรแกรม Your race plan ที่จะให้นักวิ่งสนาม Thailand by UTMB ได้วางแผนการแข่งขันทั้งเรื่องเวลาการจบ โภชนาการ ซึ่งเราจะนำตรงนี้มาต่อยอดและพัฒนาเป็นต้นแบบกับสนามวิ่งอื่นๆ และด้วยวาระแห่งชาติขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy เราได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการ

1.  ลดการใช้พลาสติก เช่น ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ทดแทนด้วยการใช้เครื่องกรองน้ำที่จุดบริการ เป็นต้น

2. การกลับมาใช้ซ้ำ โดยการนำเสื้อที่ระลึก/ เสื้อฟินิชเชอร์ปีที่ผ่านมา นำมาผลิตตุ๊กตาเป็นของรางวัลแก่ผู้ชนะ

3. การแยกขยะ และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น กำจัดขยะพลาสติกโดยมอบให้อุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ นำไปรีไซเคิ้ล, ขยะประเภทเศษอาหารจะนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร

4. ลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล โดยส่งเสริมให้ใช้รถเวียนของงาน"

สำหรับ การแข่งขัน Thailand by UTMB® ในปี 2564 นี้ กำหนดจัดวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 โดยการแข่งขัน 5 ระยะ ได้แก่ 168 กิโลเมตร 107 กิโลเมตร 54 กิโลเมตร 23 กิโลเมตร และ 14 กิโลเมตร โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.thailandbyutmb.com

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลหวังดันมวยไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์!

รัฐบาลประชาสัมพันธ์มวยไทยเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติ มุ่งผลักดันเป็นหนึ่งใน Soft Power สนับสนุนอุตสาหกรรมมวยไทยในเวทีโลก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้คนไทย

กกท. ยอมรับให้ VIP เช่าราชมังฯ จริงเพื่อหารายได้ ตอนนี้งดใช้สนามเตรียมคัดบอลโลก

จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่ง ได้นำเสนอข่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. เปิดให้เหล่า VIP เข้าไปเตะฟุตบอลในสนามราชมังคลากีฬาสถานอย่างต่อเนื่องก่อนเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย ระหว่าง ไทย กับ จีน จะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

กกท.ไม่รอช้า เตรียมตั้งทีมประเมินผลงาน สมาคมกีฬาหลังจบ'เอเชียนเกมส์'

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมตั้งทีมประเมินผลงานสมาคมกีฬา ที่ส่งนักกกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 หาข้อมูลแก้ไขจุดบกพร่อง

'คลังกองทุน'วอนคนกีฬา ต้องศึกษาเพื่อเข้าใจ ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินจาก กกท.

เรื่องราวกระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในวงการกีฬาถูกพูดถึงกันบ่อยครั้ง ทั้งถูกพูดมาจากกลุ่มคนที่เข้าใจ และไม่เข้าใจว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินนั้นเป็น "คนกลุ่มไหน" ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว คำตอบคือ "ฝ่ายคลัง" ที่อยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย คือ "ผู้จ่าย" เงินหลังจากที่มีการอนุมัติผ่านในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวกีฬาที่มีสิทธิขอ ได้ร้องขอ และได้รับการอนุมัติแล้ว

'ก้องศักด'​ เผย 'ไทย'​ ได้ไอเดียพิธีเปิดซีเกมส์ จากหางโจวเกมส์

"ก้องศักด" ได้ไอเดียเปิดซีเกมส์ หลังเห็น "หางโจวเกมส์" เปิดอลังการงานสร้างดาวล้านดวง ไฮเทคมาเต็ม แถมยังรักษ์โลก เล็งใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่ยอมรับ ทุนไม่หนาเท่า เน้นหัวใจสำคัญคือการสื่อสารความงดงามของกีฬา

'กกท.'​ ผนึกพันธมิตรยิงสดเอเชียนเกมส์ ผ่าน 11 ช่องดิจิตอลทีวี และ AIS PLAY

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)